EU-nytt nr. 32, 30. september 2003 

Utvidelsen

Fremtidsdebatten

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Sysselsetting og sosialpolitikk

Transport

Forskning

Utlysninger

Gratismateriell

Utvidelsen

Verheugen gir forsmak på søkerlandsrapportene til Parlamentet
EUs kommissær med ansvar for utvidelse, Günter Verheugen ga 30. september  i Europarlamentet en smakebit på hva som står i rapportene om utestående problemer for de ti landene som skal inn i EU f.o.m 1. mai 2004. Les mer her

Utvikling av dynamiske og konkurransedyktige bedrifter i et utvidet EU
30. september og 1. oktober diskuterte eksperter fra europeiske regjeringer og privatsektoren hvordan små bedrifter kan bli dynamiske og konkurransedyktige i et utvidet EU. Les mer her

Fremtidsdebatten

Ombudsmannens årsrapport 2002
Den europeiske ombudsmannen har i oppgave å sikre EU-borgerens rettigheter i forholdet til EUs institusjoner. 25. september la den nye Ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros frem årsrapporten for 2002 frem for Europaparlamentet. - Vår viktigste funksjon er å styrke Unionens demokratiske liv, ved å fremme rettslig styre, god forvaltningsskikk og respekt for menneskerettighetene i EUs medlemsland, sa Diamandouros. Les mer her

Grunnloven må ikke kjøre borgerne ut på et sidespor
Den europeiske ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros anmodet 25. september om at den nye europeiske grunnloven vil inneholde et oversiktelig og omfattende system med klagemuligheter for EUs borgere. Les mer her

Den italienske presidenten støtter opp om grunnlovsforslaget
Bare tre dager før Regjeringskonferansen starter i Roma 2. oktober, ga den italienske presidenten Carlo Azeglio Ciampi uttrykk for at han støtter Konventets forslag til grunnlov: Utkastet møter folks forventninger til Europa, sa presidenten til EUs parlamentarikere 1. oktober. Les mer her

e-Europe for en forvaltning i verdensklassen
26. september la Kommisjonen frem en melding som signaliserer viktigheten av e-forvaltning som et middel for å oppnå offentlig forvalting i verdensklasse. E-forvaltning skal gi både borgere og bedrifter bedre tjenester. Les mer her

EU i verden

EU og middelhavslandene styrker industrisamarbeidet
I Roma utformes 2. og 3. oktober en politisk agenda for å fremme investeringer, nyskaping, startkapital og utvikling av små- og mellomstore bedrifter i EU og de 12 middelhavslandene som er en del av Euromed-samarbeidet. Dette er ett skritt på veien mot et frihandelsområde rundt Middelhavet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Trygg mat

Bedre informasjon om hva maten inneholder
29. september vedtok Europaparlamentet og Rådet en skjerping av regelverket for merking av mat i EU. Det betyr at blant annet allergikere får langt bedre informasjon om hva maten inneholder av eventuelle allergifremkallende ingredienser, også om de bare utgjør en liten prosentandel av produktet. Les mer her

Til kamp mot salmonella og andre sykdommer som smitter ved mat
To nye lover ble vedtatt av EUs landbruksministere 29. september skal beskytte mot smittesykdommer som overføres mellom dyr og mennesker. Det første direktivet handler om overvåking, mens det andre er en forordning som skal redusere forekomst av matbakterier, med salmonella som førsteprioritet. Les mer her

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen med rammeverk for euro-minnemynter
30. september la Kommisjonen frem en anbefaling i forbindelse med opplag av euro-minnemynter. Fra neste år kan euro-landene bruke den nasjonale siden av 2- euromynten til å markere spesielle begivenheter eller personligheter av europeisk eller global viktighet. Les mer her

Indikasjoner på at økonomien i eurosonen er på bedringens vei
I følge kvartalsrapporten som ble presentert 30. september ser det ut til at den lenge etterlengtede økonomiske oppgangen er på vei i euro-landene. Både at forbrukere og bedrifter er mer optimistiske og data indikerer bedring. Les mer her Les også tall om økende optimisme i september her og et bedre businessklima for samme måned her

