EU-nytt nr. 23, 23. juni 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Forskning og innovasjon

Miljø og energi

Dyrehelse

Program for bekjempelse
av vold mot kvinner og barn

Distriktsutvikling i EU

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

EUs fremtid

EUs statsledere ble enige en ny grunnlovstraktat
Etter nærmere ett års forhandlinger kunne EUs 25 stats- og regjeringssjefer 18. juni endelig bli enige om de siste detaljene i en ny traktat i form av en grunnlov for Europa. Det betyr at forslaget til grunnlovstraktat fra Konventet er tatt til følge på de fleste punkter med unntak av enkelte områder som du kan lese mer om her Les mer om prosessen og lenker til de viktigste dokumentene her


Det første europeiske råd med 25 medlemsland

Flere konklusjoner fra Det europeiske råd
Det var ikke bare en ny traktat som sto på agendaen på møtet i Brussel 17. - 18. juni. Utvidelsen med Bulgaria, Romania, Tyrkia og Kroatia ble diskutert, samt EUs nye naboskapspolitikk og Midt-Østen. Les om dette og andre konklusjoner fra toppmøtet her

Fremgang i arbeidet med å oppdatere og forenkle EU-lovgivning
Kommisjonen vedtok 16. juni en rapport om implementering av et tidligere initiativ som skal ta sikte på å oppdatere og forenkle fellesskapets lover og regler. Konklusjonen er at fremgangen for Kommisjonens ambisiøse rammeverk er tilfredsstillende. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Håp om styrkede transatlantiske forbindelser foran toppmøte i Irland
Europakommisjonens president Romano Prodi og den irske statsministeren Bertie Ahern møter  den amerikanske presidenten George W.  Bush i Irland 26. juni. På dagsorden står en rekke aktuelle saker og problemstillinger som har vært hindre i de transatlantiske relasjoner den siste tiden, som bl.a. Irak, Midtøsten og tiltak mot terrorisme.  Les mer her

EU-Japan toppmøte 22. juni
EUs delegasjon til det 13. toppmøte mellom EU og Japan i Tokyo 22. juni ble ledet av Rådets president Bertie Ahern. En rekke spørsmål ble diskutert på toppmøtet, bla. samarbeid innen nedrustning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen, kampen mot terrorisme samt situasjonen i Midtøsten og på den Koreanske halvkule. I tillegg sto implementering av handlingsplanen for EUs relasjoner med Japan, som for øvrig ble vedtatt i 2001, på dagsorden. Les mer her

EU hilser avvikling av dødsstraff i Tadsjikistan velkommen
EUs presidentskap stilte seg 16. juni positiv til den siste utviklingen i Tadsjikistan i forbindelse med avvikling av dødsstraffen i landet. Særlig ble de siste tiltakene av President Rakhmonov og underhuset i parlamentet trukket frem som svært positive utviklinger. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forskning og innovasjon

65 millioner euro til forskning og innovasjon i Østerrike
Den europeiske investeringsbanken innvilger et lån på 65 millioner euro for modernisering av universitets- og forskningsfasiliteter i Østerrike. Prosjektet skjer i samsvar med Østerrikes nasjonale innovasjonsplan som tar sikte på å forbedre samarbeidet mellom universitetsforskning og forskning og utvikling i industrien. Les mer her

EU-forskning for billigere og grønnere fly med lavere støynivå
EU-støttede forskningsprosjekt for å redusere støynivå og bensinforbruk for fly er nå i full gang. Prosjektene inkluderer et av Europas fremste og største forskningsforetagende på støyredusering, best kjent som SILENCE(R). Les mer her

192 millioner euro til forskning på trygg mat
Kommisjonen kom 17. juni med et løfte om å øke sitt bidrag til forskning på kvalitet og sikkerhet i matprodukter med 192 millioner euro,  i forbindelse med EUs sjette rammeverkprogram for forskning (FP6, 2002-2006). Det samlede bidraget fra Kommisjonen for de to første årene av rammeverksprogrammet er nå 402 millioner euro. Midlene vil gå til nye forskningsprosjekter og nettverk. Foreløpig ser det ut som om 44 av de 185 forskningsprosjektene som er foreslått vil motta midler. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø og energi

Resultater fra forskningsprosjekt om klimaendringer: 15.000 varme år
Kommisjonen la 18. juni frem resultater fra et forskningsprosjekt utført av forskere fra 10 europeiske land, deriblant Norge. Formålet med prosjektet har vært å kartlegge klimaendringer. Innledende resultater viser at den "varme sesongen" som jordens klima er inne i akkurat nå kan komme til å vare enda 15,000 år, dette er imidlertid gitt ingen menneskelig innblanding.  Les mer om saken her

