EU-nytt nr. 21, 9. juni 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Seminar

Helse og miljø

Samhørighet i et utvidet EU

Rettigheter og forbruker-beskyttelse

EU i verden

Energi og samferdsel

Fiskeri

Forskning

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar

EUs handlingsplan for miljøteknologi: Bedre miljø og økt konkurransekraft

Dato: Tirsdag 15. juni
Tid: kl. 0845 - 1000

Europakommisjonen vedtok i januar i år en ambisiøs handlingsplan for å spre bruken av og øke utviklingen av miljøteknologi. Det ligger store muligheter i mye av den nye miljøteknologien til å bedre miljøet og, samtidig, å øke næringslivets konkurransekraft.  Pierre Henry fra Generaldirektoratet for miljø er ekspert på dette feltet og kommer til Delegasjonen for å innlede om dette emnet på et åpent seminar. Les mer her
 

Giftige utslipp og helsekonsekvenser En helhetlig tilnærming

Dato: Mandag 14. juni
Tid: kl. 0845 - 1000

Panagiota Dilara fra Europakommisjonens felles forskningslaboratorium i Ispra, Italia kommer for å innlede om en ny, helhetlig tilnærming for å undersøke hvordan skadelige utslipp kan reduseres. Målet er å bedre luftkvaliteten og minske helseskadene. Denne måten å nærme seg problemet er spesielt egnet for å forstå hvilke utslippskilder som er årsaken til hvilke helseskader. Les mer her

Helse og miljø

Handlingsplan for miljø og helse 2004-2010
9. juni lanserte Kommisjonen en handlingsplan for å redusere helseskader som oppstår av et forurenset miljø. Planen innebærer å utvikle et europeisk system for miljøstatus, økosystemet og menneskelig helse. Les mer her Les også spørsmål og svar omhandlingsplanen for helse og miljø her

Til topp Link to top of page

Samhørighet i et utvidet EU

Lavest kjøpekraft Latvia, høyest i Luxembourg
Forskjellen i kjøpekraft per person i  EUs medlemsland økte kraftig i forbindelse med utvidelsen 1. mai, viser statistikk fra Eurostat. Kjøpekraften i Norge er nest høyest i denne undersøkelsen, mens Slovenia er det av de nye landene som har høyest kjøpekraft. Les mer her

Samhørighetspolitikken: Europeisk solidaritet i praksis
- Et utvidet EU med 27 medlemsland trenger mer enn 1 % BNP fra medlemslandene for å kunne skape samhørighet, sa kommissær Peter Balázs i en tale til Den økonomiske og sosiale komité i Brussel 8. juni. - Den europeiske solidaritetspolitikken går hånd i hånd med målet om en bærekraftig vekst, sa han. Les mer her

Til topp Link to top of page

Rettigheter og forbrukerbeskyttelse

Prisdiskriminering på kjøp av flybilletter over Internet er ikke lenger et problem
Etter en rekke klager fra forbrukere satte Kommisjonen i gang en undersøkelse om flyselskapenes praksis med å prise billetter ulikt, ut fra hvilket land du bestilte billetten din fra. Forskjellen var på hele 300 % i visse tilfeller. Nå viser det seg at samtlige 18 flyselskaper har skjerpet praksisen og at prisene er de samme. Les mer her

Hva kan EU gjøre for å hindre diskriminering? Si din mening
3. juni lanserte Kommisjonen en åpen internetthøring om hva EU kan gjøre for å hindre diskriminering og fremme mangfold. Det finnes bevis på at diskrimineringen tiltar på visse områder, og at EU-regelverket ikke praktiseres likt overalt. Nå vil Kommisjonen høre hva "grasrota" har å si. Les mer her

