EU-nytt nr. 19, 26. mai 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Arbeidsliv og sosiale rettigheter

Ungdom

Miljø og energi

Helse og forbruker-beskyttelse

Regionalpolitikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EU i verden

Tale av Chris Patten om Islam og Vesten: - Vi er i ferd med å bringe oss selv i en ulykke
Huntingtons tese om "the clash of civilisations" får en gjennomgang av EUs utenrikskommissær Chris Patten i en tale ved Oxford senter for islamske studier 24. mai. Her sier han også at EUs handlemåte i forhold til  Tyrkia blir en viktig faktor for å motvirke en eventuell sivilisasjonskonflikt mellom den muslimske og den vestlige verden. Les mer her

Kommisjonen vil sikre den sosiale dimensjonen i globaliseringen
26. mai publiserte Kommisjonen en rapport om sitt bidrag til å sikre sosiale fordeler i en globalisert verden. Hensikten er at EU skal spille en aktiv rolle i å sørge for at globaliseringen tjener sosiale, ikke bare økonomiske mål. Samtidig må en bærekraftig globalisering komme alle til gode. Les mer her

Eurosocial: støtte til sosial utjevning i Sør-Amerika
25. mai lanserte Kommisjonen et nytt femårig program for støtte til sosial utjevning i Latin-Amerika som skal bidra til å bygge bro mellom fattige og rike i regionen. Les mer her

Toppmøte mellom EU, Sør-Amerika og de karibiske land
EUs 25 statsledere og 33 statsledere fra Sør-Amerika og de karibiske land møtes til det tredje toppmøtet i Mexico 28. mai. Sosial samhørighet og regional integrasjon er de to hovedtemaene på dette møtet. Les mer her Se en oversikt over EUs bistand til landene i Sør-Amerika og Karibia i perioden 2002-03 her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Undersøkelser om kartellvirksomhet i gang i europeiske skog- og papirindustrier
Pressetalsmann for Generaldirektoratet for konkurranse kunne 25. mai bekrefte at det i samarbeid med nasjonale konkurransemyndigheter er igangsatt undersøkelser i flere land for å avdekke om det forekommer kartellvirksomhet mellom noen av de største skog- og papirindustrier i Europa. Les mer her

Kommisjonen lanserer debatt om alkoholavgifter
Med en rapport om de ulike avgiftsregimene for alkohol i EU, og deres virkninger på det indre marked, lanserte Kommisjonen 26. mai en bred debatt om alkoholavgifter. Kommisjonen ønsker seg større samsvar mellom de ulike landenes avgifter for å redusere konkurransehindre og svindel. Les mer her Les spørsmål og svar om alkoholavgifter i EU her

Til topp Link to top of page

Arbeidsliv og sosiale rettigheter

Dårligere forhold i arbeidslivet kan føre til økt høyre-ekstremisme
Foreløpige resultater fra et EU-finansiert forskningsprosjekt som ble presentert på en work-shop i Brussel 24. mai viser at det er en sammenheng mellom økt usikkerhet i arbeidslivet og fremvekst av høyre- ekstreme holdninger. Både "moderniseringstapere" og "moderniseringsvinnere" får økt sannsynlighet for å utvikle  høyreekstreme og innvandrerfiendtlige standpunkter. Les mer om prosjektet her

2,5 prosent av EUs yrkesaktive jobber i kultursektoren
Statistikk fra Eurostat som ble offentliggjort 26. mai viser at sysselsettingen i kulturesektoren representerer 2,5 % av de yrkesaktive i EU. Flest kulturarbeidere finnes i Estland (3,7%) og færrest i Portugal (1,4%). Les mer her

Til topp Link to top of page

Ungdom

Den europeiske ungdomsportalen er lansert!
Europakommisjonen lanserte 26. mai en europeisk ungdomsportal som inneholder praktisk informasjon på 20 språk om hvordan man kan reise, studere og arbeide i hele Europa. Her finnes også informasjon om EU og Europarådet, samt om europeiske land (også Norge). EUs kommissær for kultur og utdanning Viviane Redding og hennes nye kollega fra Litauen, Dalia Grybauskaite, svarer i forbindelse med lanseringen på spørsmål på en live internett-chat 13.00- 15.00 onsdag 26. mai. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø og energi

Kommisjonen oppfordrer medlemsland til å vise sterkere vilje til å oppfylle 2010-målsettingene om fornybar energi
26. mai la Kommisjonen fram en melding om andelen fornybar energi i EU med oversikt over utviklingen i EU 15s vedtatte mål om at minst 22 % av strømforsyningen skal komme fra fornybare energikilder innen 2010. Les mer her

- Oljeprisene krever styrket internasjonalt samarbeid, sier EUs energikommissær
I sin innledning til Det internasjonale energiforumet 23. mai kommenterte EUs samferdsel- og energikommissær de voksende oljeprisene. Økt fleksibilitet hos leverandørene, mer effektive produksjonsmåter og energisparende tiltak er noen av Kommissærens anbefalinger. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

- På tide å ta opp kampen mot fedmen, sier EUs helsekommissær
Helseministere fra hele verden var 22. mai samlet i Geneve i regi av Verdens helseorganisasjon for å meisle ut en global strategi for fysisk aktivtet og helse. EUs helsekommissær David Byrne sa at EU vil øke innsatsen i kampen mot fedmen, og nevnte blant annet effektiv matmerking som et virkemiddel. Les mer her

Regionalpolitikk

Kommisjonen foreslår et sterkere partnerskap mellom de ytterste regioner i Unionen
I en melding som ble presentert 26. mai foreslår Kommisjonen en sterkere partnerskap med de ytterste regionene i Unionen, som del av en ny regionalpolitikk for perioden 2007-13. Konkurransekraft, tilgjengelighet og regional integrasjon er stikkordene. Les mer her

Regionale råd får finansiering under EUs nye fiskeripolitikk
EUs fiskeriministere vedtok på sitt møte i mai en finansieringsordning for de nyopprettede regionale fiskerirådene. Syv ulike regionale råd, deriblant ett for Nordsjøen, er opprettet som del av EUs reformerte fiskeripolitikk, og skal gi bedre deltakelse for berørte parter. Les mer her

    Til toppLink to top of page