EU-nytt nr. 26, 17. juli 2003 

Formannskapet i EU

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse, forbruker-beskyttelse og miljø

Fiskeri

Seminarer

Formannskapet i EU

Det italienske formannskapets webside finner du her
og programmet for formannskapsperioden finner du her

 

EU i verden

Kommisjonens president Romano Prodi holdt tale om Kroatias vei til EU medlemskap
Prodi snakket til parlamentet i Zagreb den 10 juli om fremtidig EU medlemskap og viktigheten av dette, både for Kroatia og regionen, så vel som for EU. Les mer her

Har EU en urettferdig sukkerpolitikk?
Kommisjonen mener at WTO prosedyrer mot EUs sukkerpolitikk, som ble igangsatt av Brasil, Australia og Thailand er urettferdig, og vil ramme de fattigste u-landene hardest. Både Kommissær Franz Fischler og Kommissær Pascal Lamy stilte seg den 10. juli uforstående til kritikken, og mener den er i strid med Urugay-rundens resultat. Les mer her

Kommisjonens president Romano Prodis tale ved toppmøtet mellom EU og Den afrikanske unionen i Maputo den 11. juli
Les mer her

Full seier for EU og Norge i stålsaken mot USA i WTO
Den 11. juli ga WTO  EU, Japan, Korea, Kina, Sveits, New Zealand, Brasil og Norge medhold i alle punkter i sin klage mot USAs ståltariffer som ble innført mars 2002. Les mer her
 

Kommisjonen gir 4 millioner euro i bistand til Uganda og Somalia
Kommisjonen bestemte 11. juli å gi 2 millioner euro til hvert av landene, som begge befinner seg i humanitære kriser. Lidelse skapt av krig har blitt forverret av dårlige værforhold. Pengene gis via ECHO, kommisjonens bistandsorganisasjon. Les mer her

Kommisjonen vedtar sitt årlige hjelpeprogram for Albania
Gjennom sitt program for utvikling, gjenoppbygging og stabilisering (CARDS) har EU i 2003 vedtatt å gi 46,5 millioner euro til Albania. I år skal pengene hovedsaklig brukes til å bekjempe kriminalitet og til å fremme økonomisk vekst. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Eurostat: BNP vokste med 0,1% i både Eurosonen og EU forøvrig i første kvartal av 2003
Eurostat har gitt ut nye tall for økonomisk vekst innen EU, og fastlslår at privat konsum vokser, mens investeringer og eksport går tilbake. BNP har vokst 1,1% i EU sammenlignet med første kvartal i fjor. Les mer her

Skattepolitikk: Tyskland og Østerrike må forandre på diskriminerende skattelettelser for nasjonale investeringsfond
Fortjeneste gjort av utenlandske investeringsfond blir hardere beskattet av både Tyskland og Østerrike enn fortjenesten i nasjonale fond. Dette bryter med regelverket for EUs indre marked og 10.juli ba Kommisjonen begge land ta affære. Les mer her

Åtte land  stevnes  for EF-domstolen den 10.juli for manglende gjennomføring av 'patentdirektivet' i nasjonal lovgivning
Direktivet ble innført for å fremme bioteknologisk innovasjon. Manglende gjennomføring av direktivet fører til store ulemper for europeisk bioteknologi-sektor på verdensbasis, mener Kommisjonen. Les mer her
 

Kommisjonens prognose for vekst i eurosonen: fra 0% til 0,4% for andre halvdel av 2003
Denne prognosen er uforandret fra forrige prognose, og tyder på fortsatt langsom vekst i eurosonen. Les mer her
 

Eurostat: Undersøkelse viser at arbeidsstyrken i EU øker til 64,2% i 2002
Våren 2002 var 163 millioner europeere i arbeid, 1,7 millioner flere enn året før, og 64,2% av befolkingen. I de nye medlemslandene er 56,1% av befolkningen i arbeid. Kvinner utgjør en betydelig lavere del av arbeidsstyrken i Italia, Hellas og Spania enn i Finland, Sverige og Danmark, der forskjellene er minst. En av to i aldersgruppen 55-64 er i arbeid. Les mer her

Det indre marked: Kommisjonen går ut mot 13 medlemsland som har unnlatt å innføre EU lovgivning
Kommissær Frits Bolkenstein slår 12.juli fast at medlemslandenes manglende gjennomføring av direktiver fører til mindre konkurranse og mindre åpenhet i det indre marked, noe som vil koste EUs borgere dyrt. Les mer her

