EU-nytt nr. 17, 12. mai 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

Utvidelsen

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Forskning

Kultur

Informasjons-samfunnet

Landbruk og fiske

Helse og forbruker-beskyttelse

Spill

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Trolig lav valgdeltakelse i Europaparlamentsvalget
Den siste spørreundersøkelsen fra Eurobarometer viser at under halvparten av velgerne i EUs 25 medlemsland sannsynligvis vil stemme i neste måneds valg til Europaparlamentet. Les mer her

Konkrete tiltak for at utvidelsen ikke skal føre til nye skillelinjer i Europa
12. mai foreslo Kommisjonen konkrete skritt for å sørge for at den historiske utvidelsen 1. mai ikke fører til nye skillelinjer i Europa. I form av et strateginotat foreslår Kommisjonen en rekke tiltak som skal sikre at fordelene med utvidelsen - fred, stabilitet og velferd - også skal komme EUs nye naboer til gode. Les mer her

EUs budsjett for 2004: Overskudd gir mindre innbetaling for medlemslandene
Den endelige avregning av budsjettregnskapet for 2003 viser et netto overskudd på 5,5 milliarder euro, i følge Kommisjonens rapport som ble offentliggjort 12. mai. Det betyr at medlemslandene får en vesentlig nedsettelse av bidragene til årets budsjett. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

Si hei på de nye medlemslandenes språk
EU har til sammen 20 offisielle språk og det finnes enda flere måter å si hei på. På denne siden lærer du å si hei og mye annet om både nye og gamle medlemsland i EU. Les mer her

Samhørighet i et utvidet EU
Samhørighet blir et stadig viktigere element i europeisk integrasjon, sa EUs nye sosial- og sysselsettingskommissær Stavros Dimas i sin til tale til Det tredje samhørighetsforumet i Brussel 10. mai. Han legger særlig vekt på utvikling av menneskelig kapital i Europas fattigste regioner som en nøkkel til økt samhørighet i et utvidet EU. Les mer her Les mer om selve forumet her

Kommisjonen innleder budsjettovervåking i de nye medlemslandene
Fra tiltredelsen er alle de nye medlemslandene med i EUs økonomiske og finanspolitiske samarbeid. Dette innebærer en umiddelbar gjennomgang av landenes økonomiske situasjon som Kommisjonen presenterte 12. mai. Kommisjonen er bekymret over de store budsjettunderskuddene i mange av de nye medlemslandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

 EU i verden

EU kutter kraftig i landbruksstøtte for å møte u-landenes krav i Doha-runden
10. mai annonserte EUs handelskommissær Pascal Lamy og EUs landbrukskommissær Franz Fischler kraftige kutt i landbruksstøtte, inkludert all form for eksportsubsidier. - Nå må også de andre WTO-partnerne vise vilje til å bringe forhandlingene i havn. Les mer her Les Fischlers tale om subsidiekuttene til EUs landbruksministre her

EU er verdens største matimportør - vil gjøre u-landshandel enklere
Møtet i EUs landbruksministerråd 11. mai bekreftet EUs ønske om solide forbindelser med utviklingsland, spesielt med hensyn til handel med mat- og jordbruksprodukter. Dessuten understreket EU igjen sitt sterke ønske om å skape bedre markedsmuligheter for utviklingsland i de pågående WTO-forhandlingene. Les mer her

Handelsdialog mellom EU og Kina
6. mai avla Kinas statsminister Wen Jiabao (bildet) og handelsminister Bo Xilai Europakommisjonen besøk i Brussel. I et møte mellom den kinesiske handelsministeren og EUs handelskommissær Pascal Lamy, ble det igangsatt en handelsdialog der spørsmål rundt bilaterale handelsrelasjoner, samt WTO-spørsmål kan tas opp. Les mer her Bo Xilai møtte også handelskommissær Mario Monti og gjorde en avtale om en strukturert konkurransedialog mellom EU og Kina. Les mer her Les Romano Prodis tale om forholdet mellom EU og Kina her Les handelskommissær Pascal Lamys tale om EU og Kina som strategiske partnere her

USA: Senatet opphever Foreign Sales Corporation
EU og USA har lenge vært i en handelskonflikt angående den amerikanske subsidieordningen Foreign Sales Corporation. 11. mai opphevet det amerikanske senatet denne ordningen. Handelskommissær Pascal Lamy uttaler at han ønsker velkommen dette viktige skrittet mot en tilbaketrekking av subsidiene som er i konflikt med WTOs regler. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Hvitbok om tjenester av allmenn interesse
12. mai vedtok Europakommisjonen en hvitbok som gjør rede for EUs tilnærmelse til utviklingen av høykvalitetstjenester av allmenn interesse. Hvitboken er resultatet av en offentlig høring og understreker regionale og lokale myndigheters rolle i utformingen, organiseringen, finansieringen og kontrollen av tjenestene. Les mer her

Konsultasjon om EUs regelverk: elektroniske penger og mobiltjenester
10. mai offentliggjorde Kommisjonen et høringsnotat om hvordan mobiltelefontjenester berøres av EUs direktiv om e-penger. Skal det for eksempel omfatte forhåndsbetalte telefonkort? Les mer her

EU forhandler med Sveits om skatt på bankinnskudd
Forhandlinger med Sveits om skatt på bankinnskudd, mer åpenhet i banksektoren og avgifter på alkohol var tema på møtet for EUs ministere 10. - 11. mai i Brussel. EU vil skatteunndragelser til livs gjennom en avtale med Sveits om skattlegging av penger som EU-borgere plasserer i sveitsiske banker. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Europakommisjonen vil ha økt satsning på nanoteknologi
12. mai vedtok Europakommisjonen en EU-strategi som skal gjøre Europa til en verdensleder innen feltet for nanoteknologi - vitenskapen om det uendelig lille. Meldingen heter "Mot en europeisk strategi for nanoteknologi" og gir en rekke anbefalinger for å bedre forskning og utvikling på dette feltet, samt å skape produkter som kan tjene samfunnet. Les mer her

