EU-nytt nr. 38, 12. november 2003

Opplev Europa!

Europas fremtid

Utvidelsen

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø

Energi og samferdsel

Skole og utdanning

Seminarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opplev Europa!

Cinedays er en ukelang feiring av europeisk film som på Filmens Hus i Oslo 15.-20. november. EU-initiativet Cinedays arrangeres denne høsten i over 20 europeiske land. I Oslo vil feiringen innebære aktiviteter som gratis filmvisninger for skoleelever, regissørbesøk, «Filmdetektiven», filmquiz og filmmusikkseminar i tillegg til workshops og interaktive kurs på nett. Feiringen åpnes storstilt med gratis filmvisning på storskjerm utenfor Oslo S lørdag 15. november kl. 15.00. VELKOMMEN! Les mer her
Ta med familien og se Ronja Røverdatter på Filmens hus søndag 16.11. Gratis visning! Les mer her

Europas fremtid

To av tre støtter en europeisk grunnlov
67% prosent av innbyggerne i et utvidet EU støtter ideen om en grunnlov for Europa. Det kom frem i en undersøkelse fra Eurobarometer som ble offentliggjort 10. november. 84% ønsker en folkeavstemning om en slik grunnlov. Les mer her

Oversettelse av utkast til traktat for ny grunnlov for Europa
Europakommisjonens delegasjon har laget en uoffisiell oversettelse av Konventets utkast til traktat for ny grunnlov for Europa. Denne og annen informasjon fra debatten om Europas framtid finner du her

EU i dag: Flash-presentasjonen av EU, utvidelsen og arbeidet i Konventet

Denne flash-presentasjonen av EU gir en oversikt over EUs historie og fremtid i lyd og bilder. Her kan du klikke deg frem til grunnlaggende kunnskap om EU og få svar på mange spørsmål om EUs funksjon og virke. Anbefales! Se presentasjonen her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

Statistisk årbok om kandidatlandene: Fra befolkning til miljø
10. november la EUs statistikkbyrå Eurostat frem årboken for kandidatlandene med data fra en rekke felter. Visste du for eksempel at ekteskapsraten er høyest i Kypros, mens det er flest skilsmisser i Estland? Les mer her

Nytt europeisk byrå for håndteringen av EUs nye yttergrenser
Europakommisjonen la 11. november frem forslag til Rådet om opprettelsen av et Europeisk byrå for å lede det operasjonelle samarbeidet om yttergrensene i EU. Det foreslåtte byrået skal bistå medlemslandene i iverksetting av lovgivning når det gjelder kontroll og overvåkning av EUs ytre grenser samt i forbindelse med tilbakesending av borgere fra tredjeland. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU får støtte av WTO om stålproteksjonisme i USA
EU, sammen med en rekke land, inkludert Norge, uttrykker i en felles pressemelding 10. november glede over vedtaket i WTOs apellorgan om at USAs beskyttelse av hjemmemarkedet for stål er i strid med WTO-reglene. Les mer her Les spørsmål og svar om denne saken her

Første felles EU og NATO-øvelse i krisehåntering
EU og NATO vil for første gang gjennomføre en felles øvelse i krisehåndtering fra 19. til 25. november. Øvelsen er basert på et fiktivt krisesenario, utviklet av EU i henhold til prinsippene i FN-charteret. Les mer her

Toppmøte mellom EU og Russland i Roma
EUs toppledere og Russlands president møttes til diskusjoner i Roma 6. november. I sin felles uttalelse 10. november går de inn for et integrert Europa med et "felleseuropeisk økonomisk område" som også Russland er en del av. Les alt om toppmøtet her

 

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Europeisk initiativ for vekst: Kommisjonen presenterer sitt forslag
Kommisjonen presenterte 11. november sin omfattende handlingsplan for å kickstarte investeringer i nettverk og kunnskap i hele EU. Den endelige rapport om økonomisk vekst som skal legges frem på Det europeiske råds møte i desember, bekrefter behov for investeringer i transeuropeiske transportnett. Les mer her