Kjæledyr får være med på reisen til tross for sommel med dyrepass
En rekke medlemsland i EU har ikke rukket å bli ferdig med de praktiske gjøremålene i forbindelse med innføringen av et forenklet regelverk for reiser med dyr innen EU. Alt skulle vært på plass 3. juli, men nå har Kommisjonen kommet frem til en midlertidig løsning for sommeren som sikrer Passopp reisepass. Ordningen omfatter også Norge. Les mer her

Til topp Link to top of page

 EU i verden

96 millioner kroner fra EU til Den afrikanske unions fredsoperasjon i Sudan
Den afrikanske union har en fredsbevarende operasjon i Darfur i Sudan og 9. juni vedtok EUs medlemsland et forslag om å mobilisere 96 millioner kroner til operasjonen. Les mer her

Forbindelsene mellom EU og Irak: en strategi på mellomlang sikt
9. juni foreslo Kommisjonen nye retningslinjer for EUs forbindelser med Irak. FN-resolusjonen åpner for at EU kan styrke sine relasjoner med landet. Les mer her Kommisjonen hilser FN-resolusjonen om Irak velkommen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Energi og samferdsel

Bedre transportforbindelser mellom et utvidet EU og de nye naboene
EUs samferdselsministere var 9. juni samlet i Spania for å diskutere infrastrukturen mellom det utvidede EU og de nye naboene i sør og øst. Dette er første skritt på veien mot å en forbedring av transportforbindelsene som et ledd i EUs nye naboskapspolitikk. Les om møtet i Spania mer her

Moderniserte kommunikasjonsnettverk for EUs vannveier
I EUs hvitbok for transport er det et uttalt må å få mer transport over fra vei til bane og til vannveier, som innlandskanaler og elver. 7. juni la Kommisjonen frem ny lovgivning som gi et moderne og effektivt kommunikasjonsverktøy for transport på innlandets vannveier. Les mer her

- EU må ha en felles tilnærming til de store energileverandørene i våre naboområder
EUs transport- og energikommissær Loyola de Palacio uttalte 3. juni at hun var fornøyd med OPECs beslutning om å øke produksjonskvotene på olje, men sa samtidig at EU bør jobbe enda hardere med å finne en felles tilnærming til viktige energileverandører for å oppnå en høyere prisstabilitet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri

Nye forbrukermønstre krever omstillinger for fiskerinæringen
I en tale som kommissær Sandra Kalniete holdt på Island 4. juni fremgår det at både reduserte fiskeforekomster og endrede behov hos forbrukerne må håndteres på en riktig måte av fiskerinæringen for å sikre et bærekraftig fiske i fremtiden. - Trenden blant yngre forbrukere er foredlede fiskeriprodukter heller enn fersk fisk, sa hun. Les mer her Les hele talen her

Til topp Link to top of page

Forskning

Forskningsrådet styrker EU-innsatsen og etablerer kontor i Brussel
Forskningsrådet melder at de fra høsten 2004 vil være fast representert i Brussel. Kontoret vil tilby faglig ekspertise og bistand knyttet til EUs rammeprogram for forskning. Videre vil kontoret kunne tilby møteromsfasiliteter og kontorplasser for norske aktører i forbindelse med planlegging og gjennomføring av EU-prosjekter. Les mer her

Europeisk romfartspolitikk: ekspertene i gang med arbeidet
- En europeisk romfartspolitikk blir stadig mer nødvendig for å nå EUs målsettinger, sa forskningskommissær Philippe Busquin da eksperter fra medlemslandene og internasjonale romfartsorganisasjoner var samlet for å meisle ut hovedlinjene i et europeisk romfartsprogram. Les mer her Les et bakgrunnsnotat om dette emnet her

 

Gratismateriell

Ny brosjyre om EU og regionalpolitikken
Spesialutgave av Inforegio Panorama om utvidelsen og regionalpolitikk. Her får du eksempler fra distriktsutviklingstiltak i de nye medlemslandene og en oversikt over de viktigste målene for EUs utjevningspolitikk fremover.  Les mer under regionalpolitikk, her

 

 

 

 

    Til toppLink to top of page