EUROCEAN 2004: Et landemerke for Det europeiske forskningsområdet
Sjø og hav utgjør en vital ressurs for Europa og verden, særlig i form av fiske og mineralutvinning. For å sikre bærekraftig utnyttelse av ressursene møttes 500 ledende vitenskapsfolk, beslutningstakere og andre aktører til en konferanse i Irland 10. mai hvor Kommisjonen presenterte 130 prosjekter innenfor marin forskning. Les mer her

Genetisk testing av mennesker: hvilke konsekvenser har det?
Den europeiske forskningskommissæren Philippe Busquin inviterte 6. og 7. mai til en konferanse om genetiske tester og den etiske dimensjonen. En ekspertgruppe ledet av Eryl McNally fra Europaparlamentet la samtidig frem en rapport med 25 anbefalinger til hvordan genetisk testing kan brukes på en forvarlig og etisk måte. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur

EU til stede på filmfestivalen i Cannes 2004
For andre år på rad organiserer Cannes-festivalen og Europakommisjonen en Europa-dag. Filmskapere og kulturministere vil debattere rundt den europeiske dimensjonen i utdanning av filmskapere. 18. mai vil kulturkommissær Viviane Reding presentere EUs pris "nytt talent" som går til en ung filmskaper som har laget en film som en del av EUs MEDIA-program. 11 filmer støttet av MEDIA deltar i årets Cannes-festival. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Informasjonssamfunnet


Europa i høyhastighet: ny rapport om nasjonale bredbåndsstrategier
En ny rapport fra Europakommisjonen viser at antallet personer og bedrifter som har adgang til internett via en høyhastighetsforbindelse økte med mer enn 80 % fra januar 2003 til januar 2004. Bredbånd sprer seg nå raskere i EU enn i USA. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Spørsmål og svar om animalske biprodukter
Animalske biprodukter er delene av slaktede dyr som ikke direkte konsumeres av mennesker. Enkelte av disse produktene brukes i animalske proteiner som kjøtt- og benmel, fett, gelatin, collagen, dyrefor og andre tekniske produkter som lim, lær, såpe, gjødsel etc. Vi du vite hvordan EU regulerer animalske biprodukter kan du lese her

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

Europakommisjonen vil ha bedre beskyttelse av barn i medie- og informasjonssamfunnet
Kommisjonen la 6. mai frem et forslag om en anbefaling som skal beskytte barn og mindreårige i informasjonssamfunnet. Det betyr blant annet mer harmonisert klassifisering, diskriminering på blant annet bakgrunn av kjønn, rase, funksjonshemming. Les mer her

Økt innsikt i utenlandsavgifter på VISA og MasterCard
Europakommisjonen ønsker velkommen kunngjøringen fra Visa og MasterCard om å offentliggjøre avgiftene som følger med bruk av kredittkort utenfor det landet der det ble utstedt. Disse avgiftene betales ikke direkte av kortinnehaveren men av forretningen som aksepterer kortbetaling. Denne utvikling ventes å øke den enkelte forretnings mulighet til å forhandle avgiftsbeløpet med bankene som er del av Visa- og MasterCard-systemet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Spill

Spill Europaquiz og vinn VIP-tur til Strasbourg!
Europaquiz som du kan spille på 20 forskjellige språk. Her får du spørsmål om alt fra ungarske fotballspillere til polske matretter. Velg din egen vanskelighetsgrad, og er du blant de 25 beste vinner du VIP-tur til Strasbourg! Prøv spillet her

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Travelling in Europe 2004 - For et utvidet EU!
Kommisjonens populære folder om å reise i Europa. Praktiske tips og råd om å krysse grenser, betale i euro, helligdager i forskjellige land, reise med kjæledyr og mye mer. Inneholder kart over Europa. Les mer under "Fri bevegelse" her

A new partnership for cohesion - convergence competitiveness cooperation
Den tredje rapporten om økonomisk og sosial utjevning i EU gir en oversikt over arbeid som har blitt gjort på feltet i de siste tre år, med resultater og statistikk. Samtidig viser den vei videre med Europakommisjonens visjon for en fremtidig regionalpolitikk som skal redusere forskjellene mellom fattig og rik, og fremme større økonomisk, sosial og territoriell samhørighet. 206 sider på engelsk. Les mer under "Regionalpolitikk" her

Du kan bestille mange spennende publikasjoner fra EU  direkte fra Delegasjonen på web.  Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

 

Salgsnettverk for EUs publikasjoner
I Felleskapstidende, S-serien nr. 84 ble det 29. april annonsert et anbud på leverandør av kommersielt nettverk av distributører for offisielle EU-publikasjoner. På følgende webside finnes mer detaljer: http://ted.publications.eu.int Mer informasjon kan fås hos Serge Brack i Kommisjonen, tel: 00 352292942568

MEDDELELSE OM INDKALDELSE AF FORSLAG
Det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) Støtte til demokrati, god regeringsførelse og retsstatsprincipperne. Les mer her

Indkaldelse af forslag — INTERACT-programmet 2002-2006
Republikken Østrigs forbundskancelli, som forvalter EF-initiativprogrammet INTERACT 2002-2006, meddeler herved, at den anden indkaldelse af forslag til projekter under programmets prioritet 2 og prioritet 3, foranstaltning 2, er i gang. Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

    Til toppLink to top of page