EU-nytt nr. 37, 21. november 2001

EU i verden

2 millioner euro til flomofrene i Vietnam, Kina, Nord- Korea og Kambodsja 
Kommisjonen har vedtatt å sende nødhjelp for 2 millioner euro til flomofrene i Vietnam, Kina, Nord- Korea, samt til Kambodsja som har vært plaget av tørke den siste tiden. Les mer her

Valget i Kosovo 
Utenrikskommissær Chris Patten uttalte at han var glad for det store antallet velgere som deltok i valget, og at valget foregikk på en fredelig måte. Les mer her

12 millioner euro til Makedonia 
Som følge av de endringene parlamentet i Skopje vedtok i forrige uke, frigir nå Kommisjonen et fond på 12 millioner euro som ble lovet i Lake Ohrid- avtalen som ble inngått 13. august. Les mer her

EU-Iran - Forhandlingsmandat for en samarbeids- og handelsavtale 
Kommisjonen la 20. november frem et forslag til forhandlingsmandat om en samarbeids- og handelsavtale med Iran for Rådet. Les mer her

Fredsprosessen i Midt-Østen 
Leder av EUs formannskap, Guy Verhofstadt, og Kommisjonens president Romano Prodi, uttrykte støtte til President Bush fredsfremstøt i Midtøsten. Les mer her

Handelskommissæren i India og Bangladesh 20-24. november 
Handelskommissær Pascal Lamy besøker India og Bangladesh. I Bangladesh vil Kommissæren i tillegg til møter med regjeringen også være med på et seminar om "Alt unntatt våpen" - initiativet for å vise hvordan Bangladesh vil tjene på dette. I India vil Kommissæren ta del i det andre toppmøtet mellom India og EU, samt møte statsministeren og andre ministre og næringslivsrepresentanter. Les mer her

Økonomi og næringsliv

Økonomiske prognoser for 2002-2003 
EUs økonomiske vekst har vært avtagende i år 2001, men ventes å øke igjen i 2002. Veksten i 2001 ventes å bli på 1,6%. Det forventes også at arbeidsløsheten vil stige for første gang siden 1997. Les mer her

Økonomiske prognoser for søkerlandene 
BNP- veksten i søkerlandene er blitt merkbart nedjustert for 2001 og 2002, om enn ikke så mye som i medlemslandene. Arbeidsledigheten forventes ikke å synke på grunn av de omstruktureringene som må gjennomføres. Les mer her

Kommisjonen godkjenner Norske Skogs og UPM-Kymmenes overtakelse av Haindl 
Kommisjonen godkjente 21. november Norske Skogs og UPM-Kymmenes overtakelse av den tyske papirprodusenten Haindl. Les mer her

EUs konkurranseevne 
Næringslivskommissær Erkki Liikanen vil torsdag 22. november orienter om status for EUs konkurranseevne 2001. Les mer her. Lenke til selve rapporten blir lagt ut så snart den er tilgjengelig.

Produksjonen i industrien gikk ned med 0,5% i eurosonen fra august til september 2001 
Produksjonen i industrien i EU15 sank med 0,6% i samme periode. Les mer her

 

Kultur, ungdom og utdanning

Hvitbok om ungdomspolitikk 
Kommisjonen la 21. november frem en Hvitbok om ungdomspolitikk. Hvitboken, som er et resultat av konsultasjoner med tusenvis av ungdommer, medlemslandene og eksperter, søker å minske kløften mellom ungdom og aktivt borgerskap. Les mer her

Et europeisk område for livslang læring 
Kommisjonen vedtok 21. november en melding om et europeisk område for livslang læring. Meldingen er et bidrag til toppmøtet i Barcelona i mars 2002. Les mer her

Ny audiovisuell tjeneste 
Generaldirektoratet for utdanning og kultur
lanserte 20. november en ny audiovisuell tjeneste på internett. Tjenesten er gratis for media. På nettstedet finner du nyheter innenfor områder som utdanning, kultur, sport og dialog med borgerne. TV-Link er videospots og aktuelle bilder som fritt kan brukes. Her finnes også en oversikt over arrangementer på området. TV-link finnes her

Sysselsetting og sosiale spørsmål

"Vi må arbeide for større likestilling mellom kvinner og menn i Middelhavsregionen" 
Det sa kommissær for sosiale spørsmål, Anna Diamantopoulou da hun åpnet en konferanse om kvinner og de tre middelhavskulturene: Utvikling, demokrati og frihet. Les mer her

