EU-nytt nr. 37, 5. november 2003

Europas fremtid

Seminarer

Utvidelsen

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse- og sosialsaker

Energi og samferdsel

Forskning

Nytt på europakommisjonen.no

 

Europas fremtid

Intervju med Romano Prodi i neste nummer av Samtiden
Et intervju med EU-kommisjonens president Romano Prodi om Europas situasjon og EUs utvikling er hovedsaken i det nye Samtiden. Prodi har sagt ja til en invitasjon fra Samtiden om å komme til Oslo i januar for å holde et foredrag og diskutere EUs utvikling i et åpent arrangement. - Vi håper intervjuet og besøket kan bli viktige bidrag i den norske Europa-debatten, sier Samtidens redaktør Knut Olav Åmås. Les mer her

Seminarer

EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer lærere i Nord- og  Sør-Trøndelag til en kursdag om EU, utdanningsreformer og europeisk samarbeid i skolen 27. november.
Kurset er et samarbeid mellom Læringssenteret, Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (Sokrates), Teknologisk Institutt (Leonardo da Vinci), Utdanningsforbundet og Europakommisjonens delegasjon. Les mer her

Utvidelsen

Rapport om søkerlandene Bulgaria, Tyrkia og Romania og de ti tiltredelseslandene
5. november la Kommisjonen frem sin årlige overvåkningsrapport om progresjonen mot EU-medlemskap i søkerlandene. Samtidig rapporterer Kommisjonen om de ti landene som skal inn i EU fra 1. mai 2004. Rapporten viser betydelige fremskritt for de tre søkerlandene og de ti tiltredelseslandene forventes å bli klare til 2004, men må fortsette sine reformer og forberedelsene til medlemskap.

Til topp Link to top of page

EU i verden

Europeere ser Israel som største trussel mot verdensfreden
I etterkant av offentliggjøringen av den siste Eurobarometerundersøkelsen har det oppstått het debatt om ett av funnene som viser at flertallet av europeere ser Israel som det land som utgjør den største trusselen mot verdensfreden. Les Romano Prodis uttalelse om denne saken her og selve undersøkelsen her

Prodi i New York: Kulturelt mangfold og felles verdier
Kommisjonens president Romano Prodi var i New York 4. november hvor han holdt et foredrag om kulturelt mangfold og felles verdier. -Hvis vi vil at morgendagens supermakter skal anerkjenne verdiene vi ser som universelle, må EU og USA finne en felles plattform og jobbe sammen, sa Prodi. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

10 punkter om Kommisjonens forslag til forbrukerkreditt og lån
Hva betyr Kommisjonens forslag til direktiv for forbrukerkreditt og hva betyr det ikke? Svarene finner du i dette notat. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse- og sosialsaker

Ny handlingsplan for funksjonshemmede
30. oktober la Kommisjonen frem en ny handlingsplan for funksjonshemmede som skal fremme like muligheter for funksjonshemmede i et utvidet EU. Handlingsplanen vil løpe fra 2004 til 2010. Les mer her

Mosjon for kropp og sjel: 2004 er det europeiske året for utdanning gjennom sport
1. januar starter Det europeiske år for utdanning gjennom sport. I 28 europeiske land, inkludert Norge, vil EU arbeide for at det blir lagt større vekt på idrettens pedagogiske verdier, og at båndene styrkes mellom sportens og utdanningens verden. Les mer her

Nytt likestilingsdirektiv på bordet
Kommisjonen presenterte 5. november forslag til nytt likebehandlingsdirektiv som skal gjør det ulovlig å diskriminere på bakgrunn av kjønn, også utenfor arbeidsplassen. Kjønn skal ikke brukes som faktor når for eksempel forsikringspremien regnes ut. Les mer her Les også spørsmål og svar om direktivet
her

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Enklere regler for ferjetrafikk til små øysamfunn
Kommisjonen la 30. oktober frem en melding om ferjetrafikk til og fra små øyer som skal forenkle regelverket og byråkratiet. Åpenhet og likebehandling skal garanteres, selv uten tidkrevende prosedyrer. Les mer her

Kommisjonen gir sterk støtte til europeisk maritim transportsektor
30. oktober offentliggjorde Kommisjonen de nye retningslinjene for statsstøtte til maritim transport. Medlemslandene kan fortsatt bruke skatteordninger for å sikre gode betingelser, samtidig som det ikke er forskjellsbehandling i det indre marked. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Moro med forskning: 10nde europeiske forskningsuke
4. november lanserte EUs forskningskommissær Philippe Busquin den tiende forskningsuken i Brussel. Uken brukes i hele EU til å vise unge europeere hvordan vitenskap og teknologi kan ha en reell og positiv virkning på deres dagligliv. Les mer her

Nytt på europakommisjonen.no

Nytt fra EU er blitt elektronisk
Europakommisjonens delegasjon har til nå sendt ut  nyhetsbladet Nytt fra EU omkostningsfritt til abonnenter. Nytt fra EU inneholder informasjon på norsk om de viktigste prosessene og hendelsene i EU. Fra nå kommer bladet ut kun i elektronisk utgave. Les mer her

Oversettelse av utkast til traktat for ny grunnlov for Europa
Europakommisjonens delegasjon har laget en uoffisiell oversettelse av Konventets utkast til traktat for ny grunnlov for Europa. Denne og annen informasjon fra debatten om Europas framtid finner du her

Til topp Link to top of page

   

    Til toppLink to top of page