EU-nytt nr. 33, 8. oktober 2003 

Utvidelsen

Lisboa-prosessen

Økonomi og næringsliv

Skatt og moms

Kultur

Forskning

Seminarer

Nytt på europakommisjonen.no

Ny nettside om internasjonale muligheter for unge - Eurodesk.no
Barne,- ungdoms- og familieforvaltningen har lansert
eurodesk.no, en informasjonstjeneste rettet mot unge fra 10-30 år. Internettsiden inneholder blant annet en database over samtlige støtteordninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå på barne- og ungdomsfeltet. Eurodesk finnes i 27 europeiske land og har som oppgave å svare på spørsmål om internasjonale muligheter for unge. Dette innebærer bl.a. stipender og støtteordninger, studier og jobb i utlandet. Les mer her

Utvidelsen

EUs regionalkommissær møter regjeringene i de nye medlemslandene
EUs regionalkommissær Michel Barnier møtte 6. oktober ministrene med ansvar for regional politikk fra samtlige land som skal tre inn i EU 1. mai 2004. Hensikten var å forberede grunnen for deltakelse i EUs strukturprogram som vil gi 22 milliarder euro til disse landene i perioden 2004 og 2006. Les mer her

Anti-diskrimineringsregler må være på plass før tiltredelsen
Deadline for å gjennomføre EUs lovgivning nærmer seg i de nye medlemslandene og i den forbindelse publiserte Kommisjonen en rapport om integreringen av anti-diskrimineringshensynet i regelverket. Rapporten viser at landene fortsatt har en vei å gå. Les mer her

Til topp Link to top of page

Lisboa-prosessen

Det sivile samfunns rolle i Lisboa-prosessen
Den økonomiske og sosiale komité organiserer 8.-10. oktober en konferanse om det sivile samfunns deltakelse i utformingen av en strategi som direkte påvirker fremtidig velferd for EU-borgere. Les mer her Les mer om Lisboa-prosessen her

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen tar ytterligere skritt overfor Frankrikes budsjettunderskudd
Kommisjonen henstiller til  Rådet å reagere mot Frankrikes budsjettunderskudd for å sikre en streng, punktlig og effektiv gjennomføring av stabilitets- og vekstpakten. Les mer her

Kommisjonen åpner høring om radikal reform av behandlingen av konkurransesaker
I mai 2004 trer et nytt system for håndhevelse av EUs konkurranseregler i kraft.  Reformen skal skape grunnlag for styrket konkurranse innenfor et utvidet EU. Nå legges andre deler av denne reformen ut til høring blant berørte parter. Les mer her

Energiforsyningssikkerhet toppsak på neste møte i Rådet
Med flere EU-lands dramatiske strømforsyningsproblemer friskt i minne møtes EUs energiministere 9. oktober for å diskutere energiforsyningssikkerhet og forslag til tiltak på EU-nivå. Les mer her

EU et stort skritt nærmere et integrert marked for investeringer
Kommisjonen er fornøyd med at Rådet 7. oktober oppnådde enighet om forslag til nytt regelverk som gjør det enklere for investeringsselskaper å operere i det indre marked. Med harmonisering av nasjonal lovgivning og en nasjonal "autorisasjon" som skal gjelde i hele EØS-området, skal bedrifter få bedre tilgang på investeringer. Les mer her Les konklusjonene fra møtet mellom EUs finansministere her

Til topp Link to top of page

Skatt og moms

Vedtak om nye momsregler for gass og strømforsyning i EU
For å hindre dobbel moms og fravær av moms som skaper ulike konkurranseforhold for aktørene i gass- og strømmarkedet, vedtok Rådet et nytt regelverk som skal gjelde fra 1. januar 2005 i medlemslandene. Les mer her

Skattemyndigheter i medlemslandene samarbeider for å bekjempe svindel
Rådet ble 7. oktober enige om en forordning som styrker samarbeidet mellom de nasjonale skattemyndighetene i EU med sikte på å bekjempe svindel. Klare og bindende regler for informasjonsutveksling, direkte kontakt mellom nasjonale anti-svindelmyndigheter og mellom skattemyndigheter er de viktigste punktene i den nye forordningen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur

Cinedays 2003: Lenge leve europeisk film!
10.- 24. oktober feires europeisk film over hele Europa gjennom visninger på 600 kinoer og 41 TV-kanaler i 24 europeiske land. For andre år på rad arrangeres Cinedays og fra Norge deltar Norsk filminstitutt i Oslo og Bergen kino. Les mer her

Gratis filmvisninger for barn og unge i Oslo
Norsk filminstitutt arrangerer europeisk filmuke 15. - 20. november og tilbyr gratis filmvisninger for elever i skoletiden på Filmens Hus i Oslo. I tillegg arrangeres  manus-workshop, filmmusikk-workshop, filmquiz og filmdetektiven i denne perioden. Cinedays viser også filmer på kveldstid i samarbeid med Cinemateket mellom 15.11 og 20.11, og avslutter med filmquiz kl. 19.00 torsdag 20.11. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Beslutningstagere i EU og bedrifter møtes for å kick-starte forskning på sikkerhet
Europakommisjonen setter fortgang i arbeidet med å opprette et forskningsprogram for sikkerhet. På invitasjon fra forskningskommissær Philipppe Busquin og næringskommissær Erkki Liikanen møttes utvalgte beslutningstagere, bedriftsledere og forskere i Brussel 7. oktober for å definere en europeisk agenda for forskning på sikkerhet. Les mer her Les også vanlige spørsmål om europeisk sikkerhetsforskning her

Digital sikkerhet etter 11. september: mer sikkerhet, men mindre privatliv for europeere?
Europakommisjonens felles forskningssenter offentliggjorde 6. oktober en rapport om forholdet mellom IKT-sikkerhetsbehov og beskyttelse av private data i en post 11. september veden. Rapporten signaliserer behov for å rette opp balansen i datavernets favør. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Seminar om EU, EØS og EFTA
Europakommisjonens delegasjon vil i høst avholde tre seminarer om EØS/EFTA med bidrag fra ulike ressurspersoner. Dette andre seminaret vil gå nærmere inn på Norges muligheter for innflytelse, formell og uformell, over EUs beslutninger. Les mer her

Nytt på europakommisjonen.no

Hva heter det på norsk?
Ordliste over EUs institusjoner, juridiske begreper samt nyttige lenker til terminologidatabaser på europa-serveren og andre steder. Les mer her

Artikler om EUS miljøpolitikk
Artikler på norsk om EUs miljøpolitikk innenfor alle mulige felter, som avfallsbehandling, transport, energi, utvidelsen osv. Les mer her

Oversikt over Europakommisjonens nyhetsbrev
Europakommisjonens generaldirektorater gir ut en rekke gratis nyhetsbrev, både i elektronisk utgave og i papirformat. Les mer her

 

    Til toppLink to top of page