EU-nytt nr. 30, 17. september 2003 

Utvidelsen

Fremtidsdebatten

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Sysselsetting og sosialpolitikk

Transport

Forskning

Utlysninger

Gratismateriell

Utvidelsen

Velkommen og gratulerer, Estland!
Kommisjonen sender sine varmeste gratulasjoner til Estland og ønsker landet velkommen som medlem, etter at folkeavstemningen om medlemskap ga et overveldende flertall for EU. - Estland viser at de er klare til å spille en aktiv rolle i oppbyggingen av det nye Europa, sa Prodi. Les mer her Les mer om resultatet i Estland og utvidelsesprosessen her

Kypros forhandler om utjevningsmidler med EU
16. september startet forhandlingene om fordelingen av EUs utjevningsmidler med Kypros. Mer enn 113 millioner euro skal gå til by- og distriktsutvikling, modernisering, utdanning og fiskerisektoren. Les mer her

 

Fremtidsdebatten

Kommisjonens holdning til ny grunnlov
I forbindelse med den forestående regjeringskonferansen om en ny grunnlov for EU, uttalte Romano Prodi seg på en pressekonferanse 17. september om Kommisjonens syn på Europas fremtid. - Vi trenger en grunnlov som er best tilpasset våre behov, sa Prodi. Les mer her

EU i verden

Anna Lindh 1957 -2003

Her signerer Sveriges statsminister Göran Persson og utenriksminister Anna Lindh tiltredelsesavtalen for 10 land, 16. april i år

Romano Prodis uttalelse i forbindelse med Anna Lindhs død
Vi vil huske Anna Lindh som en dedikert, modig og intelligent politiker, men først og fremst som en varm og sjenerøs person, sier Romano Prodi i sin uttalelse 11. september. Les mer her


EU og Canada enige om handel med vin og brennevin
Etter fire års forhandlinger kunne landbrukskommissær Franz Fischler på vegne av EU 16. september signere en avtale med Canada verdt 500 millioner euro i bilateral handel med vin og brennevin. Les mer her

EU og Kenya: Strateginotat for 2003-2007
16. september la Kommisjonen frem et strateginotat for relasjonene med Kenya for perioden 2003-2007. Bærekraftig vekst og fattigdomsbekjempelse i Kenya er hovedmålet for samarbeidet. Les mer her

Fire hjelparbeidere drept i Afghanistan
Fire hjelpearbeidere som jobbet for en EU-finansiert organisasjoni Afganistan ble trukket ut av bilen og drept 8. september. Chargé d'Affaires for EU i Kabul,  Jean-Francois Cautain, sier at sikkerhetssituasjonen i landet gjør hjelpearbeid meget vanskelig. Les mer her

EU og Kina: Ny avtale om industripolitisk dialog
I forbindelse med et besøk i Kina 17. september, lanserte Næringskommissær Erkki Liikanen en ny dialog om industripolitikk og reguleringer med kinesiske myndigheter.

Vi er alle ansvarlige for utfallet i Cancun, sier Kommisjonens president
Europakommisjonens president Romano Prodi sa 15. september  i en uttalelse om WTO-forhandlingene som brøt sammen i Mexico at EU gjorde sitt beste for å bringe partene nærmere hverandre, men at alle er like ansvarlige for at forhandlingene ble avbrutt. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Underskudd i statskassene i euroland på 2,2%
15.september offentliggjorde Eurostat tall fra medlemslandenes nasjonale regnskaper for 2002 som viser at  underskuddet for de nasjonale budsjetter blir større. Tyskland har det største underskuddet, mens Finland og Sverige gikk med overskudd på henholdsvis 4,2% og 1,3%. Les mer her

Høring for næringslivet om juridiske hindre innen e-business
16. september gikk startskuddet for en åtte ukers lang høring om juridiske problemer som bedrifter kan støte på i forbindelse med e-business. Kommisjonen vil få på bordet hvilke hindre som fortsatt finnes for å finne løsning på problemene. Les mer her

Kommisjonen kommenterer euroavstemningen i Sverige
Kommisjonen sier i en kommentar til folkeavstemningsresultatet i Sverige om innføring av euro at euroen gir fordeler for økonomien i euroområdet, og at Sverige kunne ha vært med å påvirke. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosialpolitikk

EU vil beskytte arbeidstakeres pensjonsrettigheter
Kommisjonen henstiller arbeidslivets parter om å beskytte arbeidstageres pensjonsrettigheter i forbindelse med jobbskifte. 15. september sendte Kommisjonen ut et høringsnotat til partene i arbeidslivet. Les mer her

Alt for få kvinner deltar i beslutningsprosesser
På en likestillingskonferanse i Italia 12. september deltok sosialkommissær Anna Diamantopoulou, som la frem en rapport som viser at alt for få kvinner deltar i politiske beslutningsprosesser i mange EU-land. Les mer her

Til topp Link to top of page

Transport

Yrkessjåfører i EU må gjennomgå yrkesopplæring
10. september ble et nytt regelverk gjeldende i EU som fører til at alle yrkessjåfører må gjennomgå solid grunntrening og periodisk etterutdanning for å utøve yrket som sjåfører i EU. Les mer her


Miljøkommissær Margot Wallström og visepresident i Kommisjonen, Neil Kinnock, tar seg en tur i sykkeldrosje i forbindelse med Den europeiske mobilitetsuken 16-22.september. 500 byer i Europa deltar.

Mobilitetsuke i Brussel for bærekraftig transport
16. september ble Den europeiske mobilitetsuken åpnet. 500 europeiske byer deltar i denne markeringen for bærekraftig transport som ender med bilfri dag 22. september. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

EU-forskning rydder landminer over hele verden
Fortsatt skades inntil 20.000 personer av landminer hvert år. På en internasjonal konferanse i Brussel 16. september, presenterte forskningskommissær Philippe Busquin resultatene av EU-forskning innen for feltet minerydding. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

Kultur
Som følge av EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for kultur - KULTUR 2000. Programmet er vedtatt av EU for perioden 2000-2004 og er foreslått videreført til 2006. Totalt deltar 30 europeiske land. I 2004 vil EUs rammeprogram Kultur 2000 gi prioritet til kulturarv, som omfatter løse og faste kulturminner, immateriell kulturarv, historiske arkiv og bibliotek, arkeologi og kulturlandskap. I tillegg er det satt av midler til prosjekter innen visuell kunst, musikk og scenekunst og litteratur. Les mer
her

Forskning
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: "Strukturering af det europæiske forskningsrum" Les mer her

Ruteflyvning — Udbud vedrørende ruteflyvning mellem Brive (Laroche) og Paris (Orly) ("Supplement til Den Europæiske Unions Tidende" nr. C 201 af 26.8.2003 et S 162 af 26.8.2003, 148409-2003) (1)

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

How the European Union works - A citizen's guide to the EU institutions
Helt fersk og utførlig presentasjon av alle EUs ulike institusjoner og byråer. Gir også en kortfattet presentasjon av traktatene og EUs beslutningssystem. 46 sider på engelsk. Les mer her

 

 

    Til toppLink to top of page