EU-nytt nr. 33, 29. september 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Næringsliv og sysselsetting

Miljø og samferdsel

Helse og forbruker-beskyttelse

Utlysninger

Ukens myte:
øyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

EUs fremtid

Tøffe høringer for den nye Kommisjonen i Europaparlamentet
De nominerte kandidatene som etter planen skal danne ny Kommisjon fra 1. november, gjennomgår denne og neste uke tøffe høringer i Europaparlamentet. Les mer om møtene med de folkevalgte her

 

Les de viktigste momentene fra høringene til:
Neelie Kros: Konkurranse
Danuta Hübner: Regionalpolitikk
Jan Figel: Utdanning, kultur og språk
Vladimir Spidla: Sysselsetting, sosiale spørsmål og likestilling

-Vi trenger en sterkere og mer troverdig stabilitetspakt
Romano Prodi holdt den avsluttende talen på konferansen om ØMU og økonomisk styring i Brussel 28. september. Der sa han at til tross for at  Stabilitetspakten har innfridd forventningen om å gi økt stabilitet, har de strenge reglene av og til vært i kontrast til de komplekse økonomiene i ØMU. Les mer her Les også talen til økonomikommissær Joaquìn Almunia fra samme konferanse her

Åpne dager i Brussel om regional utvikling og samhold
Fra 27. september til 30. september samles mer enn 2000 eksperter på regionalpolitikk i Brussel. Mer enn 100 regioner tar del i initiativet som fokuserer på forvaltningen av strukturfondene og fremtiden til EUs politikk for regional utvikling og samhold. Les mer her Les også regionalkommissær Peter Balazs' tale om den nye regionalpolitikken etter 2006 her

Hvordan har Kommisjonen håndtert styringsutfordringene i EU?
I begynnelsen av den sittende Kommisjonens mandatperiode, startet arbeidet med å skaffe bedre styringsformer i EU. En hvitbok om styring "White Paper on the European Governance" som ble lansert i 2001 inneholdt en rekke konkrete tiltak for bedre styring. 22. september ble en rapport om oppfølgingen av dette arbeidet presentert. Les mer her

EU i verden

EU og valgobservasjon: Resultater og utfordringer
Siden 1993 har EU sendt observatører til valg i ulike deler av verden. På en konferanse i Brussel 28.-29. september gjorde Kommisjonen opp status for dette arbeidet. Les mer her Les også utenrikskommissær Chris Pattens tale i denne forbindelse her

Kommisjonen forenkler finansiering av bistand
Kommisjonen besluttet 29. september å erstatte de nåværende finansielle instrumenter for bistand med en enklere og mer effektiv ramme. I stedet for et vell av instrumenter som er vokst frem på ad hoc-basis gjennom flere år, skal den nye rammen omfatte kun seks instrumenter. Les mer her

                                                                               Til toppLink to top of page   

Næringsliv og sysselsetting

EU kan og må øke sysselsettingen med de rette tiltakene
23. september la Kommisjonen frem en ny rapport om sysselsettingen i medlemslandene som viser at det er langt igjen for å nå en sysselsettingsgrad i EU på 70 %. EU må øke innsatsen innen tjenestesektoren, og legge til rette for økt yrkesdeltakelse for kvinner og eldre arbeidere. Les mer her Les sammendraget av rapporten her

Kommisjonen ønsker mer effektive og åpne prosedyrer for anskaffelse av forsvarsutstyr
23. september la Kommisjonen frem en  Grønnbok om mer effektive anbudsrunder for militært utstyr. Kommisjonen åpner nå for innspill til dette som skal bli et verktøy for å spare penger og fremme konkurranseevnen til europeisk forsvarsindustri. Les mer her Les vanlige spørsmål og svar om Grønnboken her

EUs bønder får salgshjelp i Norge
Frukt, olivenolje, vin og poteter fra EU skal markedsføres i land utenfor EU med bevilgninger fra EUs felles budsjett. Et samlet budsjett på rundt 5 millioner euro skal brukes til informasjonskampanjer i den hensikt å styrke konkurransesituasjonen for kvalitetsprodukter fra EU i markedene utenfor Unionen. Les mer her

                                           Til toppLink to top of page

Miljø og samferdsel

EU støtter 13 prosjekter for mer miljøvennlig godstransport
28. september valgte Kommisjonen ut 13 prosjekter som vant frem i den første runden for finansiering innenfor rammen av Marco Polo-programmet. Programmet skal bidra til å flytte 12 milliarder tonn godstrafikk fra tungt trafikkerte veier til mer miljøvennlige transportformer. Les mer her

Kommisjonen foreslår nytt strømlinjeformet finansieringsprogram for miljø
29. september la Kommisjonen frem forslag til et nytt program for miljø, Life +, som vil tre i kraft fra 2007 og være et samlet program for finansiering av miljøprosjekter. 2,19 milliarder euro er satt av til programmet for perioden 2007-2013. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

Nytt EU-byrå for smittevern åpnet i Stockholm
27. september ble EUs nye byrå for smittevern (European Centre for Disease Prevention and Control) åpnet i Stockholm. Det nye byrået skal bidra til å gi bedre beredskap for fremtidige epidemier og bedre samarbeid mellom Europa og internasjonale partnere. Les mer her Les også helsekommissær David Byrnes tale ved denne anledningen her

Pass for kjæledyr er nå obligatorisk ved reiser over grenser
Fra 1. oktober blir ny lovgivning for reiser med kjæledyr gjeldende i EU og i Norge. Dette innebærer at pass blir obligatorisk for katt, hund og ilder som skal reise fra et medlemsland til et annet. Les mer her

Kommisjonen foreslår nytt regelverk for legemidler til barn
29. september la Kommisjonen frem et forslag til en ny forordning som skal forbedre barns helse i Europa. Metoden er fremdrive legemidler som er spesielt utformet og utviklet for å møte barns særskilte behov. Nyskaping innen den europeiske farmasøytiske industrien skal stimuleres med den nye forordningen. Les mer her Les også vanlige spørsmål og svar om det nye forslaget her

Utlysninger

Forskning og utvikling
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum — Videnskab og samfund — Forskeruddannelse og -karrierer 2004 — Indkaldelsens reference: FP6-2004-Science-and-society-11 Les mer her

Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum Les mer her

Bærekraftige energisystemer
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema: Bæredygtige energisystemer — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-Energy-3 Les mer her

Sikrere internett
Genåbning for løbende indsendelse af forslag vedrørende: Indkaldelse af forslag til indirekte aktioner under den flerårige EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet og nye onlineteknologier (2003-2004) (Handlingsplanen for et sikrere internet) Les mer her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page