EU-nytt nr. 33, 18. desember 2002 

Utvidelse

Europas fremtid

EU i verden

Miljø

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Forskning og utvikling

Energi og samferdsel

Fiskeri

Konkurranse

Økonomi

Utlysninger fra EU 

Utvidelse


Første 'familiebilde' med det utvidede EU.
Ledere for 25 europeiske land møtes i København.

Københavntoppmøtet sluttfører medlemskaps-forhandlinger
Det europeiske råd i København 12.-13. desember satte strek for medlemskapsforhandlingene med 10 søkerland. Man oppnådde enighet om finansiering av utvidelsen og landbruksstøtten til de nye medlemslandene. Les mer her

Prodi: Utvidelsen samler Europa
Europakommisjonens president Romano Prodi uttalte fredag at utvidelsen representerer slutten på delingen av Europa. Avtalen på Københavntoppmøtet representerer EU på sitt beste: Lederskap, solidaritet og besluttsomhet. Les mer her

Utvidelsen og landbruk: Toppmøtet vedtar rettferdig og skreddersydd pakke
De nye medlemslandene vil motta en bygdeutviklingspakke som er skreddersydd for deres behov og har bedre betingelser enn for dagens medlemsland. Over de tre første årene etter medlemskap vil denne bygdeutviklingspakken utgjøre 5.1 milliarder euro. Les mer her

Til topp Link to top of page

Europas fremtid

Norske skoler deltar i debatten om Europas fremtid
Vår i Europa er et prosjekt hvor lærere og elever utarbeider sine forslag og ideer for Europas fremtid. Norske skoler er invitert til å delta og åtte norske skoler har allerede registrert seg. En felles europeisk debatt-dag skal finne sted 21. mars -vårjevndøgn- på skoler over hele Europa. Nasjonale og lokale politikere oppfordres til å gå inn i klasserommene og delta i diskusjonen med elevene denne dagen. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

EU i verden

WTO og landbruk: EU foreslår markedsåpning
Kommisjonen fremla denne uken forslag til forhandlingsgrunnlag for WTO-forhandlingene. Importtoll og eksportsubsidier foreslås kraftig redusert, og kommisjonen vil samtidig sikre kvote- og tollfri adgang for landbruksprodukter fra verdens fattigste land. Les mer her eller se memo med statistikk om EUs handel med landbruksprodukter i dag.

5.45 millioner euro til de palestinske selvstyremyndighetene
Europakommisjonen har bevilget 5.45 millioner euro til reformarbeidet i de palestinske selvstyreområdene. Pengene vil blant annet gå til å forberede valgene til selvstyremyndighetene. Kommisjonen har også bevilget 2.5 millioner euro til et valgobservatørkorps. Les mer her

EUs hjelp til det sørlige Afrika økt til 328.2 millioner euro
EU og medlemslandene møter den pågående humanitære krisen i det sørlige Afrika med å øke sine bevilgninger til totalt 328.2 millioner euro. Dette dekker omtrent 40% av regionens totale behov. Støtten kanaliseres via World Food Programme, frivillige organisasjoner og mottakerregjeringer. Les mer her (pdf)

Kommisjonen planlegger 10 millioner euro i hjelp til Eritrea
Europakommisjonen forbereder nå en humanitær bevilgning på 10 millioner euro til Eritrea i forbindelse med den alvorlige tørken i landet. Mathjelpen forventes å være tilgjengelig fra mars 2003. Denne bevilgningen bringer EUs samlede bevilgning i 2002 opp til 15.8 millioner euro og 26 millioner euro for EU og medlemslandene samlet. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Miljø

EU hilser Canadas ratifisering av Kyoto velkommen
EUs miljøkommissær Margot Wallström hilser Canadas ratifisering av Kyoto-avtalen velkommen. Hun minner om at flere land må ratifisere før avtalen kan tre i kraft, og oppfordrer særlig Russland om å ratifisere, slik de tidligere har signalisert at de vil. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Landbruk

Landbruksrådet diskuterer hygiene og akrylamid
Landbruksrådets møte i desember vedtok nye, strenge hygieneregler for mat, diskuterte dyresykdommer og dyrevelferd. Det ble ellers blant annet vedtatt å iverksette tiltak mot akrylamid i mat. Les mer her
 

Spørsmål og svar: EUs regler om dyretransport
EU har de senere årene vedtatt strenge regler for dyretransport for å sikre dyrenes velferd. Reglene dekker områder som hviletid, krav til transportmiddel og transportselskap. Les mer her

