EU-nytt nr. 16, 5. mai 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Utvidelsen

EU i verden

Retts- og indrepolitikk

Økonomi og næringsliv

Samferdsel

Kultur

Fiskeri

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Helse og forbruker-beskyttelse

Spill

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvidelsen

Kypros og tiltredelsen: Rådet vedtar forordning for "den grønne linjen"
29. april vedtok Rådet en forordning for betingelsene for hvordan EU-lovgivning skal anvendes på den grønne linje: områder hvor den kypriotiske regjering ikke utøver kontroll. Samtidig gir Rådet klarsignal for bruk av store finansielle virkemidler for å gjøre slutt på isoleringen av det tyrkisk-kypriotiske samfunnet. Les mer
her

Hva betyr utvidelsen for handel?
1. mai ble EU større: 75 millioner mennesker og ti land gikk inn i samarbeidet. Hvilke konsekvenser for denne utvidelsen i handelssammenheng? Den nye polske kommissæren Danuta Hübner og handelskommissær Pascal Lamy setter av tid mellom 29. april og den 28. mai til å besvare dine spørsmål om dette. Les mer her

Romano Prodi ønsker velkommen til ti nye medlemslandVelkommen til det nye Europa!
Romano Prodis hilser velkommen til 75 millioner nye EU-borgere på 1. mai. - Forent i mangfold vil vi være sterkere og bedre rustet til å finne løsninger på felles problemer. Les mer her Les også Romano Prodis tale 5. mai til Europaparlamentet hvor han trekker opp de viktigste linjene i EUs nære fremtid. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 EU i verden

Barcelona-prosesessen får ny giv i Dublin
EUs 25 utenriksministere møter sine kolleger fra middehavslandene  i Dublin 5. og 6. mai for å diskutere fremdriften i den såkalte Barcelona-prosessen. EU vil bruke anledningen til å understreke sin solidaritet med naboene rundt Middelhavet, og videreutvikle relasjonene i denne regionen. Les mer
her

Les mer om EUs Middelhavssamarbeid
MEDA, programmet for finansiell støtte til regionen, blir stadig mer effektivt: Les mer her Kommisjonen øremerker 1.243 milliarder euro til Middelhavsregionen. Les mer her Ledende givere signerer avtale om bedre samordning av aktiviteter i Midt-Østen, Nord-Afrika og Middelhavsregionen. Les mer her

160 millioner euro til gjenoppbygging i Irak
Kommisjonen utløste 3. mai 160 millioner euro til gjenoppbyggingstiltak i Irak. Offentlige tjenester, fattigdomsbekjempelse og et styrket sivilsamfunn er hovedprioriteringene for EU i Irak. Les mer her

Til topp Link to top of page

Retts- og indrepolitikk

Enighet i Rådet om et felles europeisk asylsystem
Rådet vedtok 30. april formelt det nye regelverket som gir en felles definisjon av en person som er flyktning. Samtidig kom Rådet til politisk enighet om asylprosedyredirektivet som gir en felles tilnærming til behandling av asylsøkere i alle EU-medlemsland. Les mer her

EU forbedrer kontrollen med overføring av eksplosiver
Kommisjonen vedtok 30. april å styrke kontrollen med overføring av eksplosiver mellom medlemsland. Hensikten er å gjøre det enklere å spore eksplosiver og sjekke at overføringen er godkjent av nasjonale myndigheter. Les mer her

Eurodac avslører asyljuks
Den første evalueringsrapporten om fingeravtrykkdatabasen Eurodac viser veldig tilfredsstillende resultater: I 17 287 tilfeller (7% av alle saker), har asylsøkeren allerede søkt asyl i minst ett annet land. Siden 15 januar 2003 har alle EU-land, samt Norge og Island, oppbevart fingeravtrykk av asylsøkere i en felles database: Eurodac. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen lanserer debatt om EU-lovgivning på offentlig-private virksomheter
Basert på grønnboken om offentlig-private partnerskap (public-private partnership - PPP) lanserer Kommisjonen 4. mai en debatt om felleskapslovgivningen i forhold til denne voksende virksomheten. Les mer her

Til topp Link to top of page

Samferdsel

Europeiske investeringer til norsk veibygging
Den europeiske investeringsbanken annonserte 29. april at den gir et lån til et veibyggingsprosjekt i Norge på 632 millioner euro. Pengene går til Veidekke og Sundts felles prosjekt om en ny veistrekning på E 39 mellom Handeland og Feda, som skal bedre samferdselen mellom Norge og nabolandene. Les mer
her

