EU-nytt nr. 34, 6. oktober 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og sysselsetting

Miljø og samferdsel

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


 

EUs fremtid

Kommisjonen anbefaler forhandlinger om medlemskap for Tyrkia
6. oktober la Kommisjonen frem en omfattende rapport om situasjonen in Tyrkia med tanke på menneskerettigheter, demokrati, rettsvesen og beskyttelse av minoriteter. På bakgrunn av denne rapporten anbefaler Kommisjonen at EU starter forhandlinger med Tyrkia om et fremtidig medlemskap. Les mer her

EU 2004 i tall og tabeller
Eurostats årbok 2004 ble offentliggjort 1. oktober. Der finner du statistikk på de aller fleste områder for EUs medlemsland, fra antall eldre som andel av befolkningen, kostnadene for tellerskritt i forskjellige land, høyest jernbanedekning osv. Visste du at Tsjekkia er det landet i EU som har mest jernbane per kvadratkilometer? Les mer her

EU i verden

Kommisjonen lanserer høring om et styrket økonomisk samarbeid med USA
30. september lanserte Kommisjonen en offentlig høring om hvordan det transatlantiske økonomiske partnerskapet kan styrkes. Næringsliv, miljø- og forbrukerorganisasjoner, fagforeninger og enkeltpersoner kan gi sine innspill til de fremtidige handelsforbindelsene med USA. Les mer her

Næringslivet får nøkkelrolle i fornyet samarbeid rundt Middelhavet
Kommisjonen og statsråder fra middelhavspartnere, Nederland og Italia signerte 6. oktober Caserta-erklæringen som inneholder et euromiddelhavscharter for næringslivet. Les mer her

                                                                               Til toppLink to top of page   

Økonomi og sysselsetting

Direktørlønningene skal frem i lyset
Kommisjonen la 6. oktober frem en anbefaling om retningslinjer for direktørlønninger og aksjeeieres rett til informasjon om ledelsens lønn. Indre marked-kommissær Frits Bolkestein kommenterte det slik: - Det er en interessekonflikt når direktørene deltar i sin egen lønnsfastsetting. Les mer her

Kommisjonen lanserer bred strategi for å bekjempe regnskapsjuks
Erfaringene med de store selskapene Enron og Parmalat har inspirert Kommisjonen til å legge frem en bred strategi for å få bedre kontroll med selskapenes virksomheter. Strategien som ble presentert 1. oktober dekker områder fra finanssektoren til justispolitikk og skattepolitikk. Les mer her

Raskere bedring i økonomien enn forventet
Tall fra første halvdel av 2004 som ble offentliggjort 5. oktober viser at den økonomiske veksten i euroområdet fortsetter litt raskere enn forventet. Husholdningenes forbruk er imidlertid fortsatt på et lavt nivå, og det er også investeringsviljen. Les mer her

Nye medlemsland deltar fullt i arbeidet med å utvikle den europeiske sosiale modell
Î en rapport om den sosiale situasjonen i Europa som Kommisjonen la frem 1. oktober går det frem at de nye medlemslandene i EU er fullverdige partnere i arbeidet med å utvikle den europeiske økonomien og velferdssystemer. Høye arbeidskraftreserver og høy utdannelse gjør at nye medlemsland har et godt utgangspunkt. Les mer her

Diskusjon i Rådet om likestiling, arbeidstidsdirektiv og allmenne tjenester
EUs ministere møttes 4. oktober for å diskutere blant annet forslaget til nytt likestillingsdirektiv hvor Kommisjonen foreslår å gi kvinner og menn likebehandling når det gjelder varer og tjenester. Arbeidstidsdirektiv og allmenne tjenester var andre saker som var på dagsorden. Les mer her

                                           Til toppLink to top of page

Miljø og samferdsel

Ny liste over skip som forbys i EUs havner
Kommisjonen offentliggjorde 1. oktober en ny oversikt over skip som ikke har hatt tilgang til EUs havner det siste året. - Nye regler krever åpenhet om disse tiltakene, sa EUs transportkommissær Loyola de Palacio i forbindelse med offentliggjøringen av svartelisten. Den nye lovgivningen er et resultat av de store ulykkene oljetankerne Erika og Prestige forårsaket  for Europas maritime miljø. Les mer her

Kommisjonen hilser Russlands Kyoto-ratifisering velkommen
Kommisjonens president Romano Prodi uttrykte i en pressemelding 30. september stor glede over den russiske regjeringens vedtak om å ratifisere Kyoto-avtalen. EU har i lang tid forsøkt å få Russland til å signere, og Prodi snakket senest med President Putin om dette i en lang telefonsamtale bare dager i forveien. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Mange språk, en familie. Om språkene i EU.
Ny brosjyre om EUs språklige mangfold og hvordan språkene benyttes innen EUs institusjoner: Many tongues, one family - Languages in the European Union. Les mer her

 

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Indkaldelse af forslag — Det fælles harmoniserede program for konjunktur- og forbrugerundersøgelser i Den Europæiske Union Les mer her

INVITASJON TIL KONFERANSE OM SOSIAL INKLUDERING OG SAMARBEID
15. oktober kl. 09:30 - 16:30 arrangerer Arbeidsforskningsinstituttet en internasjonal konferanse om sosial inkludering og samarbeid mellom tjenesteytende organisasjoner.

Konferansen er gratis og holdes i:
Røde Kors Konferansesenter
Hausmanns gate 7
0133 Oslo

Det er fremdeles ledige plasser - påmelding innen 7. oktober til: Mette Stenberg, epost: mette.stenberg@afi-wri.no
tlf. 23 36 92 41, fax: 22 56 89 18

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page