Finansnæringen: Det europeiske rådet har 15. juli vedtatt prospektdirektivet
Kommissær Frits Bolkenstein kaller direktivet en milesten og et eksempel på godt samarbeid mellom Kommisjonen, Det europeiske rådet og Europaparlamentet. Det vil forenkle investeringer i Europa ved at det gir garantier til investorer samme i hvilket land de velger å foreta investeringer. Les mer her

Kommisjonen utnevner ny konkurranse økonom
Professor Lars-Hendrik Røller er16. juli blitt utnevnt av Kommissær Mario Monti som hovedøkonom for konkurranse i Kommisjonen. Han er for tiden Professor ved Humboldt universitetet i Berlin og ble valgt fra en rekke fremragende søkere. Les mer her

Kommisjonen foreslår forenkling av merverdiavgiften
Forslaget fra 16.juli ble fremmet slik at medlemslandene får like muligheter til å senke avgiften på en rekke områder. Dette blir ansett som nødvendig for et fungerende indre marked i EU, og for at konkurranseevnen bedres. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Helse, forbrukerbeskyttelse og miljø

Europe Direct-tjenesten bringer EU i nærmere kontakt med borgerne
Europe Direct er en tjeneste som har eksistert siden mai 2000, der EU borgere kan ringe gratis og få svar på spørsmål angående EU på ett av EU's 11 offisielle språk. Denne tjenesten blir nå utvidet til å inkludere online assistanse på Europa serveren. Les mer her

Åpen konkurranse om å lage logo for Det europeiske år for utdanning gjennom sport
Denne konkurransen er åpen for grafisk design studenter i EU, EØS eller et av de nye medlemslandene. Forslag må sendes innen 15. september og vinneren vil motta 5000 euro og billetter til enten OL i Aten eller Europamesterskapet i fotball i Portugal. Les mer her

Kommisjonen skjerper sikkerheten på Europas flyplasser
Kommisjonen innførte 11.juli krav om nasjonale sikkerhets- og kvalitetstiltak på europeiske flyplasser. Vedtaket omfatter kvalitetskontroll av medlemslandenes sikkerhetsregelverk på flyplasser. Ifølge visepresident av Kommisjonen, Loyola de Palacio, vil dette føre til forbedret sikkerhet i europeisk luftfart. Les mer her

Trafikksikkerhet: forslag til direktiv om forbedret teknisk standard for nyttetransport
Blant annet skal ABS og tilgang til funksjonshemmede bli obligatorisk i fartøy som lastebiler og busser innen 2006. Hittil har EUs direktiver om trafikksikkerhet kun omfattet personbiler, men nå utvides de til å også inkludere nyttetransport. Les mer her

Genmodifiserte organismer: Kommisjonen stevnet den 15. juli elleve medlemsland for EF-domstolen
De elleve landene har unnlatt å vedta EU-lovgivning om genmodifiserte organismer i sin nasjonale lovgiving. EU-loven regulerer bruken av genmodifiserte organismer for å begrense negative virkinger disse kan ha på miljøet. Les mer her

Epost: Kommisjonen går i offensiven mot uønsket masse-epost, såkalt 'spam'
Kommisjonen krever den 15. juli at medlemslandene innfører forbud mot kommersiell  masse-epost og planlegger nå hvordan man kan implementere forbudet. Mengden av 'spam' har ifølge kommisjonen ført til problemer for bedrifter og informasjonssamfunnet generelt. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Fiskeri

Det finnes ingen rett til automatisk kompensasjon til fiskeoppdrettere som må ødelegge bestanden pga sykdom
EF domstolen har 10.juli bestemt at oppdrettere har ingen rett til kompensasjon fra EU hvis de må avlive hele bestanden i tilfelle det har oppstått en sykdom der EU direktiver forlanger avliving. Dette begrunnes med at EU-direktivet skal beskytte allmenne interesser. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Åpent seminar ved delegasjonen 6. august: Ny strategi for europeisk oppdrettsnæring
Constantin-Nicolas Vamvakas, avdelingsdirektær i Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri, presenterer Kommisjonens nye strategi for EUs oppdrettsnæring. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

 

   

 

 

 

    Til toppLink to top of page