EU-nytt nr. 30, 8. september 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

 

EUs fremtid

Hverdagsliv i Europa

Økonomi

Miljø

Helse- og fobruker-beskyttelse

Forskning

Ukens myte:
lekeplasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 EUs fremtid


-En diskusjon om verdier er nødvendig for EUs fremtid
Den nederlandske statsministeren Jan Pieter Balkende sa i en tale på en konferanse om europeiske verdier i Haag 7. september at et sted på veien må Europa ha mistet sine borgere. I tillegg til Balkende deltok blant annet statsminister Bondevik på konferansen. Les mer
her Les også Bondeviks innlegg på konferansen her


EU-budsjettet i 2003: en fremvisning i solidaritet
I 2003 ble 78 milliarder euro fra EUs budsjett fordelt til mottakere i de 15 EU-landene. Portugal og Hellas var de største netto mottakerne av fellesbudsjettet, mens Nederland og Tyskland var de største netto bidragsyterne. Les alt om fordelingen mellom medlemsland i 2003-budsjettet
her

Alt du vil vite om Berlaymont!
Etter mange års oppussing står Berlaymontbygget endelig klart for innflytting, akkurat i tide for en ny Kommisjon med 25 medlemmer som alle vil ha sitt daglige virke her fra 1. november. I denne pressemeldingen kan du lese alt om bygningens kontorer, kantiner,  kinosaler og om kostnadene knyttet til restaureringen.  Les mer her

 

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Hverdagsliv i Europa

Ny portal gir EUs innbyggere informasjon om rettigheter
6. september lanserte Kommisjonen en ny internettportal "Dialog med borgerne". Her kan man få detaljerte, praktiske opplysninger om  rettigheter og muligheter i EU og det indre marked samt gode råd om, hvordan man utnytter disse rettighetene i praksis. Her finnes for eksempel mye praktisk informasjon om å bo, arbeide og studere i et annet EU-land. Les mer her Gå rett til portalen her   

Til toppLink to top of page   

Økonomi

Kommisjonene tar til orde for økt samordning av den økonomiske politikken og budsjettpolitikken
I en melding som ble lagt frem 3. september tar Kommisjonen til orde for en bedre samordning mellom de ulike verktøyene for økonomisk styring i EU. Hensikten er å sørge for en budsjettpolitikk som sikrer vekst. - Jeg er overbevist om at forslagene vil skape en sterkere og mer troverdig stabilitetspakt, sa Europakommisjonens president Romano Prodi i en uttalelse. Les mer her Les hele Prodis uttalelse her

                                           Til toppLink to top of page

Miljø

Sellafield-saken havner i  EF-Domstolen
3. september valgte Kommisjonen å stevne britiske myndigheter for EF-domstolen for utilfredsstillende svar på spørsmål om lagring av kjernefysisk avfall ved Sellafield. EUs energkommissær Loyola de Palacio sa i denne forbindelse at Kommisjonens oppgaver er å beskytte EUs innbyggere, og at dette er viktigere enn andre tekniske eller politiske hensyn. Les mer her

Kommisjonen vil ha tøffere felles regler for radioaktivt avfall
8. september la Kommisjonen frem reviderte forslag til to lovtekster om kjernefysisk sikkerhet og radioaktivt avfallshåndtering. Kommisjonen håper nå på en rask behandling i Rådet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse- og forbrukerbeskyttelse

AIDS truer igjen befolkningen i Europa og nærområdene
Kommisjonen etterlyser i et notat fra 8. september politisk lederskap i kampen mot HIV/AIDS i Europa og Europas nabolag. Andelen rapporterte HIV-tilfeller er fordoblet i Vest-Europa siden 1995 og i noen av EUs nye medlemsland er veksten i andel HIV-smittede høyere enn noe annet sted i verden. Helseministere og eksperter fra hele EU skal diskutere denne utfordringen på en konferanse om emnet i Vilnius 16. og 17. november. Les mer her

Nye varianter av genmodifisert mais legges til EUs fellesliste for landbruksarter
17 varianter av typen MON 810 mais ble 8. september lagt til EUs felles liste over landbruksarter. Felleslisten sammenstilles på grunnlag av medlemslandenes egne lister, og når en sort er godkjent på felleslisten godkjennes den samtidig i hele EU. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Forskning

52 millioner euro til GRID, morgendagens internett
12 forskningsprosjekter og 52 millioner euro skal flytte morgendagens internett, Grid, ut av laboratoriene og inn i industrien. 7. september lanserte Kommisjonen dette tiltaket som skal frigjøre Europas vitenskaplige og teknologiske kapital for å øke konkurranseevnen og forbedre produktene. Les mer her Les bakgrunnsinformasjonen om Grid-nettverk av samarbeidende datamaskiner her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page