EU-nytt nr. 20, 2. juni 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EU i verden

Økonomi og arbeidsliv

Miljø

Helse og forbruker-beskyttelse

Seminar

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EU i verden

Europas rolle i en globalisert verden: -  Vi må lytte til u-landene
- Fakta er at globaliseringen har to sider: en lys og en ekstremt mørk, sa EUs handelskommissær Pascal Lamy  i en tale på en globaliseringskonferanse i Amsterdam 1. juni. Han kommenterte samtidig landbruksforhandlingene i WTO og sa at de bør dreie seg om interessene til de fattigste landene i verden. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og arbeidsliv

Et stadig mer integrert marked for finansielle tjenester
93% av alle lovtiltakene i Handlingsplanen for finansielle tjenester er gjennomført, viser Kommisjonens siste fremdriftsrapport som ble presentert 2. juni for EUs finansministere. - Nå må tiltakene settes ut i livet for at den europeiske økonomien skal høste fordelene, sa Frits Bolkestein, kommissær for det indre marked, i en kommentar. Les mer her

Nye sysselretningslinjer vedtatt i Rådet
1. juni ble nye retningslinjer for å fremme sysselsetting i EU vedtatt. Målet er full sysselsetting, med et mer attraktivt arbeidsmarked, bedre styring i sysselsettingspolitikken, investeringer i menneskelig kapital og bedre tilpasningsevne. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Badevannsrapporten er her: Stadig renere vann i EU!
Rett i forkant av sommersesongen og tilhørende badeliv presenterte Kommisjonen 1. juni den årlige badevannsrapporten. Den viser at kvaliteten på EUs badevann fortsetter å øke, og nesten 99% av kystvannene i EU tilfredsstiller EUs krav til badevannskvalitet. Se hvilke strender og innsjøer som har det reneste vannet her Det fremkommer i rapporten at Danmarks resultater er bedre enn noensinne. Se en oversikt over situasjonen for badevannet i de ulike medlemsland her (EU 15)

Mer må gjøres for å legge miljøhensyn til hjertet av EUs politikk
2. juni la Kommisjonen frem en rapport som viser at det fortsatt er en vei å gå for at EU integrerer miljøvennlig tenkning i alle politiske beslutninger. Å ikke integrere miljøhensynet innebærer store kostnader for samfunnet. Klimaendringer, svarte hav og forurensing er de største farene. Les mer her

Grønne dager i Brussel: å velge mer miljøvennlig
Å kombinere økonomisk konkurranseevne og miljøvern, å heve miljø på agendaen for valg til Europaparlamentet og å styrke miljødimensjonen i Lisboa-prosessen er hovedtema på årets Grønne dager i Brussel. Fra 1. til 4. juni samles mer enn 4000 deltakere for å diskutere og demonstrere for en grønnere fremtid i Europa. I løpet av uken skal også de europeiske miljøprisene overrekkes i "Oscar-"stil. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

Bestill det europeiske helsetrygdkortet i dag!
Fra og med 1. juni er Det europeiske helsetrygdkortet tilgjengelig for europeere. I Norge er det Trygdeetaten som utsteder kortet, og det kan du bestillle her Kortet skal gjøre det enklere å få tilgang til helsetjenester når du er ute og reiser i Europa. Les spørsmål og svar om kortet her

Har EU blitt et tryggere område å leve i?
2. juni la Kommisjonen frem en rapport som oppsummerer resultatene etter fem års arbeide med å gjøre EU til et område for frihet, sikkerhet og rettferdighet for alle. På mange felter innenfor justis- og indrepolitikken har EU kommet langt, blant annet gjennom en felles europeisk arrestorden og etableringen av Eurojust. Les mer her

Seminar

Forslag til direktiv om tjenester i det indre marked
Dato: Onsdag 9. juni
Tid: kl. 1330 - 1445
Europakommisjonen har lagt frem et forslag til et direktiv som skal legge til rette for et velfungerende indre marked for tjenester. Det foreslås blant annet å fjerne hindringer for etablering av tjenesteytere i andre land og sikre mottakernes rettigheter. Delegasjonen inviterer til åpent seminar med innledning om dette temaet ved Ian Catlow fra Generaldirektoratet for det indre marked. Les mer her

Utlysninger

GALILEO: 67 millioner euro utlyses til forskning, utvikling og demonstrasjonsaktiviteter
Den andre utlysningen i tilknytning til det europeiske satelittnavigasjonssystemet GALILEO ble lyst ut 1. juni. Les mer her

Gratismateriell

Ny brosjyre om EU og regionalpolitikken
Spesialutgave av Inforegio Panorama om utvidelsen og regionalpolitikk. Her får du eksempler fra distriktsutviklingstiltak i de nye medlemslandene og en oversikt over de viktigste målene for EUs utjevningspolitikk fremover.  Les mer under regionalpolitikk, her

 

 

 

 

    Til toppLink to top of page