EU-nytt nr. 29, 1. september 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

 

EUs fremtid

Hverdagsliv i Europa

Økonomi og næringsliv

Kultur

Miljø- og fobruker-beskyttelse

Ukens myte:
tørrfisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 EUs fremtid


Den neste Europakommisjonen får en historisk høy andel kvinnelige medlemmer, forutsatt at Barrosos team blir godkjent av Europaparlamentet. Åtte av 25 medlemmer er kvinner.  Høringene av de nominerte starter 27. september og varer i to uker.

 

 

Barroso presenterer sitt nye team
12. august offentliggjorde den neste presidenten i Europakommisjonen, José Manuel Barroso, sitt team som skal ta over etter Prodi-Kommisjonen fra 1. november. - Jeg har satt sammen dette sterke teamet for å sikre at vi arbeider effektivt og når målene vi har satt oss. Jeg legger stor vekt på at dette blir et teamarbeid mellom folk som jobber for EUs felles interesser. Kommissærene skal arbeide godt sammen og deres innsats skal komme alle EUs borgere til gode, sa Barroso på pressekonferansen 12. august. Les mer her

Hvem skal gjøre hva i den nye Kommisjonen?
Margot Wallström blir stedfortreder for Presidenten, Joe Borg fra Malta blir fiskerikommissær. Se oversikten over alle medlemmene i den nye Kommisjonen og hvilke ansvarsområder de får her

Hvordan drive lobbyvirksomhet i et utvidet EU?
I en tale til Det europeiske Alpbach-forum i Østerrike 29. august forklarer kommissær Franz Fischler hvordan nettverk og lobbyvirksomhet er en del av Kommisjonens hverdag. Han kommer med en rekke tips til de som vil ha innflytelse, ikke minst om hva som ikke lønner seg. Les mer her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Hverdagsliv i Europa

På lastebil mot diskriminering i EU
Bruk forskjellene. Stopp diskrimeringen. Det er slagordene til en lastebilturné i ti land som startet 1. september. Hensikten er å informere EUs innbyggere om deres rettigheter i henhold til EUs nye antidiskrimeringslovverk. 19 byer i ti EU-land får besøk av lastebilen. Les mer her Les vanlige spørsmål om lastebilturneen her

456 millioner EU-borgere
Hver fjortende verdensborger er også EU-borger, i følge tall fra Eurostat som ble offentliggjort 30. august. EUs 25 medlemsland har til sammen 456,4 millioner og den årlige veksten er på 0,4 % først og fremst som følge av netto innvandring til EU. Befolkningsveksten varierer fra -5,3 % i Latvia til + 21,5 % i Kypros. Les mer her

EU-land tok 82 gullmedaljer: Prodi gratulerer
Europakommisjonens president Romano Prodi gratulerte 30. august alle EU-landenes idrettsutøvere som har deltatt i de olympiske leker i Athen. Til sammen har de tatt mer enn 280 medaljer. Prodi oppfordret samtidig til at de i neste OL om fire år, viser sin europeiske tilknytning ved å bære både  Europaflagget og sitt nasjonale flagg under lekene. Les mer her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

WTO-støtte til EUs straffetiltak mot USA
WTO ga 31. august grønt lys til at straffetiltak på til sammen 150 millioner dollar kan iverksettes mot USA for ståltollen som ble vedtatt av den amerikanske nasjonalforsamlingen i 2000. EU er blant de åtte WTO-medlemmene som vil iverksette straffetiltak. Les mer her

Stabil arbeidsledighet i EU på 9 %
1. september ga Eurostat ut de nye arbeidsledighetstallene i EU. Fortsatt er arbeidsledighetene i Polen høyest blant alle land på 18,8 %, mens Østerrike har en ledighet på 4,2%. Se den månedlige statistikk for arbeidsledighetene fra juli 2003 til juli 2004 her

Mer samarbeid er løsningen mot svindel i EU
1. september la Kommisjonen frem et utkast til en forordning  som skal gi et mer effektivt vern mot svindel. Økt samarbeid mellom medlemslandenes forvaltninger på områder som momssvindel og hvitvasking av penger som stammer fra EUs felleskasse. Les mer her
                                                                                                        Til toppLink to top of page

Kultur

Mer EU-penger til kultur fra 2007
Europakommisjonen vil satse mer på kultur i framtiden og foreslår et nytt kulturprogram for perioden 2007-2013. Programmet vil ha et totalt budsjett på 408 millioner euro – ca 3,3 milliarder kroner. Det er en økning på 114 millioner euro – ca 944 millioner kroner – eller 39 prosent i forhold til det nåværende kulturprogrammet, Kultur 2000. Les mer her

Miljø- og forbrukerbeskyttelse

Ny rådgivende gruppe for matvarekjeden er etablert
Forbrukere, næringsmiddelindustrien, butikkeiere og bønder er alle representert i den nye rådgivende gruppen for matvarekjeden, samt dyre- og plantehelse som ble satt ned 30. august. Gruppen skal gi råd i forbindelse med Kommisjonens  helhetlige tilnærming til mat; fra jord til bord. Samtidig åpner Kommisjonen en internettportal som skal være åpen for alle europeiske organisasjoner med synspunkter på dette feltet. Les mer her

Grønne innkjøp: Hva kan offentlige myndigheter gjøre for å spare miljøet og skattepenger?
Kommisjonen la 26. august frem en håndbok om Grønne offentlige innkjøp. Den forklarer på tydelig og ikke-teknisk vis hvordan skoler, sykehus og andre offentlige innkjøpere kan ta miljøhensyn når de kjøper varer og tjenester. Les mer her Gå rett til håndboken her

Alvorlige mangler på gjennomføring av EUs miljølovgivning
19. august publiserte Kommisjonen en rapport om implementeringen av EUs miljølovgivning i medlemslandene. Kommisjonen er bekymret for manglene som avdekkes og påpeker at dette medfører en lavere grad av beskyttelse for EUs innbyggere enn de bør forvente. Storbritannia, Frankrike og Luxembourg er blant verstingene, og uforsvarlig avfallshåndtering er ett av feltene Kommisjonen reagerer sterkest på. Les mer her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page