Den europeiske sosiale modell: En god investering
Tale av sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou i Brussel 20. november. Konferansens mål er å plassere EUs sosialpolitikk i en global kontekst. Les mer her

Landbruk

Konklusjoner fra Landbruksmøtet 20. november
Landbruksministrene diskuterte markedsutviklingen for oksekjøtt, konsekvenser av BSE krisen, eksporttilskudd for levende dyr og utfallet av WTO-møtet i Daho. Les mer her 

Kommisjonen foreslår premier og kvoter på tobakk for år 2002-2004 
For å følge opp strategien om bærekraftig utvikling som ble lagt fram på toppmøtet i Gøteborg i juni 2001, foreslår Kommisjonen nå tiltak for å endre subsidiene for tobakksdyrking og diskuterer der det ikke er lønnsomt å få tobakksdyrkerne over i andre yrker. Les mer her

Helse- og forbrukerspørsmål

Avfallsprodukter fra dyr - situasjonen i medlemslandene 
Regelverket som er vedtatt som følge av BSE- krisen innebærer at mange avfallprodukter fra dyr nå må behandles anderledes. For å få en oversikt over situasjonen i medlemslandene har Kommisjonen laget en oversikt. Les mer her

GMO - aktørkonferanse 
Konferansen for om gjennomføringen av direktiv 2001/18 om markedsføring av GMO-produkter  (genmodifiserte organismer). Les miljøkommissær Wallströms åpningstale her

Det indre marked og informasjonssamfunnet

Resultattavlen for Det indre marked viser fremgang i gjennomføring av lovverket, men også økning i antall overtredelser 
For første gang viser oversikten at antall direktiver som ikke er gjennomført i nasjonal lovgivning er på under 2%. Les mer her

Enklere regler i Det indre marked kan gi sparegevinst på 50 millioner euro 
I en uavhengig studie utført for Kommisjonen kommer det fram at mange firmaer er misfornøyd med lovverket, at få bedrifter har merket noe til regjeringenes forsøk på å forenkle lovgivningen, samt at det er mulig å spare 50 millioner euro på enklere lovverk. Finland anses som enklest å handle med. Les mer her

Morgendagens forsikringsindustri - et europeisk svar
Tale av Fritz Bolkestein, kommissær for det indre marked, på en konferanse om reguleringen av morgendagens forsikringsindustri 20. november. Les mer her

eEuropa - muligheter og utfordringer 
Tale av Erkki Liikanen,  kommissær ansvarlig for næringsliv og informasjonssamfunnet, på EU-USA business Council. Les talen her

EUs økonomiske test - Hvordan møte utfordringene i Lisboa-strategien 
Tale av Fritz Bolkestein, kommissær ansvarlig for det indre marked, på den 17. konferansen om internasjonal økonomi i London 19. november. Les mer her 

Diverse

Ulovlig innvandring - Kommisjonen foreslår en balansert strategi 
Kommisjonen la 16. november frem en melding om en felles ulovlig innvandringspolitikk. Les mer her 

Internett-chat med President Prodi 6. desember 
Debatten vil fokusere på innføringen av euro og debatten om Europas fremtid. Les mer her. Praktisk informasjon her

Kreativ miljøkonkurranse for ungdom 
Kreativitet, observasjonsevne og fremtidsvisjoner blir krevd av de unge som vil ta del i Generaldirektoratet for miljøs konkurranse. Det er 4 kategorier for forskjellige aldersgrupper, og norsk ungdom kan delta i taleskriving for miljøkommissær Margot Wallstöm. Innsendelsesfrist er 15. januar. Les mer her 

Hvitbok om transport - heldagsdebatt  27. november 
Kommisjonens Hvitbok om transport som ble lagt frem 12. september i år og foreslår strategier for et bærekraftig og konkurransedyktig transportsystem, legger opp til en bred offentlig debatt. På bakgrunn av dette  arrangere generaldirektorat for transport og energi en heldagskonferanse i Brussel 27. november. Les mer her

 

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for et brugervenligt informationssamfund (1998 til 2002) (IST-programmet) Les utlysningen her

Forhåndsmeddelelse om indkaldelse af forslag vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for "Fremme af innovation og tilskyndelse til små og mellemstore virksomheders deltagelse" (1998-2002). Les utlysningen her

  ----------------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (info.eu@delnor.cec.eu.int) og skriv «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet: info.eu@delnor.cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
  Marthe Haugland  marthe.haugland@delnor.cec.eu.int


Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

 

    Til toppLink to top of page