Kommisjonen bøtelegger selskaper 138,4 millioner euro for kartellvirksomhet
Kommisjonen vedtok 1. oktober å bøtelegge fire selskaper for kartellvirksomhet. Boten gjelder prissamarbeid på kjemiske konserveringsmidler i mat og lyder på hele 138,4 millioner euro. Les mer her

Kommisjonen er vert for det 5. internasjonale arbeidsmøtet om kartellvirksomhet
Torsdag og fredag i denne uken samles konkurransemyndigheter fra 35 land i Brussel for det 5. internasjonale arbeidsmøtet om kartellvirksomhet. Les mer her

Arbeidsledigheten stabil i EU
Tall fra EUs statistikkontor Eurostat 2. oktober viser arbeidsledigheten holder seg stabil både i Eurosonen og ellers i EU på henholdsvis 8,8% og 8%. Spania har fortsatt høyest ledighet. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Landbruk

Skarp omlegging av den felles landbrukspolitikken for humlesektoren
30. september la Kommisjonen frem et forslag til en omlegging av subsidier for dyrking av humle i EU. Landbrukskommissær Franz Fischler uttalte at endringen vil legge grunnlag for en markedsorientert og bærekraftig humledyrking. Les mer her

Kommisjonen godkjenner markedsføringsstøtte til EUs landbruksprodukter
Kommisjonen ga 30. september klarsignal til informasjons- og markedsføringskampanjer støttet av medlemslandene, rettet mot land utenfor Unionen, deriblant Norge. Les mer her

Nye regler skal hindre utbrudd av munn- og klovsyke
29. september ble EUs landbruksministere enige om et nytt lovverk som skal forhindre utbrudd av munn- og klovsyke. Denne sykdommen er ikke smittsom for mennesker, men har enorme sosioøkonomiske konsekvenser for dem som rammes. Les mer her Les hovedpunktene i konklusjonene fra dette møtet her

Til topp Link to top of page

Samferdsel

Ny teknologi skal gi bedre trafikksikkerhet
29. september la Kommisjonen frem en melding om e-sikkerhet hvor det er fastlagt en rekke ordninger for støtte til  utviklingsarbeid i industrien for mer intelligente og sikre biler. Les mer her

Nye regler for bilsalg og reparasjon
Fra og med 1. oktober ble et nytt regelverk gjeldende som omhandler distribusjon av motorkjøretøyer. Internett-salg og salg av flere merker skal sikre bedre konkurranse mellom utsalgsstedene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Verdens hjertedag: EU lanserer nye forskningsprosjekter
28. september var Verdens hjertedag og EU benyttet anledningen til å lansere nye forskningsprosjekter for å bekjempe hjertesykdommer. Kommisjonen har hittil finansiert 24 slike prosjekter, til en sum av 35,5 millioner euro. Les mer her

En milliard euro til IKT-utvikling
EUs prioritet innenfor støtte til IKT-utvikling er å gjøre teknologiske nyskapinger til nytte for folk og bedrifter. 29. september kunngjorde Kommisjonen et historisk beløp til slik utvikling: 236 prosjekter får rundt 1 milliard euro innenfor EUs sjette rammeprogram for forskning. Les mer her

Til topp Link to top of page

Nytt på europakommisjonen.no

Hva heter det på norsk?
Ordliste over EUs institusjoner, juridiske begreper samt nyttige lenker til terminologidatabaser på europa-serveren og andre steder. Les mer her

Artikler om EUS miljøpolitikk
Artikler på norsk om EUs miljøpolitikk innenfor alle mulige felter, som avfallsbehandling, transport, energi, utvidelsen osv. Les mer her

Oversikt over Europakommisjonens nyhetsbrev
Europakommisjonens generaldirektorater gir ut en rekke gratis nyhetsbrev, både i elektronisk utgave og i papirformat. Les mer her
 

 

 

 

    Til toppLink to top of page