EU-nytt nr. 18, 19. mai 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø

Kultur

Landbruk og fiske

Helse og forbruker-beskyttelse

Spill

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EU i verden

EU feirer 50 år med forbindelser med omverdenen. Det er 50 år siden EUs første representasjon utenfor medlemslandene i den opprinnelige Europeiske kull- og stålunionen ble opprettet i USA. I dag har EU et nettverk av 130 delegasjoner som representerer EU over hele verden. Utenrikskommissær Chris Patten står i spissen for feiringene. Les mer her eller finn ut mer om hvordan delegasjonene arbeider her.

EU hjelper ofrene for konflikten i Tsjetsjenia. Europakommisjonen gir 16,5 millioner euro, rundt 135 millioner kroner, til flyktninger både i Sør- og Midt-Tsjetsjenia og i de russiske republikkene Ingusjetia og Dagestan. Også sårbare befolkningsgrupper skal få glede av hjelpen blant annet som består av mat og andre nødvendige varer, medisiner og utdanningstiltak. Hjelpen skal distribueres som mat og andre nødvendige varer gjennom EUs hjelpeorganisasjon ECHO. Les mer her.

Første toppmøte mellom Russland og den utvidede unionen. For første gang skal EU med 25 medlemmer møte Russland på høyeste politisk nivå. Møtet finner sted 21. mai i Moskva og er kommet i stand etter de vellykkede forhandlingene om å utvide samarbeidsavtalen mellom og EU og Russland til også gjelde de 10 nye medlemslandene. Les mer om  toppmøtet her.

Utsatte befolkningsgrupper i Midt-Østen får humanitær hjelp. Europakommisjonen gir 28 millioner euro, drøyt 220 millioner kroner, for å hjelpe ofre for konflikten i Midtøsten. Hjelpen skal gå til palestinere på Gaza og Vestbredden i tillegg til palestinske flyktninger i Libanon. Les mer her.

EU bekymret over menneskerettighetssituasjonen på Cuba. EUs formannskap uttrykker bekymring over rettssakene som er ført mot 13 kubanske menneskerettighetsaktivister og journalister. EU fordømmer rettssakene, som ikke ble holdt i tråd med internasjonale standarder, og de strenge dommene som ble avsagt. Les mer her.

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Inflasjonen stiger til 2 prosent i eurosonen. Den årlige inflasjonen steg fra 1, 7 prosent i mars til 2,0 prosent i april i år, ifølge Eurostat. I samme måned i fjor ble den årlige inflasjonen mål til 2,1 prosent. Les mer her.

BNP stiger med mellom 0,2 og 0,7 prosent i andre kvartal i 2004 i euroområdet. Europakommisjonen har lagt frem sine økonomiske prognoser for resten året. Les mer om den økonomiske veksten i eurolandene og beregningsmodellen som er brukt her.

Til topp Link to top of page

Miljø

EU setter søkelys på erosjon. p-006395-00-7En femtedel av kystlinjen i EU-landene er truet av erosjon, det vil si at sjøen gradvis spiser av landområdene. Dette truer for landbruk, eiendom og økonomien i tillegg til å utgjøre en sikkerhetsrisiko.  Miljøkommissær Margot Wallström har lagt frem en rapport som setter søkelyset på problemet og foreslår løsninger. Les mer her.

 

Til topp Link to top of page

Kultur

Dansk TV2 må betale tilbake offentlig støtte. Den danske private fjernsynskanalen TV2 har mottatt betaling fra staten for å utføre oppgaver som allmennkringkaster. Dette er det full anledning til ifølge statsstøttereglene, men nå viser det seg at betalingen fra det offentlige har vært større enn omkostningene TV2 har hatt med å løse oppgavene. Europakommisjonen har der derfor beordret selskapet å betale tilbake over 628 millioner danske kroner. Les mer om saken her.

Media-prisen for nye talenter 2004 utdelt i Cannes. Den unge britiske forfatteren Duane Hopkins fikk prisen for filmmanuskriptet Better Things. Prisen ble gitt for første gang og skal gå til prosjekter som er utarbeidet innenfor EUs Media plus-program. Vinnermanuskriptet vil få profesjonell hjelp til å presenteres under filmfestivalen i Cannes og dermed øke sjansene for å bli produsert. Les mer om Duane Hopkins og Media-prisen her. Les mer om Media plus-programmet i Norge her.

 

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

EU tillater import av genmodifisert mais. Europakommisjonen har gitt klarsignal for import av genmodifisert mais fra selskapet Syngenta. Betingelsen er at både bokser med hermetisert mais og ferskvare merkes tydelig. Kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, David Byrne, sier at genmodifisert mais tilfredsstiller alle krav til matvaresikkerhet, og at spørsmålet først og fremst er å sikre forbrukerne et reelt valg. Les mer her.

 

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

EU bekjemper aggressiv og villedende markedsføring. Direktivet om urimelig handelspraksis som Europakommisjonen foreslå i juni 2003 er godkjent av ministerrådet. Direktivet vil tydeliggjøre forbrukernes rettigheter og gjøre det lettere å drive handel over landegrensene ved å lage enhetlige regler for markedsføring. Både forbrukere, næringsliv og økonomien tjener på dette, uttaler kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, David Byrne. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Spill

Spill Europaquiz og vinn VIP-tur til Strasbourg!
Europaquiz som du kan spille på 20 forskjellige språk. Her får du spørsmål om alt fra ungarske fotballspillere til polske matretter. Velg din egen vanskelighetsgrad, og er du blant de 25 beste vinner du VIP-tur til Strasbourg! Prøv spillet her

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Travelling in Europe 2004 - For et utvidet EU!
Kommisjonens populære folder om å reise i Europa. Praktiske tips og råd om å krysse grenser, betale i euro, helligdager i forskjellige land, reise med kjæledyr og mye mer. Inneholder kart over Europa. Les mer under "Fri bevegelse" her

A new partnership for cohesion - convergence competitiveness cooperation
Den tredje rapporten om økonomisk og sosial utjevning i EU gir en oversikt over arbeid som har blitt gjort på feltet i de siste tre år, med resultater og statistikk. Samtidig viser den vei videre med Europakommisjonens visjon for en fremtidig regionalpolitikk som skal redusere forskjellene mellom fattig og rik, og fremme større økonomisk, sosial og territoriell samhørighet. 206 sider på engelsk. Les mer under "Regionalpolitikk" her

Du kan bestille mange spennende publikasjoner fra EU  direkte fra Delegasjonen på web.  Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

Indkaldelse af forslag — INTERACT-programmet 2002-2006
(2004/C 131/02)Republikken Østrigs forbundskancelli, som forvalter EF-initiativprogrammet INTERACT 2002-2006,meddeler herved, at den anden indkaldelse af forslag til projekter under programmets prioritet 2 og prioritet 3, foranstaltning 2, er i gang. Denne utlystningen sto også i forrige nyhetsbrev. Les mer her

 

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

    Til toppLink to top of page