EU-nytt nr. 40, 17. november 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EU i verden

Integreringspolitikk

Økonomi og sysselsetting

Helse- og forbruker-beskyttelse

Seminar

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EU i verden

Den europeiske investeringsbanken finansierer fornybar energi på Island
Den europeiske investeringsbanken (EIB) signerte fredag 12. november tre lån til en sammenlagt verdi av 157 millioner euro på Island. Lånene skal finansiere fornybare energikilder i landet. Les mer her

EU og USA inngår avtale som skal styrke maritim sikkerhet
EU og USA vedtok 15. november tiltak som skal styrke sikkerheten for maritim containertransport. Tiltakene inkluderer opprettelse av et nettverk for informasjonsutveksling, minimumskrav for havner og utveksling av "best practices". Les mer her


Våpenembargoen mot Kina: Rueda-rapporten om våpeneksport

Kommissæren for utenrikssaker, Chris Patten, diskuterte  i en tale i Europaparlamentet 16. november argumenter for og mot å oppheve våpenembargoen mot Kina som ble introdusert i 1989.  Les mer her

                                                                                           Til toppLink to top of page

Integreringspolitikk

Avtale om ordninger for å bekjempe hvitvasking av penger
Rådet besluttet 16. november å støtte Kommisjonens forslag om felles regulering av pengeflyt inn og ut av EU. Formålet er å bekjempe hvitvasking av penger. Les mer her

Revisjonsrettens rapport om Phare-programmet
Revisjonsretten la 16. november frem rapporten om Phare-programmet, som skal forberede kandidatland på å forvalte strukturfondene. Phare hadde mindre effekt enn forventet i de nye medlemslandene fordi de relevante myndighetene ikke hadde den nødvendige erfaring, samt at deres institusjoner ikke var tilstrekkelig utviklet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi og sysselsetting

Årsberetning for 2003
Den Europeiske Revisjonsretten offentliggjorde 17. november sin årsberetning om gjennomføringen av EUs budsjett for 2003.  Les mer her

Kommisjonen gir grønt lys til fellesforetak mellom Kesko og ICA i Baltikum
Kommisjonen ga 16. november grønt lys til et foreslått fellesforetak (joint venture) mellom den finske matvareforhandleren Kesko og ICA, som er ledende på matvarer i Norge og Sverige. Foretaket vil produsere og selge forbrukervarer i  Estland, Latvia og Litauen. Les mer her

Kommisjonen med konsultasjon om forholdsregler for å forebygge mot muskel- og skjelettlidelser
Kommisjonen la 12. november frem et konsultasjonsdokument hvor den ønsker synspunkter fra arbeidstakere og arbeidsgivere om hvilke forholdsregler man bør ta for å forebygge muskel- og skjelettlidelser. Les mer her

Nye medlemsland bruker mest på subsidier
En rapport viser at de ti nye medlemslandene bruker mer av sine BNP (bruttonasjonalprodukt) på subsidier enn de gamle. Man forventer at dette gradvis vil utjevne seg. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Helse- og forbrukerbeskyttelse

Europeiske borgere benytter seg i økende grad av ombudsmannens tjenester
Den europeiske ombudsmannen, P.Nikiforos Diamandouros, har sett en sterk økning i antall klager mottatt i løpet av de ti første månedene av 2004 sammenlignet med samme periode i fjor. Diamandorous uttalte 17. november at denne økningen er et resultat av borgernes styrkede kunnskap om deres rettigheter. Les mer her

Trafikksikkerhet: Nytt direktiv om elektriske og elektroniske bildeler
Kommisjonen lanserte 16. november et nytt direktiv om elektroniske bildeler. Direktivet har til hensikt å oppdatere regelverket i henhold til den teknologiske utviklingen som har funnet sted på dette området og dermed bedre sikkerheten for bilister. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Seminar

Kompetanseutvikling for lærere: EUs utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen
Fylkesmannen i Aust-Agder inviterer lærere til en spennende kursdag i Grimstad 24. november. EU, utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen er tema. Kurset er et samarbeid mellom Delegasjonen og EU-programmene Sokrates og Leonardo da Vinci. Se programmet
her 

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus: Støtte til produksjonsprosjekter
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 66/04 — Media Plus — Støtte til udvikling af produktionsprojekter (Nye Media-talenter, individuelle projekter og slate funding) Les mer her

Media Plus: Støtte til kinonettverk som viser europeisk film
Media Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Meddelelse om indkaldelse af forslag — Støtte til etablering af netværk af biografer, der viser europæiske film Les mer her

AGIS-arbeidsprogrammet for 2005
(2004/C 266/08)
Det komplette AGIS-arbejdsprogram for 2005 og indkaldelsen af forslag er offentliggjort på RIA's websted. Les mer her
Frist for indgivelse af forslag: 15. december 2004

Forskning
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Emne: Tværnational adgang, integrationsaktiviteter og ledsageforanstaltninger — Indkaldelsens reference: FP6-2004-Infrastructures-5 Les mer her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page