Ny portal skal spre enøk og fornybar energi: ManagEnergy
23. juni lanserte Kommisjonen en ny internett-portal som skal spre kunnskap og bevissthet om fornybar energi og om energieffektivitet på lokale og regionale nivå. EU har vedtatt klare mål for å øke andelen fornybar energi innen 2010 og Kommisjonen etterlyser enda større innsats for å nå målene. Les mer her

Mer miljøvennlige fiskemetoder etter vedtak i Rådet
EUs landbruks- og fiskeriministere vedtok 21. juni å fremme mer miljøvennlige fiskemetoder, blant annet ved å redusere fiskekvoter til et bærekraftig nivå. Andre saker som ble diskutert var bla. økologisk jordbruk, merking av kjøttprodukter, forhandlingene i Mercosur, forhandlingene i WTO og fornybare ressurser. For mer informasjon om hva som ble diskutert, se her

Til toppLink to top of page

Dyrehelse

EU-forskning gir alternativer til dyreforsøk
23. juni presenterte EUs forskningskommissær Philippe Busquin EU-finansierte forskningsprosjekter som skal tilby et alternativ til dagens dyreforsøk. Forskere, beslutningstagere, industrien og frivillige organisasjoner inviteres til et samarbeid for å finne alternative måter å drive frem nye produkter på. Les mer her

EU signerer Europarådets konvent om internasjonal dyretransport
Etter et forslag fra Kommisjonen vedtok Rådet 21. juni at EU skal signere et revidert konvent for beskyttelse av dyr under internasjonal transport. Dette internasjonale konventet vil øke kravene forbundet med beskyttelse av dyr under transport i Europa. Dette skjer i samsvar med Kommisjonens nylige forslag om dyretransport samt eksisterende EU-lovgivning. Norge er blant de land som allerede har signert konventet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Program for bekjempelse
av vold mot kvinner og barn

Program for bekjemping av vold mot kvinner, barn og unge fortsetter
Kommisjonen vedtok 17. juni et arbeidsprogram, Daphne II, for bekjempelse av vold mot barn, kvinner og unge, samt å beskytte ofre og grupper i risikosonen. Programmet bygger på et tidligere program, Daphne I, men innebærer en rekke nye aspekter.  Budsjettet er på 50 millioner euro, og programmet er åpent for norsk deltakelse. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Distriktsutvikling i EU

Nye medlemsland får milliardoverføringer til distriktsutvikling
Latvia, Estland, Malta og Litauen fikk grønt lyst 23. juni for milliardoverføringer fra EUs budsjett til utvikling av rurale områder. Les mer her om overføringene til Malta, Litauen, Estland  og Latvia

30 millioner euro i lån til Ungarn
Den europeiske investeringsbanken (EIB) innvilget 17. juni et globalt lån på 30 millioner euro til finansiering av små og mellomstore investeringer i Ungarn. Midlene vil gå til prosjekter innen miljøbevaring, energisparing, infrastruktur samt helse- og utdanningsfasiliteter, industri, tjenester og turisme. På et langsiktige plan vil støtten fra EIB utgjøre opp til 50% av den totale kostnaden på prosjektene. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Key facts and figures about the European Union
Denne boken gir mange fakta om EU og presenterer oppdaterte data og oversikter med underholdende grafer og illustrasjoner. 82 sider på engelsk Les mer her
 

Protecting the humanitarian space: ECHO 2003
Brosjyre om arbeidet til EUs kontor for humanitær hjelp i 2003. Inneholder artikler om endringer i utfordringene for humanitært arbeid og en oversikt og presentasjon av ECHOs viktigste prosjekter. Budskapet fra EUs utviklingskommissær i innledningen er at det humanitære arbeid må respekteres, og at nøytralitet er et nøkkelelement for å beskytte rommet for humanitære hjelpeaksjoner. 34 sider på engelsk. Les mer under EU i verden her

Den europeiske ombudsmannen med informasjonshefte
Den europeiske ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros har lagt frem et informasjonshefte for å klargjøre hvilke områder som faller inn under hans kompetanseområde. Ombudsmannens oppgave er å undersøke holdbarheten på klager om dårlig ledelse i EUs institusjoner, men hele 70% av sakene han mottar faller utenfor hans kompetanseområde. Heftet må bestilles direkte fra Ombudsmannens kontor. Les mer her

    Til toppLink to top of page