EU-nytt nr. 31, 15. september 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Lærerseminar

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø

Forskning

Ukens myte:
bårebiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lærerseminar i Oslo

Kompetanseutvikling for lærere: EUs utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen
Delegasjonen og Osloregionens Europakontor inviterer lærere fra Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo til en spennende kursdag i Oslo 24. september. EU, utdanningspolitikk og europeisk samarbeid i skolen er tema. Kurset er også et samarbeid med EU-programmene Sokrates og Leonardo da Vinci. Se programmet her 

 

EU i verden

EU og FN slår sammen krefter i kampen mot sult og fattigdom
13. september ble Kommisjonen og FNs matvareorganisasjon (FAO) enige om et strategisk partnerskap som skal sikre synergieffekt mellom organisasjonene i innsatsen mot sult og fattigdom. Samarbeidet mellom EU og FAO har vart siden 1991. Les mer her

Chris Patten: - Uenigheten om Irak i EU den største rystelsen i mine fem år
Den nederlandske utenriksministeren og EUs utenrikskommissær Chris Patten innledet 15. september for Europaparlamentet om situasjonen i Irak. I det som antageligvis er Pattens siste tale til Europaparlamentet sa han at uenighetene om Irak uten tvil var bakgrunn for det største kaos i de seneste fem årene for det utenrikspolitiske samarbeidet i EU. Les mer her

                                                                               

Til toppLink to top of page   

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen foreslår mer konkurranse i markedet for bildeler
14. september la Kommisjonen frem et forslag som skal gi forbrukere større valgmuligheter når de kjøper en rekke synlige bildeler, som dører og frontruter. Forslaget vil endre det eksisterende direktivet om beskyttelse av design. Les mer her Les spørsmål og svar om forslaget her

Offentlige anskaffelser: hvordan få mest ut av elektroniske anbudsrunder?
Kommisjonen lanserte 13. september en konsultasjon på internett om bruk av elektroniske anbudsrunder i forbindelse med offentlige anskaffelser. Tanken er å invitere til innspill fra berørte parter i arbeidet med å utforme en handlingsplan om emnet. Les mer her

Mot en mer harmonisert selskapsskatt i EU?
EUs finansministere diskuterte på sitt uformelle møte i Rådet 10. og 11. september bedriftsbeskatningen i EU. Et stort flertall var enige om å sette ned en arbeidsgruppe av medlemsland, under ledelse av Kommisjonen, som skal vurdere ulike forslag knyttet til selskapsskatt i EU. Les mer her En europeisk studie viser samtidig behov for behov for en felles plattform for bedriftsbeskatning i EU. Les mer om studien her

Arbeidskraftstudien 2003:  63 % sysselsatt i EU25
Tall fra Eurostat viser at 192,8 millioner mennesker i EU mellom 15 og 64 år var yrkesaktive i 2003. Sysselsettingsraten for kvinner var 55,1 %, mens den samlede andelen sysselsatte i EUs 25 medlemsland var 63 % i 2003. Høyest er sysselsettingsraten i Danmark, med75,1 %. Les mer her
 

                                           Til toppLink to top of page

Miljø

En uke med bærekraftig transport i EUs byer
16. - 22. september starter Den europeiske mobilitetsuken med  "Tryggere gater for barn" som motto. Mer enn 1000 byer er involvert i uken som avsluttes med en bilfri dag fredag 22. september. - Det er ingen unnskyldning for ikke å ta konkrete skritt for å utvikle en mer bærekraftig transport i byene, sa miljøkommissær Margot Wallström da hun presenterte uken for pressen 15. september Les mer her

Hvordan skal EU bekjempe klimaendring etter 2012?
14. september lanserte EUs miljøkommissær Margot Wallström en internetthøring om EU og klimapolitikk. Her kan bedrifter, organisasjoner og andre interesserte bidra til debatten om den fremtidige klimapolitikken i EU. Dermed er debatten om hva som skal skje etter at Kyoto-avtalens tidsfrist 2012 lansert. Les mer her Gå rett til høringsportalen her

 

160 millioner euro fra EU til miljøprosjekter  i 2004
EUs miljøprogram Life har bevilget støtte til nærmere 200 ulike miljøvernsprosjekter i EU for 2004. Les om prosjektene som får støtte innen Life tredjeland her, de 77 naturvernprosjektene som får støtte her og de 109 miljøinnovasjonsprosjektene som får støtte her

Til toppLink to top of page

Forskning

Mot en nytt forskningsprogram for sikkerhet fra 2007
EU bør lansere et helhetlig forskningsprogram for sikkerhet fra 2007, med et tilstrekkelig budsjett. Det er hovedbudskapet i Kommisjonens melding om "Sikkerhetsforskning: De neste skritt" som ble lansert 9. september. 1 milliard euro bør avsettes fra EUs årlige budsjett til dette formålet, foreslår Kommisjonen. Les mer her

ISSN 1504-1609 

    Til toppLink to top of page