EU-nytt nr. 32, 22. september 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

 

EU i verden

Næringsliv og regional utvikling

Miljø

Forskning og utdanning

Utlysninger

Ukens myte:
agurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidstidsdirektiv

Forslag til nytt arbeidstidsdirektiv fra Kommisjonen
Etter langvarige konsultasjoner i hele Europa, la Kommisjonen 22. september frem et forslag som reviderer EUs arbeidstidsbestemmelser. Det overordnede målet for direktivet er å ivareta helse og sikkerhet for arbeidstakere, samtidig som de nye reglene skal være tilpasset den moderne økonomiens behov. Les mer her

Hvorfor har Storbritannia unntak for 48-timersregelen?
EU har hatt en bestemmelse om maksimum 48 timers arbeidsuke der Storbritannia har fått mulighet til unntak. Denne muligheten har britiske arbeidsgivere misbrukt, og det nye regelverket skal tette slike smutthull. Les dette og andre spørsmål og svar om forslaget til nytt arbeidstidsdirektiv her

EU i verden

Handel og bistand hånd i hånd: Suksesshistorier og tallfakta
EUs kommissær for handel Pascal Lamy la 21. september frem en rapport om EUs handelsrelaterte bistand til utviklingsland. EU er utviklingslandenes største marked for landbruksvarer, og Kommisjonen bidro med 2,8 milliarder euro fra for å hjelpe utviklingsland til å dra fordel av handelsmuligheter i perioden 2001 til 2004. Les mer her Les fakta og tall om EU og handel med utviklingsland her

EU og naboland med felles forpliktelse i kampen mot HIV/AIDS
Helseministre, Aidseksperter, representanter fra industrien og det sivile samfunn i EU og deres østlige naboer møttes 17. september i Vilnius for å diskutere den voksende HIV/Aidsepidemien. En felles erklæring fra konferansen forpliktet partene til en koordinert kontinentdekkende innsats i kampen mot sykdommen. Les mer her

Kommisjonen følger opp samarbeidet med Kosovo
Kommisjonen, FNs representasjon i Kosovo og Kosovos provisoriske selvstyreinstitusjoner møttes 17. september i Brussel for å diskutere Det europeiske partnerskap med regionen. Partnerskapet legger frem prioritetsområder for regionen i de kommende år samt oppfølging av Tessaloniki-agendaen som hjelper hele regionen med å forberede seg på et fremtidig EU-medlemskap. Les mer her

                                                                               Til toppLink to top of page   

Næringsliv og regional utvikling

Bedre tilgang til mikrokreditt for små og mellomstore bedrifter
Kommisjonen understreket 21. september på en konferanse i Brussel viktigheten av å fremme et mer fordelaktig miljø i Europa for små og mellomstore bedrifters tilgang til mikrokreditt. Kommisjonen stilte seg positiv til trenden som viser en økning i industrisektoren som tilbyr mikrokreditt for småbedrifter og entreprenører. Les mer her

"Åpne dager 2004" lansert: fokus på strukturmidler og utjevningspolitikk
EUs kommissær for regionalpolitikk Jaques Barrot og Regionskomiteens president Peter Straub presenterte 17. september "Åpne dager 2004," en begivenhet som vil fokusere på administrasjonen av EUs midler til regional utvikling samt utjevningspolitikkens fremtid. Begivenheten vil samle mer enn 2000 hovedaktører i Brussel fra 27. - 30. september. Les mer her

                                           Til toppLink to top of page

Miljø

Kommisjonen og FNs miljøprogram styrker samarbeid
Kommisjonen og FNs miljøprogram (UNEP) annonserte 20.september at
de vil styrke samarbeidet for å øke effektiviteten i kampen mot globale farer mot miljøet. Avtalen skal styrke den politiske dialogen og samarbeidet på alle nivåer mellom UNEP og Kommisjonen. Les mer om avtalen her

 

Europaparlamentet krever tilgang til Rådets dokumenter om REACH
EUs formannskap representert ved den nederlandske miljøvernministeren Pieter Van Geel møtte 21. september EUs folkevalgte i Miljøkomiteen. Representantene i Europaparlamentet krevde å få se de arbeidsdokumenter som Rådet behandlet i saken om REACH - Kommisjonens forslag til nytt kjemikaliedirektiv - og Van Geel mente dette var en rimelig forespørsel. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forskning og utdanning

Bergen og Oslo blir Erasmus Mundus-universiteter
Erasmus Mundus er EUs støtteprogram til et felles masterprogram som involverer minst tre institusjoner i tre forskjellige land fra EU/EØS-området. 22. september kunngjorde Kommisjonen at 19 slike masterstudier blir en del av Erasmus Mundus. Bergen og Oslo er blant de 82 europeiske universitetene som deltar. Les mer her

Utlysninger

Forskning og utvikling
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum — Videnskab og samfund — Forskeruddannelse og -karrierer 2004 — Indkaldelsens reference: FP6-2004-Science-and-society-11 Les mer her

Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum Les mer her

Bærekraftige energisystemer
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema: Bæredygtige energisystemer — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-Energy-3 Les mer her

Sikrere internett
Genåbning for løbende indsendelse af forslag vedrørende: Indkaldelse af forslag til indirekte aktioner under den flerårige EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet og nye onlineteknologier (2003-2004) (Handlingsplanen for et sikrere internet) Les mer her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page