Kommisjonen vil ha felles regler for beriking av matvarer
Kommisjonen foreslo 10. november en forordning som skal gi alle land i EU/EØS ensartet regelverk for tilsetting av vitaminer og mineraler i matvarer. Beriking vil ikke tillates i ferske matvarer og i alkoholholdige drikker. Les mer her

Arbeidsledighetstrygd kan ikke stanses hvis en person flytter til et annet medlemsland for å søke jobber
I en sak mellom Kommisjonen og Nederland, slår EF- Domstolen fast at nederlandske myndigheter brøt fellesskapsretten ved å nektet en utbetaling av arbeidsledighetstrygd til personer fra Nederland, som søkte jobber i andre EU-land. Les mer her

Mangfold i næringslivet lønner seg!
Selskaper som har en aktiv strategi for mangfold kan forvente både langsiktige og kortsiktige gevinster av en slik satsing. Dette kommer frem i en rapport utført for Kommisjonen, som ble lagt frem 12. november. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Margot Wallström har spor av 28 kjemikalier i blodet
EUs miljøkommissær Margot Wallström fant spor av flere ulovlige kjemikalier i blodet da hun lot en blodprøve bli undersøkt i et britisk laboratorium nylig. Resultatene publiserte Kommisjonen 6. november som en illustrasjon på behovet for en tøff kjemikaliepolitikk som setter beskyttelse av natur og menneskers helse høyt. Les mer her

Energi og samferdsel

EUs romfartspolitikk klar for avgang med ny handlingsplan
11. november la Kommisjonen frem en ny handlingsplan om europeisk satsing i rommet. Romfartsteknologi skal hjelpe EU å nå sine hovedmål om sysselsetting og bærekraftig økonomisk vekst. Les mer her Les spørsmål og svar om forslaget her

Kommisjonen lager europeisk reguleringsgruppe for elektrisitet og gass
12. november nedsatte Kommisjonen en ekspertgruppe med uavhengige nasjonale myndigheter som skal bistå Kommisjonen i å utvikle et indre marked for strøm og gass. Les mer her

Til topp Link to top of page

Skole og utdanning

Utdanning og opplæring: Lisboa-prosessen avhenger av raske reformer
EUs ledere satte i Lisboa 2000 seg som må å gjøre Europa til førstevalget for studenter og forskere fra hele verden. Kvalitet, tilgjengelighet og åpenhet til verden har vært stikkordene for reformer i utdanningssystemene siden da. I følge en rapport publisert 11. november som oppsummerer resultatene, er det fortsatt behov for reformer. Les mer her

Comenius-uke setter fokus på den europeiske dimensjonen i skolen
Fra 8. til 14. november settes den europeiske dimensjonen i fokus i alle 30 land som deltar i Comenius-programmet. Comenius-uken er Europakommisjonens utstillingsvindu for de positive effektene av europeisk skolesamarbeid. Tre norske skoler ble nominert, og Kommisjonen valgte ut Iglemyr skole i Sandnes fordi de deltar i et prosjekt som handler om natur og miljø. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer lærere i Nord- og  Sør-Trøndelag til en kursdag om EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen 27. november.
Kurset er et samarbeid mellom Læringssenteret, Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (Sokrates), Teknologisk Institutt (Leonardo da Vinci), Utdanningsforbundet og Europakommisjonens delegasjon. Les mer her

Seminar for journalister om EU/EØS og arbeidslivsspørsmål
Trenger du faglig påfyll? Savner du informasjon om hva som pågår i EU, relatert til ditt fagfelt? Hva kan utvidelsen av EU/EØS innebære for Norge? Og hva går forslaget til Grunnlov ut på? Europakommisjonens delegasjon til Norge inviterer journalister i fagpressen, journalister som dekker arbeidslivssaker og freelancere til et fagseminar onsdag 10. desember. Les mer her

Workshops om sosial inkludering
The Work Research Institute (WRI) and the Directorate for Health and Social Affairs (SHdir) invites representatives from NGOs, public authorities, research and social partner organisations to participate in a two workshops, which aim to increase exchange and knowledge of experience and good practice for social inclusion. Les mer her

Til topp Link to top of page

    Til toppLink to top of page