EU-nytt nr. 25, 7. juli 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Forskning og innovasjon

Miljø og energi

Gratismateriell

Utlysninger fra EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

EUs fremtid

Kommisjonen foreslår vidtrekkende tiltak for å ende tyrkisk-kypriotisk isolasjon
7. juli la Kommisjonen frem forslag til en tiltakspakke med handel og bistand som skal gjøre slutt på isolasjonen til den tyrkiske befolkningen på Kypros. - Vi kan ikke etterlate tyrkisk-kypriotene i kulden, etter at de så massivt støttet opp om FNs fredsplan for øya, sa utvidelseskommissær Günther Verheugen. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Tiårsplan for handel med u-land
7. juli la Kommisjonen frem en tiårsplan med prinsipper for EUs system med  handelsavtaler som er fordelaktige for u-land. Systemet er utformet for å hjelpe u-landene til å redusere fattigdom gjennom økte inntekter fra internasjonal handel. Les mer her

Veikart til støtte for afrikanske bomullsproduserende land
EU og Afrikas bomullsforum 5. - 6. juli tok sikte på å utarbeide et veikart med tiltak som skal støtte afrikanske bomullsproduserende land. Konferansen tok utgangspunkt i EUs handlingsplan for bomullssektoren i Afrika, vedtatt i April 2004. Les mer her. For resultater fra konferansen se her

EU og Verdens helseorganisasjon øker innsatsen for å nå millenniumsmålene
Kommisjonen og Verdens helseorganisasjon ble 2. juli enige om et strategisk samarbeid for å øke innsatsen for å forbedre helsetilstanden og redusere fattigdommen i utviklingsland. Samarbeidet fokuserer særlig på å forbedre helsetilstanden for mødre og å snu utviklingen i forbindelse med spredning av HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer. Samarbeidet skal sette fart i arbeidet med å nå FNs millenniumsmål. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

Maritim transport vokser like mye som veitransport
Kommisjonen vedtok 2. juli en rapport om maritim transport over kortere strekninger. Rapporten slår fast at denne transportmåten har vist tilsvarende veksttendenser som veibasert transport. EUs kommissær for transport og energi, Loyola de Palacio, uttalte i forbindelse med rapporten at maritim transport spiller en stor rolle for å dempe veksten innen  veitransport, samt å sørge for samhørighet, sikkerhet og en bærekraftig europeisk transportnæring. Les mer her

Kommisjonen med ny rapport om svart arbeid i EU
Kommisjonen la 2. juli frem en studie som for første gang beregner omfanget av uregistrert arbeid i det utvidede EU. Studien viser at svart arbeid forekommer oftest innen anleggssektoren. Rapporten viser også at kjønnsforskjeller i forhold til inntekt er større i uregistrert arbeid enn i registrert arbeid. Les mer her

Euro-området med bedre økonomisk vekst enn forventet
En kvartalsrapport om den økonomiske situasjonen i Euro-området lagt frem 2. juli viser til at BNP-vekst for første kvartal i 2004 har vært sterkere enn forventet. Den årlige veksten i BNP vil dermed trolig overgå Kommisjonens vårlige prognose som ble satt til 1.7%. Les mer her

                                                                                                         Til toppLink to top of page

Forskning og innovasjon

EUs kommissær for forskning avviste rykter om genetisk testing av nyfødte
EUs kommissær for forskning, Philippe Busquin, avviste 30. juni påstander i en rekke aviser om at han har oppfordret til genetisk testing av alle nyfødte barn i Europa. Han understreket at genetisk testing er frivillig og at det er basert på etiske regler som settes av medlemslandene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø og energi

Kvotehandel: 5000 anlegg klare for deltakelse i EUs handel med klimautslipp
Åtte av EUs medlemsland har fått grønt lys for sine nasjonale tildelingsplaner for kvotehandel med klimagasser som starter januar neste år. Det betyr at 5000 anlegg står klare for det nye systemet som skal på en kostnadseffektiv måte redusere skadelige utslipp fra industrien. Les mer her

Kommisjonen iverksetter straffetiltak mot klimasinker
For å sikre en vellykket start på kvotehandelssystemet fra januar 2005, varsler Kommisjonen straffetiltak mot land som er sene i forberedelsene. Hellas og Italia fikk 7. juli de første skriftlige advarslene fordi de ennå ikke har levert nasjonale tildelingsplaner. Les mer her

Kommisjonen med grønt lys til Statoil
Kommisjonen ga Statoil grønt lys 1. juli i forbindelse med overtakelse av Statoil Detaljhandel Skandinavia AS (SDS). Statoil, som sammen med den svenske dagligvarekjeden ICA AB etablerte SDS i 1999, fikk med dette full kontroll over SDS. Les mer her

Medlemsland oppfordret til å sette fart i arbeidet med å åpne elektrisitets- og gassmarked
Kommisjonen oppfordret 1.juli medlemsland til å sette fart i prosessen som tar sikte på å åpne opp gass- og elektrisitetsmarkedene i EU. EU-lovgivning vedtatt i fjor tok sikte på full åpning av disse markedene for alle forbrukere i næringslivet innen 1. juli 2004. De fleste medlemsland ligger imidlertid dårlig an i implementeringsprosessen. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Send et postkort og si "hei" på 25 lands språk!
Delegasjonen har trykket postkort med flagg fra alle EUs medlemsland og snakkebobler med et "hei" på de ulike språkene. Du kan bestille kort her
 

 

Working for the regions
Rykende fersk brosjyre om regionalpolitikken som er nest største budsjettpost i EU. Her får du vite hvorfor, hvordan og hvem som får støtte fra EU, samt resultater fra regionalpolitikken. Finn brosjyren under Regionalpolitikk her
36 sider på engelsk

 

 

 

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag — GD EAC 40/04 Aktioner til forberedelse af samarbejde på det kulturelle område — Gennemførelse af budgetpost 15 04 02 03 for 2004 Les mer her

Indkaldelse af forslag — GD EAC 39/04 — Kultur 2000: indkaldelse af forslag 2005 Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Videnskab og samfund: Forskning om etik (Indkaldelsens reference: FP6-2004-Science-and-society-9) — Videnskab og samfund: Kvinder og videnskab (Indkaldelsens reference: FP6-2004-Science-and-society-10) (Genopslag og forlængelse af indsendelsesfristen) Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgte forskningstemaer: Luftfart og rumfart, Bæredygtige energisystemer og Bæredygtig overfladetransport — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-TREN-3 Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Fælles indkaldelse om brint og brændselsceller i de udvalgte forskningstemaer: Luftfart og rumfart, Bæredygtige energisystemer og Bæredygtig overfladetransport Les mer her

    Til toppLink to top of page