EU-nytt nr. 24, 3. juli 2003 

Formannskapet i EU

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Helse, forbruker-beskyttelse og miljø

Fiskeri

Formannskapet i EU

Det italienske formannskapets webside finner du her
og programmet for formannskapsperioden finner du her

 

Lansering av det italienske formannskap -debatten i Europaparlamentet ord for ord
Italias statsminister Silvio Berlusconi fremførte prioriteringene for de neste seks månedene hvor Italia har formannskapet i EU. En ny forfatning, økonomi og utenrikspolitikk er blant hovedprioriteringene for formannskapet. Les referat fra debatten i Europarlamentet i Strasbourg 2. juli her

Med Italia for et sterkt, forent Europa
Europakommisjonens president Romano Prodi holdt 2. juli en tale til Europaparlamentet i anledning overgangen fra gresk til italiensk formannskap i EU. -Italia overtar stafettpinnen i en meget kritisk fase i Unionens liv, nå som EU skal få sin egen forfatning. Les mer her

Takk til det greske formannskapet!
Europakommisjonens president Romano Prodi takket for arbeidet de greske myndigheter har utført som leder av Det europeiske råd i perioden 1. januar til 1. juli 2003. Det greske formannskapet har kommet til en tilfredsstillende avslutning og lost i havn en rekke viktige vedtak for EU, sa Prodi til Europaparlamentet 1. juli. Les mer her

EUs fremtid

Romanifolket må integreres bedre i gamle og nye medlemsland
Romanifolket er en sosialt utstøtt gruppe flere steder i Europa, og EUs sosial- og sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou ber nå gamle og nye medlemsland samarbeide med Verdensbanken og internasjonale organisasjoner for å fremme sosial integrering. Les mer her

37 908 fra fremtidige medlemsland har søkt jobb i Europakommisjonen
37908 søknader ble registrert av Kommisjonens rekrutteringskontor fra personer i land som går inn i EU. Søkerne er alle registrert med en ny online metode som har vist seg å være tidsbesparende og effektiv. Les mer her

Polen og EU forhandler om fremtidige overføringer til Polen
27. juni startet forhandlingene mellom EU og Polen om detaljer rundt overføringene de vil motta fra EU når de trer inn i EU 1. mai 2004. Polen blir med stor margin den største mottaker av EUs utjevningsmidler blant de nye landene. Les mer her

Den europeiske ombudsmann ber om innsyn i dokumenter fra Konventets styringsgruppe
Den europeiske ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros har bedt Konventets president Valéry Giscard d'Estaing om å gjøre
dagsorden og referat for møtene i styringsgruppa offentlig tilgjengelige. Nå som Konventets arbeid er over, må dokumentene kunne frigis, sier Ombudsmannen. Les mer her

EU må finne ressurser til å utvikle transportnettverk i et utvidet EU
En arbeidsgruppe under ledelse av Karel Van Miert la 30. juni frem forslag til en ny tilnærming for å utbedre infrastrukturen i et EU med 25 medlemsland. 235 milliarder euro må til i investeringer, hevder Van Mierts arbeidsgruppe. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Kommisjonen vil styrke samarbeidet med nye naboer
Når EU utvides neste år, får EU nye naboer som blant annet Ukraina, Hvite-Russland og Moldova og da vil det også bli iverksatt nye naboskapsprogrammer for grenseoverskridende samarbeid. Det er hovedbudskapet i en melding fra Kommisjonen som ble presentert 1. juli. Les mer her

EU bidrar med ytterligere 37 millioner euro til Irak
Kommisjonen godkjente 3. juli å bidra med 37 millioner euro til humanitær bistand i Irak. Hjelpen skal i første rekke gå til å avhjelpe den pågående matkrisen i landet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Økonomien i euroområdet fortsatt svak, men tegn på bedring
2. juli ble kvartalsrapporten for euroområdet publisert. Den viser at tre faktorer som har tynget økonomien i euroområdet er endret til bedre: Irak-krigen er slutt, inflasjonen stanser opp og forhold i finansmarkedene bedrer seg. Les mer her

Moms på digitale tjenester
Fra og med 1. juli har EU innført felles regler for moms på digitale tjenester. Fra nå av vil tjenestene bli avgiftsbelagt i tråd med momsbestemmelsene i landet kunden befinner seg i, og ikke i landet tjenesten tilbys fra. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse, forbrukerbeskyttelse og miljø

Ny enøk-merking for kjøleskap og frysere: Se etter A+ og A++
Fra 2004 vil forbrukere kunne velge særlig energibesparende kjøleskap og frysere med et nytt merkesystem hvor A+ og A++ står for de aller beste typene i forhold til energiøkonomisering (enøk). De som krever mest strøm vil merkes med F eller G. Les mer her

Europaparlamentet vektlegger miljø og sikkerhet i ny GMO-lovgivning
Europaparlamentet behandlet Kommisjonens forslag til EU-lovgivning om genetisk modifiserte organismer (GMO) i plenum 2. juli. EUs kommissærer for henholdvis miljø og helse og forbryterbeskyttelse var meget fornøyd med vedtaket. Les mer her Les miljøkommissærens innlegg i Europaparlamentet i forbindelse med vedtaket her

Ombudsmannens årsrapporter på nett
EUs ombudsmann skal sikre den enkelte EU-borgers rettigheter i møte med EUs institusjoner. Årsrapportene fra 1995 til og med 2002 ligger nå tilgjengelig på europa-serveren. Les mer her

EUs regelverk for medisinsk utstyr fungerer godt
I en melding fra Kommisjonen som ble offentliggjort 2. juli heter det at EUs regelverk for medisinsk utstyr fungerer godt, men burde kunne gjennomføres bedre i medlemslandene. Over 8000 ulike produkter, fra plaster til laserkirurgutstyr, omfattes av regelverket. Les mer her

Kommisjonen foreslår å endre lovverket for transport av avfall
1. juli la Kommisjonen frem forslag til en endring av det ti år gamle avfallstransportdirektivet. Hensikten er å både styrke og forenkle kontrollmekanismene for transport av alle typer avfall for alle typer transport på veier, vann, luft og bane. Les mer her

Europaparlamentet gir grønt lys til kvotehandel med CO2-utslipp
2. juli vedtok Europaparlamentet å stemme for et kompromissforslag som gjør det mulig å igangsette kvotehandel med utslipp av drivhusgasser fra 2005. Les mer her

-Europeiske forbrukere trenger en oppegående farmaseutisk industri i Europa
Næringslivskommissær Erkki Liikanen og Helse- og forbrukerkommissær David Byrne la 1. juli frem en melding fra Kommisjonen. Meldingen omhandler tiltak for å styrke konkurranseevnen til europeiske farmaseutiske selskaper som et ledd i å nå EUs helsemål. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri

Kommisjonen vil ha fiskeriavtale med Libya
3. juli ba Kommisjonen Rådet gi grønt lys til å starte forhandlinger med Libyas myndigheter for å komme frem til en avtale som er i tråd med planen om å inngå partnerskap med tredjeland om fiskeriforvaltning og utvikling av et bærekraftig fiskeri. Les mer her

Kommisjonen foreslår langsiktig gjenoppretting av kolmulebestanden i nordlige områder
27. juni la Kommisjonen frem en plan for gjenoppretting av den nordlige kolmulebestanden som står i alvorlig fare for å bryte sammen. Fisket blir drastisk begrenset. Les mer her

Til topp Link to top of page

   

 

    Til toppLink to top of page