EU-nytt nr. 37, 27. oktober 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Borgerrettigheter

Miljø

Helse- og forbruker-beskyttelse

Seminar

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EUs fremtid

Barroso ber Europaparlamentet om å utsette godkjenningen av den nye Kommisjonen
Påtroppende kommisjonspresident José Manuel Barroso har bedt Europaparlamentet om å utsette voteringen over den nye Kommisjonen som egentlig skulle skje 27. oktober. Etter intense forhandlinger var det klart at flertallet i Parlamentet ikke ville komme til å godkjenne Barrosos Kommisjon. Europaparlamentet innvilget Barroso tid til å foreslå endringer. Les mer om Barrosos tale her

Rådspresidenten, Balkenende, har bedt nåværende kommisjonspresident Romano Prodi om å bli sittende i stillingen til den nye Kommisjonen er godkjent av Europaparlamentet. Les mer her

                                                                              Til toppLink to top of page

EU i verden

EU gir € 80 mill ekstra i støtte til observatører i Darfur, Sudan
EUs medlemsland ble 26. oktober enige om å bevilge € 80 mill ekstra til støtte for den afrikanske unions (AU) observatøroppdrag i Darfur. Over 3000 personell fra AU overvåker våpenhvileavtalen som ble underskrevet i mai 2004. Les mer her

USA trekker eksportsubsidier: EU løfter sanksjoner mot USA
Europakommisjonen ønsket signeringen av en lov som vil reversere de ulovlige FSC/ETI-eksportsubsidiene velkommen 25. oktober. Dette er det siste av flere amerikanske initiativ for å etterfølge WTO-beslutninger som sier at slike eksportsubsidier er ulovlige. Les mer her

EU og Sveits signerte ni nye avtaler i Luxembourg 25. oktober Avtalene omfatter blant annet beskatning på formue, samarbeid i kampen mot svindel, assosiert medlemskap i Schengen-avtalen, foredlede landbruksprodukter og deltagelse i Dublin- og Eurodac- reguleringene. Les mer her

Kommisjonen foreslår en pakke med nye tiltak i kampen mot terrorisme
20. oktober vedtok Kommisjonen en tiltakspakke for å styrke EUs evne til å forebygge og svare på terroristangrep. Tiltakene går på finansiering av terrorisme, krisehåndtering og forsvar av strategisk infrastruktur. Les mer
her

 Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

Fri flyt av varer: Kommisjonen griper inn overfor Danmark og Finland for brudd på regelverket for Det indre marked
Kommisjonen vedtok 26. oktober å gripe inn overfor en rekke medlemsland, blant annet Danmark og Finland, for å endre nasjonale bestemmelser som bryter med regelverket for Det indre marked. Finland stevnes for EF-domstolen på grunn av krav om tillatelse for overføring av biler, mens Danmark anmodes om å endre reglene om vindusrutefilm til biler. Les mer her

Offentlige innkjøp: Kommisjonen griper inn overfor en rekke medlemsland
Kommisjonen besluttet 25. oktober å gripe inn overfor Tyskland, Frankrike, Danmark, Italia og Nederland for brudd på fellesskapslovgivningen i forbindelse med offentlige innkjøp. Les mer her

Kommisjonen vil stevne Sverige på grunn av avgifter på vin
21. oktober kunngjorde Kommisjonen at den vil stevne Sverige for EU-
domstolen. Kommisjonen mener Sverige gir fordeler til ølprodusenter, som hovedsakelig er nasjonale, fremfor vinprodusenter, som er fra andre EU land. Øl er ikke underlagt like høye avgifter som vin, noe som er i strid med EUs handelsbestemmelser. Les mer her

Kommisjonen trekker tilbake lovforslag om oljereserver
Kommisjonen vedtok 20. oktober å trekke sitt forslag for reform av fellesskapets forvaltning av oljereserver, særlig i forbindelse med perioder med forsyningskrise. Tilbaketrekkingen kom etter at lovforslaget ble blokkert både i Europaparlamentet og i Ministerrådet. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Borgerrettigheter

Kommisjonen med ny rapport om statsborgerskap i EU
Kommisjonen publiserte 26. oktober den fjerde rapporten om statsborgerskap i EU. Rapporten viser hvordan rettighetene relatert til EU-statsborgerskap er tatt i bruk og utviklet fra 1. mai 2001 til 30.april 2004. Les mer her

                                           Til toppLink to top of page

Miljø

Russland skal ratifisere Kyoto-protokollen: Romano Prodi ønsker avgjørelsen velkommen
Den russiske Dumaen vedtok 22. oktober å ratifisere Kyoto-protokollen. Kommisjonens president Romano Prodi ønsket avgjørelsen velkommen og takket samtidig president Putin for hans personlige støtte i prosessen. Den russiske ratifiseringen vil medføre økt fremdrift for protokollen. Les mer om saken her. For mer informasjon om Kyoto-protokollen se her

 Til toppLink to top of page

Helse- og forbrukerbeskyttelse

EU forsetter kampen mot tobakk: sterke bilder skal skremme røykere
EU intensiverer sin kamp mot tobakk. EUs helsekommissær, David Byrne, presenterte 22. oktober en ny mediekampanje mot røyking som vil koste 72 millioner Euro. Blant annet skal bilder av råtne lunger og kreftsvulster limes på sigarettpakninger. Les mer om saken her

Genmodifisert mais autorisert for bruk i matprodukter og dyrefor
Kommisjonen godkjente 26. oktober markedsføring av mat og matingredienser som inneholder den genmodifiserte maistypen NK603. Dette skjedde i tråd med forordningen for genmodifisert mat og dyrefor. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminar

Forbrukerseminar for journalister
Europakommisjonens delegasjon inviterer til seminar for forbrukerjournalister. Les mer
her

Kompetanseutvikling for lærere: EUs utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen
Fylkesmannen i Aust-Agder inviterer lærere til en spennende kursdag i Grimstad 24. november. EU, utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen er tema. Kurset er et samarbeid med Delegasjonen og EU-programmene Sokrates og Leonardo da Vinci. Se programmet
her 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Fra jord til bord: trygg mat for europeiske forbrukere
Kvaliteten på den maten vi spiser opptar oss alle. Denne brosjyren beskriver den rollen EU spiller i bestrebelsene på å sikre så høye normer for sikkerhet og kvalitet som mulig. Dyrehelse, matmerking, risikoanalyser og kvalitetskontroll er blant temaene i denne brosjyren. Les mer her

The Cohesion fund A boost for European solidarity
Spesialutgave av nyhetsbladet inforegio panorama om strukturmidlene og det såkalte "samhørighetsfondet". Informasjon om den nye regionalpolitikken, utviklingen i historisk sammenheng og eksempler på prosjekter. Les mer
her

 

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum (2004/C 263/10) Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Emne: Tværnational adgang, integrationsaktiviteter og ledsageforanstaltninger — Indkaldelsens reference: FP6-2004-Infrastructures-5 (2004/C 263/11) Les mer her

 Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page