EU-nytt nr. 39, 10. november 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Integreringspolitikk

Økonomi og sysselsetting

Helse- og forbruker-beskyttelse

Fiskeri

Seminar

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EUs fremtid

Det europeiske råd 4. og 5. november: Konklusjoner
Da EUs stats- og regjeringssjefer møttes til det første offisielle møtet i Det europeiske råd under det nederlandske formannskapet, sto blant annet Lisboa-strategien på dagsorden. I tillegg diskuterte de en formidlingsstrategi for EU, valget i USA og asyl- og innvandringsspørsmål. Les konklusjonene fra møtet her

Rapport om forberedelsen til innføring av euro i nye medlemsland
Den første rapporten som sier noe om de praktiske forberedelsene i forbindelse med å utvide eurosonen med flere land ble presentert 10. november. Alle de ti nye medlemslandene ønsker å innføre euro mellom 2007 og 2010. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Integreringspolitikk

Europeisk håndbok for integrering av innvandrere
10. november la Kommisjonen frem den første europeiske håndboken om integrering av innvandrere. Her kan medlemslandene lære av hverandres erfaringer med introduksjonskurs for innvandrere og asylsøkere, sivilsamfunnets deltakelse og indikatorer. Les mer her

Stor europeisk konferanse om integreringspolitikk
Fra 9. - 11. november møtes EUs statsråder med ansvar for innvandring og asyl i Groningen i Nederland for å diskutere integreringspolitikk. Dette er første gang statsrådene møtes for å snakke om integrering. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi og sysselsetting

Spørsmål og svar om Kommisjonens nye forslag til forbrukerkreditt
4. november la Kommisjonen frem et forslag med omfattende endringer av nåværende EU-regler for forbrukerkreditt. Hensikten er å gjøre det enklere for forbrukere å ta lån i banker i et annet land. Les mer her

Arbeidsledighet i EUs regioner varierte fra 2% til 31,8% i 2003
De regionale arbeidsledighetstallene som Eurostat presenterte i en rapport 9. november viser at de regionale forskjellene i EU er store. I 2003 var arbeidsledigheten blant kvinner lavest i Salzburg-området (2,3%), mens den var høyest i Calabria-regionen (33,3%) Les mer her

EU styrker kampen mot piratkopier utenfor sine grenser
I et forsøk på å stanse veksten i piratkopier la Kommisjonen 10. november frem en strategi som skal styrke opphavsretten i tredjeland. Handlingsplanen fokuserer på effektiv håndhevelse av dagens regelverk og peker på land der innsatsen må økes. Les mer her Les spørsmål og svar om satsingen her

 Til toppLink to top of page

Helse- og forbrukerbeskyttelse

Sikkerheten i høysetet når tilsetningsstoffer i fôr godkjennes
9. november ble et nytt EU-organ for godkjenning av tilsetningsstoffer i fôr opprettet. Helse og forbruker-kommissær David Byrne uttalte i denne forbindelse at grundige godkjenningsprosesser innenfor EUs nye strenge regler for dyrefôr er nødvendig for å sikre forbrukernes tillitt. Les mer her

Varslingssystem for mat og dyrefôr fungerer godt
Etter at det ble oppdaget dioksin i potetbasert fôr i Nederland, har Kommisjonen aktivt bidratt til å spore kjeden av leveranser gjennom Det europeiske varslingssystemet for mat og fôr. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Fiskeri

Nytt rådgivende organ for Nordsjøregionens fiskeriaktører er etablert
4. november startet et nytt regionalt råd sin virksomhet. Rådet skal gi innspill til EUs fiskeripolitikk og er det første av i alt syv rådgivende regionale råd som skal bistå Kommisjonen og medlemslandene under utformingen av en ny bærekraftig fiskeripolitikk. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminar

Kompetanseutvikling for lærere: EUs utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen
Fylkesmannen i Aust-Agder inviterer lærere til en spennende kursdag i Grimstad 24. november. EU, utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen er tema. Kurset er et samarbeid mellom Delegasjonen og EU-programmene Sokrates og Leonardo da Vinci. Se programmet
her 

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus: Støtte til produksjonsprosjekter
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 66/04 — Media Plus — Støtte til udvikling af produktionsprojekter (Nye Media-talenter, individuelle projekter og slate funding) Les mer her

Media Plus: Støtte til kinonettverk som viser europeisk film
Media Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Meddelelse om indkaldelse af forslag — Støtte til etablering af netværk af biografer, der viser europæiske film Les mer her

Forskning
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Emne: Tværnational adgang, integrationsaktiviteter og ledsageforanstaltninger — Indkaldelsens reference: FP6-2004-Infrastructures-5 Les mer her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page