Til topp Link to top of page

Kultur

Santiago-avtalen bryter med EUs konkurranselovgivning
3. mai advarte Kommisjonen 16 organisasjoner som samler inn royalties på vegne av musikere om at deres praksis er potensielt i strid med EUs regelverk for konkurranse i det indre marked. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri

Frankrike kan få milliardbot av EF-domstolen for manglende fiskerikontroll
EF-domstolen bør kunne ilegge medlemsland kraftige bøter for vedvarende og strukturelle brudd på fellesskapslovgivningen. Dette hevder Domstolens generaladvokat i sin innstilling i saken om Frankrike som i en rekke år har brutt EUs regelverk for kontroll av fiskeriforvaltning på flere områder. Boten som foreslås er på rekordstore 115.522.500 euro, som utgjør nesten én milliard norske kroner. Les mer her

EU til handling for å fremme internasjonalt bærekraftig fiske
29. april forbød EU import av tunfisk og sverdfisk fra land hvis fiske undergraver internasjonal innsats for å bevare og forvalte fiskebestander på et bærekraftig vis. Blant landene i målgruppen for handelsrestriksjonene er Bolivia, Kambodsja og Sierra Leone. Les mer her

- Uakseptabel deadlock i forhandlingene om blåhvitting med Norge og Island
Kommisjonens ansvarlige for fiskeri, Franz Fischler, er mektig irritert på stillstanden i forhandlingene med kyststatene om blåhvitting-fiske i den nord-østlige delen av Atlanterhavet. - I stedet for å redusere fangsten har partene (EU, Færøyene, Grønland, Island og Norge) økt fisket. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Arbeidsledighet stabil over lang tid viser samlet statistikk for EU 25
Tall fra Eurostat som ble offentliggjort 4. mai viser at arbeidsledigheten i EU 25 er på 9% og stabil. Polen har høyest ledighet (19%) , mens Luxembourg har lavest (4,1%). Les mer
her

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

Spørsmål og svar om regulering av genetisk modifiserte organismer  i EU
Hva er GMOer og GMMer? Hva er EUs lovgivning på dette området? Hvilke GMOer kan slippes ut i miljøet? Hvordan vurderes miljørisikoen? Hvilke sikringstiltak kan landene benytte? Disse og flere spørsmål om genetisk modifiserte organismer kan du få svar på her

EUs nettverk for GMO-kontroll utvides til de nye medlemslandene
29. april signerte 24 laboratorier fra EUs nye medlemsland en avtale i Praha for å bli del av det europeiske nettverket av laboratorier som arbeider med genetisk modifiserte organismer (GMO). Nettverket vil bistå Europakommisjonens felles forskningssenter i å kartlegge GMO-innholdet i mat og fôr i EU. Les mer her

Til topp Link to top of page

Spill

Spill Europaquiz og vinn VIP-tur til Strasbourg!
Europaquiz som du kan spille på 20 forskjellige språk. Her får du spørsmål om alt fra ungarske fotballspillere til polske matretter. Velg din egen vanskelighetsgrad, og er du blant de 25 beste vinner du VIP-tur til Strasbourg! Prøv spillet her

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Travelling in Europe 2004 - For et utvidet EU!
Kommisjonens populære folder om å reise i Europa. Praktiske tips og råd om å krysse grenser, betale i euro, helligdager i forskjellige land, reise med kjæledyr og mye mer. Inneholder kart over Europa. Les mer under "Fri bevegelse" her

A new partnership for cohesion - convergence competitiveness cooperation
Den tredje rapporten om økonomisk og sosial utjevning i EU gir en oversikt over arbeid som har blitt gjort på feltet i de siste tre år, med resultater og statistikk. Samtidig viser den vei videre med Europakommisjonens visjon for en fremtidig regionalpolitikk som skal redusere forskjellene mellom fattig og rik, og fremme større økonomisk, sosial og territoriell samhørighet. 206 sider på engelsk. Les mer under "Regionalpolitikk" her

The EESC: a bridge between Europe and organised civil society
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne brosjyren forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde med presentasjon av de mest sentrale personene og politikkområdene i Komiteen. Les mer under "Generelt/EUs institusjoner" her

Du kan bestille mange spennende publikasjoner fra EU  direkte fra Delegasjonen på web.  Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

    Til toppLink to top of page