EU-nytt nr. 28, 28. juli 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

 

EUs fremtid

Hverdagsliv i Europa

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Fiskeri

Kultur og medier

Forskning

Seminarer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                    

EUs fremtid

Barroso godkjent av Europaparlamentet
José Manuel Barroso er klar til å overta stillingen som president for Kommisjonen etter at han 22. juli ble godkjent av et flertall av representantene i Europaparlamentet. Barroso overtar som president for Kommisjonen 1. november. I sin tale til Parlamentet 21. juli sa Barroso at han ville bidra til oppbyggingen av et Europa med velferd, solidaritet og sikkerhet. Les talen her  Les mer om Barroso her

Ombudsmannen roser Kommisjonen for økt innsyn
Den europeiske ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros roser i en uttalelse 20. juli tiltakene som er iverksatt for å bedre innsyn og tilgang for europeiske borgere til Kommisjonens dokumenter. Les mer her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Hverdagsliv i Europa

Stor europeisk tidsbruksundersøkelse: Nordmenn har mest fritid
Hvordan bruker europeere tiden sin? Hvem bruker mest tid på husarbeid, hvem har mest fritid? Tall fra EUs medlemsland og Norge viser at det er store forskjeller i hvordan blant annet kvinner og menn tilbringer tiden. Tallene viser også at nordmenn bruker mest tid på å ha fritid/tid til uspesifiserte aktiviteter. Les mer her

EU i verden

8 millioner euro i humanitær bistand til Algerie
Kommisjonen vedtok 22. juli å bidra med 8 millioner euro i humanitær bistand til 158,000 Sahrawi-flyktninger som befinner seg i leirer i Sørvest-Algerie. Midlene vil blant annet gå til arbeidet med å forbedre matsikkerhet, fremlegge minimumskrav i forbindelse med hygiene samt øke tilgang til vann. Les mer her

Euromed-samarbeidet på vei mot åpen handel med tjenester
Handelsministere fra EUs medlemsland samt fra 12 samarbeidsland i middelhavsområdet tok 21. juli nye steg i forbindelse med arbeidet for å åpne handel med tjenester i regionen. Ministrene vedtok i den forbindelse en rekke retningslinjer som legger frem de viktigste målsettingene og prinsippene som skal ligge til grunn for liberalisering av tjenestehandelen. Les mer her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen ber syv medlemsland skjerpe regnskapsføringsregler
Kommisjonen kom 22. juli med en formell henvendelse til syv medlemsland som ikke har overført et direktiv fra 2001 om regler for regnskapsføring inn i nasjonal lovgivning. Kommisjonen sendte en grunngitt uttalelse, og innledet dermed den andre fasen i den rettslige prosedyren som følger brudd på EU-lovgivning. Les mer her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

Fortsatt overfiske blant EUs medlemsland
27. juli offentliggjorde Kommisjonen den andre rapporten som sammenstiller medlemslandenes resultater innenfor den felles fiskeripolitikken. Resultatene vier at overfisket  fortsatt er stort, og Kommisjonen ber nå medlemslandene skjerpe innsatsen for å sikre et bærekraftig fiske. Les mer her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Kultur og medier

2/3 europeisk innhold på EUs fjernsynsstasjoner
28. juli la Kommisjonen frem en melding om gjennomføringen av artikkel 4 og 5 i "Fjernsyn uten grenser-direktivet" i EUs medlemsland. Hensikten med direktivet har  blant annet vært å øke andelen europeiske produksjoner i sendetiden- også fra uavhengige produksjonsselskap. I gjennomsnitt får europeiske produksjoner mer enn 66% av sendeflaten til EUs fjernsynsstasjoner. Les mer her Se tabellen for overføringer fordelt på land her

Forskning

Descartes-prisen: EUs pris for fremragende forskning fem år
EUs Descartes-pris for fremragende forskningssamarbeid over grenser deles ut for femte året på rad. Årets kandidater er forskningsteam som har utmerket seg vitenskapelig innen en rekke områder som blant annet fysikk, IT-teknologi samt kjemi. Les mer her

Nytt initiativ i arbeidet med å forhindre og behandle alvorlige sykdommer
En gruppe europeiske forskere planlegger å bruke genmodifiserte planter i arbeidet med å produsere vaksiner og andre behandlingsformer i kampen mot alvorlige sykdommer som HIV/AIDS, rabies og tuberkulose. Les mer om initiativet her

EU-forskning gir nytt innblikk i klimaforandringer
Europeiske forskere har, i forbindelse med EUs forskningsprosjekt PROMESS1, samlet sammen 500 000 år gamle sedimentære stikkprøver fra havbunnen i Middelhavet. Stikkprøvene vil hjelpe forskere med å rekonstruere klimaforandringer fra prehistoriske tider, og dermed frembringe viktig informasjon i arbeidet med å forstå utviklingen i verdens klima i dag. Les mer her

                                                                                                        Til toppLink to top of page

Seminarer

Kurs i EU-informasjon i København
European Information Association arrangerer en rekke ulike kurs om EU-informasjon i høst. Lovdatabasen eur-lex, eurostat og skjulte databaseskatter er blant titlene. Les mer her

Utlysninger

Forskning og utvikling
Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Send et postkort og si "hei" på 25 lands språk!
Delegasjonen har trykket postkort med flagg fra alle EUs medlemsland og snakkebobler med et "hei" på de ulike språkene. Du kan bestille kort gratis her
 

Working for the regions
Fersk brosjyre om regionalpolitikken som er nest største budsjettpost i EU. Her får du vite hvorfor, hvordan og hvem som får støtte fra EU, samt resultater fra regionalpolitikken. Finn brosjyren under Regionalpolitikk her
36 sider på engelsk

Ny utgave av EU-magasinet nr 3 - 2004
Delegasjonens nyhetsblad EU-magasinet: her  kan du blant annet lese om det nye Europaparlamentet og den nye grunnlovstraktaten. Vi har også artikler om helse og miljø, samt EUs initiativ for å få gjenopptatt forhandlingene i WTO. Obs! Denne utgaven kommer kun i elektronisk format. Last ned pdf-filen her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page