Kommisjonen foreslår forbedret direktiv mot munn- og klovsyke
Europakommisjonen har i dag godkjent et forslag om et forbedret direktiv for å bekjempe munn- og klovsyke. Blant tiltakene som foreslås er fullmakt til veterinærer til å etablere restriksjonssoner og transportforbud i soner med utbrudd, samt bedrede diagnostiseringsfasiliteter. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Fiskeri

Fiskerirådsmøte diskuterer reform og kvoter
16.-19. desember foregår et fiskerirådsmøte i Brussel. Rådsmøtet har svært viktige saker å diskutere: Planene for reform av EUs fiskeripolitikk, kvoter for 2003 samt kriseplanen for å redde de sterkt reduserte torsk- og lysingbestandene. Les mer om rådsmøtet her

Fischler: Fiskerireformen MÅ vedtas
På en pressekonferanse ved starten av fiskerirådsmøtet, uttalte EUs fiskerikommissær Franz Fischler at fiskerireformen må vedtas: "Å fortsette som vi har holdt på til nå vil bare skade våre fiskere, ettersom forskere er helt klare på at det vil ødelegge våre viktigste fiskeribestander og dermed ødelegge hele fiskeindustriens fremtid". Les mer her

Les mer om reformen av EUs fiskeripolitikk ved å klikke på bildet:


 

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Kommisjonen evaluerer medlemslandenes pensjonsordninger
Europakommisjonen godkjente nylig en rapport om EU-medlemslandenes pensjonsordninger. Rapporten konkluderer med at nesten alle landene har gjennomført pensjonsreformer, men at ytterligere reformer er nødvendige for å sikre tilstrekkelige pensjoner for en aldrende befolkning. Les mer her

Spørsmål og svar: EU-samordning av pensjonsreform
Hvorfor snakker man i det hele tatt om pensjonsreform? Trengs det virkelig? Hva er fordelene ved at EU er involvert? Dette og mer til får du svar på her

Statistikk for pensjonsfond i EU og Norge
Eurostat ga nylig ut statistikk over investeringer i pensjonsfond i EU, Norge, Island og Sveits. Statistikken viser at de fleste landene har sett en klar økning i investeringer i pensjonsfond. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Forskning og utvikling

Kommisjonen ønsker søknader på forskningsprosjekter i FP6
Kommisjonen inviterer nå forskningssentre, universiteter og bedrifter til å søke på totalt 5 milliarder euro innenfor EUs sjette rammeprogram for forskning. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Energi og samferdsel

Ombudsmannen mottar klager etter Prestige-ulykken
Den europeiske ombudsmannen, Jakob Söderman, har mottatt flere hundre henvendelser fra EU-borgere som er misfornøyd med europeisk lovgivning og tiltak som skal hindre miljøkatastrofer som den man har sett etter Prestige-forliset. Det er imidlertid svært lite ombudsmannen kan gjøre med for dårlig lovgivning. Les mer her

Til topp Link to top of page

Konkurranse

Kommisjonen godkjenner Bravida-kjøp
Europakommisjonen har godkjent Bravidas oppkjøp av Obels avdelinger innefor elektrisitet, ventilasjon og andre tekniske installasjoner. Les mer her

Økonomi


Inflasjonen ned i eurosonen
Eurosonens årlige inflasjon falt fra 2.3% til 2.2% i november, rapporterer Eurostat. Irland, Portugal, Spania og Hellas har den høyeste inflasjonen, mens Tyskland, Belgia og Sverige ligger lavest i EU. Les mer her

Industripolitikken høyt på kommisjonens agenda
Europakommisjonen setter industripolitikken høyt på sin agenda, og la nylig frem en kommunikasjon om hvordan man kan sikre europeisk industris konkurransedyktighet. En slikt satsning er et viktig ledd i den såkalte Lisboaprosessen, som har som mål å gjøre EU til verdens mest konkurransedyktige økonomi innen 2010. Les mer her

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag til Tacis-partnerskabsprogrammet for institutionsopbygning — Støtte til civilsamfundet og lokale initiativer iværksat af Europa-Kommissionen. Les mer her

Ruteflyvning

I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d, i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Italien følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Pantelleria og Trapani, Lampedusa og Trapani, Trapani, Rom og Milano, Trapani, Bari og Venezia samt Trapani og Catania

I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Det Forenede Kongerige følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree og Glasgow-Barra (Skotland)

I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Det Forenede Kongerige følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Stornoway-Benbecula og Benbecula-Barra (Skotland)

...les mer her

Til topp Link to top of page

 

    Til toppLink to top of page