EU-nytt nr. 35, 13. oktober 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriellEUs fremtid

Økonomi og næringsliv

Miljø, samferdsel og energi

Seminar

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 


 

EUs fremtid

Kommisjonen tar sikte på ferdigforhandle med Romania og Bulgaria innen 2004
6. oktober la Kommisjonen frem de årlige rapportene om fremskritt på veien mot medlemskap for Bulgaria og Romania. Begge land oppfyller nå de politiske kriteriene for medlemskap i EU, men hvis landene ikke tilfredsstiller alle EUs krav kan medlemskap fortsatt utsettes til 2008. Planen er at de to landene skal gå inn i EU allerede fra 2007. Les mer her

                                                                              Til toppLink to top of page   

Økonomi og næringsliv

Alleuropeisk kampanje om bedriftenes samfunnsansvar
12. oktober arrangerte Kommisjonen en konferanse som var startskuddet for en bevisstgjøringskampanje om små og mellomstore bedrifters samfunnsansvar. EUs medlemsland, tre kandidatland pluss Norge deltar i kampanjen som skal bidra til å spre gode eksempler og gi verktøy for bedrifters satsing på samfunnsansvar. Les mer her

OLAF gjør jobben mot svindel stadig mer effektivt
EUs antisvindelkontor 1999 har siden oppstartetn i 1999 hatt en jevn stigning i antall saker som havner i rettssystemet. Når OLAF avslutter sin etterforskning tar nasjonalt eller europeisk rettsapparat over i rundt halvparten av sakene. Les mer her

Ekspertgruppe uttaler seg om handlingsplanen for finansielle tjenester
Et ekspertpanel som ble satt ned av Kommisjonen for å se på handlingsplanen for finansielle tjenester fra et brukerperspektiv, ga 12. oktober sin første uttalelse. Gruppen anbefaler blant annet mer uavhengig rådgivning for brukere og innsyn i forbindelsene mellom rådgivere og forsikringsmeglere. Les mer her

Offentlige anbud: Forskjellsbehandling i fire medlemsland
Kommisjonen valgte 13. oktober å be Sverige, Frankrike, Nederland og Finland om nærmere redegjørelser for store offentlige anskaffelser av datautstyr. Kommisjonen mener reglene for offentlige anbud er brutt. Problemet er at visse tekniske spesifikasjoner hindrer åpne anbudsrunder. Les mer her

                                           Til toppLink to top of page

Miljø, samferdsel og energi

Norske selskaper på listen blant mest forurensende i ny rapport
De største industriforurenserne får sitt pass påskrevet i en rapport som ble offentliggjort av Kommisjonen 8. oktober. Hydro Polymers på Rafnes står blant annet for 76,2 % av de europeiske utslippene av det skadelige stoffet Trichloroethane-1,1,1 i luften. Odda Smelteverk står også på listen, for utslipp av cyanid i vann. Les mer her

Energimarkedene må åpnes: 18 land får advarsler
Hele 18 av EUs 25 medlemsland mottok 13. oktober skriftlig advarsel fra Kommisjonen om å innføre EUs regelverk for det indre marked for strøm og gass i nasjonal lovgivning. Siden 1. juli i år skulle innkjøpere (med unntak av husholdninger) få velge sin egen leverandør. Les mer her

Hvitbok om mer konkurranse i maritim sektor i EU
13. oktober la Kommisjonen fram en hvitbok som inneholder tiltak som skal bringe konkurransereglene som gjelder i andre sektorer inn i  maritim sektor som lenge har hatt omfattende unntak. Blant annet er fastsetting av priser innen maritim transport tillatt praksis på visse strekninger. Les mer her

Kommisjonen vil redusere innholdet av nitrat og nitritt i matvarer
11. oktober la Kommisjonen fram forslag til nytt regelverk for tilsetningsstoffer i mat som reduserer de tillatte grenseverdiene for nitrat og nitritt. - Vi oppdaterer regelverket jevnlig for å ta inn den siste vitenskaplige ekspertisen, sa helse- og forbrukerkommissær David Byrne i forbindelse med vedtaket. Les mer her

Agenda for møtet mellom EUs miljøministere i Rådet 14. oktober finner du her

Til toppLink to top of page

Seminar

Forbrukerseminar og studiebesøk til Brussel for journalister
Europakommisjonens delegasjon inviterer til et seminar for forbrukerjournalister og et studiebesøk for journalister til Brussel i november. Les mer om seminar om forbrukespørsmål her og EU/EØS studieseminar i Brussel her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Mange språk, en familie. Om språkene i EU.
Ny brosjyre om EUs språklige mangfold og hvordan språkene benyttes innen EUs institusjoner: Many tongues, one family - Languages in the European Union. Les mer her

The Cohesion fund A boost for European solidarity
Spesialutgave av nyhetsbladet inforegio panorama om strukturmidlene og det såkalte "samhørighetsfondet". Informasjon om den nye regionalpolitikken, utviklingen i historisk sammenheng og eksempler på prosjekter. Les mer her

On the road to a cultural policy for Europe
Dette heftet er et innspill til EUs beslutningstagere fra "European Cultural Foundation", om en felles europeisk kulturpolitikk for et utvidet EU med nye naboer: "This publication states and illustrates, seeks to inspire and convince. It argues for the urgency of making culture the basis of European integration, of stimulating genuine cross-border cultural cooperation, of shaping comprehensive cultural instruments and policies for Europe of Sharing Cultures." Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Det er ingen nye utlysninger fra EU denne uken.
Se oversikt over alle EUs programmer med norsk deltakelse her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page