EU-nytt nr. 34, 15. oktober 2003

Utvidelsen

Europas fremtid

EU i verden

Økonomi, sysselsetting og næringsliv

Fiskeri og landbruk

Miljø og forbrukerbeskyttelse

Forskning

Seminarer

Utvidelsen

Eurobarometer: økt støtte til EUs politikk i søkerlandene
12 126 mennesker i de 13 søkerlandene har deltatt i en spørreundersøkelse som viser at det er stigende støtte til deltakelse i EU, til euromedlemskap og for at EU skal føre en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.  Les mer her

Unge i søkerlandene har reist mindre, men behersker flere fremmedspråk

Eurobarometer-undersøkelsen som nylig ble offentliggjort viser at livsstilen til unge i EU og i søkerlandene er ganske like. Til tross for at unge i søkerlandene har reist mindre, snakker de flere fremmedspråk enn unge i EU. Les om dette og andre funn i undersøkelsen her
 

Til topp Link to top of page

Europas fremtid

Regjeringskonferanse om Europas fremtid
4. oktober startet regjeringskonferansen om Europas fremtid i Roma, med 25 statsledere til stede. Det betyr at forhandlinger om EUs fremtidige grunnlov er i gang. Les mer her 16. - 17. oktober møtes stats- og regjeringssjefene igjen, da i Brussel til Det europeiske råd.  Les mer om sakene som skal opp på Det europeiske råd her

- Jeg håper Det europeiske råd drøfter tiltak for vekst i økonomien, sier Prodi
Dagen før Det europeiske råd åpner i Brussel 16. oktober, holdt Europakommisjonens president Romano Prodi en innledning for pressen i Brussel. Der sa han at han håpet at Rådet ville støtte opp om Kommisjonens tiltakspakke for å fremme vekst og sysselsetting. I tillegg kommenterer Prodi de pågående regjeringsforhandlingene om Europas fremtid. Les mer her

Kommisjonen vil forebygge, heller enn straffe, brudd på felles verdier
I artikkel 7 i Nice-traktaten gis Kommisjonen mandat til å overvåke respekt for felles verdier om grunnleggende rettigheter i medlemslandene. I stedet for å bruke anledningen til å straffe eventuelle brudd, foreslår Kommisjonen i en melding som ble presentert 15. oktober at arbeidet fokuseres på å fremme disse rettighetene i medlemslandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Verdens dag mot dødsstraff: EU bekrefter sin posisjon mot dødsstraff
10. oktober - på verdens dag mot dødsstraff - bekreftet EU sin posisjon mot bruk av dødsstraff. EU arbeider sammen med den frivillige organisasjonen Verdenskoalisjonen mot dødsstraff for å avskaffe dødsstraff under alle omstendigheter, blant annet gjennom økonomisk støtte til ulike prosjekter mot dødsstraff. Les mer her

Kommisjonen ber Rådet styrke forbindelsene med Middelhavslandene
15. oktober presenterte Kommisjonen den nyopprettede stiftelsen for dialog mellom kulturer og en ramme for interparlamentarisk samarbeid mellom land i EU og land langs Middelhavet som er en del av Euromedsamarbeidet. Kommisjonen foreslår samtidig konkrete skritt for å opprette et frihandelsområde i regionen, samt samarbeid om demokratiutvikling og menneskerettigheter. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi, sysselsetting og næringsliv

Kommisjonen tar opp kampen mot spam
Spam - eller såkalt søppelmail - er et stadig voksende problem for forbrukere og næringsliv, og Kommisjonen samlet 16. oktober berørte parter til en diskusjon om hvordan et forbund mot spamming kan gjøres så effektivt som mulig. Les mer her

Sysselsetting i Europa 2003: Hovedfunn
9. oktober ble den 15. utgave av rapporten Sysselsetting i Europa offentliggjort. For første gang er tiltredelseslandene fullt integrert i analysen. I dette bakgrunnsnotatet finner de mest interessante funnene i analysen. Les mer her

Høyt kvalifisert og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke er nøkkelen til økt sysselsetting og produktivitet, sier Kommisjonen
En tilpasningsdyktig, høyt kvalifisert arbeidsstyrke som har adgang til etterutdanning er blant nøkkelordene for å skape sysselsetting, sier Kommisjonen i rapporten om sysslesetting som ble lagt frem 9. oktober.   - En felles europeisk innsats er nødvendig, understreker sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri og landbruk

Nytt fiskeriregime i de vestlige havområder
EUs fiskeriministere ble etter mange runder enige 14. oktober om et nytt regime for fisket i de vestlige havområder som strekker seg fra Atlanterhavet, rundt Kanariøyene og til det nord-vestlige Irland. I tillegg ble Middelhavet og landbruksreform på områdene bomull, tobakk og olivenolje diskutert på møtet i Rådet for fiskeri og landbruk. Les mer her

Spørsmål og svar om GMO-regulering i EU
Kommisjonens pressetjeneste har laget et notat med de vanligste spørsmålene om GMO-reguleringer i EU. Her kan du få svar på alt fra hva GMO er til hva tredjeland mener om dette. Les mer her

Enighet om fremtidig spesialstøtte til finske bønder
Den finske landbruksministeren Korkeaoja møtte EUs landbrukskommissær Franz Fischler i Brussel 14. oktober og ble der enige om hovedpunktene i den fremtidige statlige støtteordningen for finske bønder. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø og forbrukerbeskyttelse

Europa må bli mer tilgjengelig for funksjonshemmede
På en arbeidskonferanse i Brussel 14. oktober ble en politisk dagsorden for å gjøre varer og tjenester i Europa mer tilgjengelig for alle innbyggere, men spesielt for innbyggere med funksjonshemminger. Les mer her


Gålå høyfjellshotell og hytter får det europeiske miljømerket Blomsten

Den første norske bedrift får det europeiske miljømerket Blomsten
Når det europeiske miljømerket Blomsten nå lanseres i Norge, øker utvalget av miljøprodukter. Merket gir også norske virksomheter muligheter for markedsføring av sine miljøprodukter og -tjenester i Europa, og Gålå Høgfjellshotell og hytter fikk i dag som første norske bedrift overlevert godkjenningen av Barne- og familieminister Laila Dåvøy. Les mer om dette på Gålås egen hjemmeside her og på Stiftelsens miljømerkings side her

Ny avtale sikrer luftpassasjerers rettigheter
Etter mekling mellom EUs lovgivende organ Europaparlamentet og Rådet, ble det 15. oktober enighet om Kommisjonens forslag om regulering av rettigheter for passasjerer som opplever innstilte avganger eller forsinkelser. - Dette er et stort skritt på veien mot å sette borgernes rettigheter i sentrum, sa EUs transportkommissær Loyola de Palacio i sin kommentar. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Innsats for bedre flomvarsling og håndtering
Hvert eneste år har storflommer rammet Europa, og 13. oktober besøkte EUs forskningskommissær Philippe Busquin Dresden som også nylig ble hardt rammet. I denne anledning presenterte forskningskommissæren en rekke prosjekter som skal gi svar på hvordan man kan forhindre, forutsi og håndtere disse katastrofene. Les mer her Les et notat om de ulike forskningsprosjektene som er underveis her

Mangel på kvinner i industriell forskning
Bare 15 % av forskere innen industriforskning er kvinner, til tross for at stadig flere kvinner utdanner seg. Hvordan øke denne andelen var tema da 350 personer fra næringsliv og forskning i 40 land var samlet i Berlin 10. oktober. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Seminar om EU, EØS og EFTA på Delegasjonen 17. oktober
Europakommisjonens delegasjon vil i høst avholde tre seminarer om EØS/EFTA med bidrag fra ulike ressurspersoner. Dette andre seminaret vil gå nærmere inn på Norges muligheter for innflytelse, formell og uformell, over EUs beslutninger. Les mer her

Seminar om tjenester i allmennhetens interesse
11. november inviterer KS, NAVO og HSH til dagsseminar i KS-huset.  Bakgrunnen er EUs Grønnbok (tilsv. NOU) om tjenester i allmennhetens interesse, som Kommisjonen lanserte i mai i år. I forbindelse med de store endringsprosessene som pågår i EU, står spørsmål omkring tjenester i allmennhetens interesse nå i sentrum av den politiske debatten i Europa. EØS-avtalen gjør at dette får betydning både for kommunal, statlig og 3. sektor i Norge. Les mer her

EU-grunnloven: Mot en europeisk stat eller et utvannet samarbeid?
Utenriksdepartementet og ARENA-programmet inviterer til åpen debatt og dialog om spørsmålene knyttet til forslaget til ny grunnlov for EU på konferansen ”EUs fremtid og Norge” på Hotel Bristol i Oslo 30. oktober. Les mer her

   

 

    Til toppLink to top of page