EU-nytt nr. 16, 30. april 2003 

EUs fremtid

EU i verden

Samferdsel

Økonomi og næringsliv

Helse og miljø

Forskning

Schumanforedraget 2003

Utlysninger

Gratismateriell

EUs fremtid

Fire norske ungdommer i Ungarn under folkeavstemningen
Fire norske ungdommer var til stede da hele 83,7% svarte ja til EU-medlemskap i Ungarn lørdag 12. april. Det var premien for de beste bidragene i UDs skrivekonkurranse om det nye EU, og turen inneholdt et tettpakket program med besøk i Parlamentet, nyhetsredaksjoner og mye annet  Les mer her

EU i verden

WTO: EU foreslår bedre tilgang til det indre marked for u-land
29. april la EU frem en detaljert liste over sektorer hvor selskaper og individer fra tredjeland kan tilby sine tjenester i det indre marked. EU-markedet er allerede veldig åpent, men det nye forslaget fra EU skal gi utviklingsland enda bedre tilgang til EUs tjenestemarked. Les mer her Les et notat om WTO-forhandlingene om handel i tjenester her

Europakommisjonen og FN styrker partnerskapet
EUs bistandskommissær Poul Nielsen og FNs visegeneralsekretær Louise Fréchette signerte 29. april en avtale om finansielt og administrativt rammeverk for samarbeidet mellom Europakommisjonen og FN. Les mer her

Til topp Link to top of page

Samferdsel

Slutt på å erstatte ny for gammel båt på europeiske elver og kanaler
I 10 år har EU hatt et regelverk hvor nye båter ikke kan settes i virksomhet på europeiske kanaler og elver før eksisterende gamle båter havner på skraphaugen. Dette har vært nødvendig for å få mer miljøeffektive båter på innenlands vannveier i EU, men nå opphører denne flåtebegrensingen. Les mer her

Økonomi og næringsliv

Elektronisk piratkopiering må stanses for å beskytte Europas konkurranseevne
Europas konkurranseevnt står i fare hvis ikke den raskt voksende industrien for elektroniske betaltjenester beskyttes mot piratkopiering. Dette slår Kommisjonen fast i en rapport som ble offentliggjort 29. april. Les mer her

Kommisjonen og danske konkurransemyndigheter åpner det danske gassmarkedet i fellesskap
Danske gasselskap og gassprodusenter har vært undersøkt av både Kommisjonens og Danmarks konkurransemyndigheter for kartellvirksomhet. Danmark gjennomgår nå en lignende prosess som da det norske GFU-systemet ble nedlagt. Les mer her

Anvendelse av konkurransereglene i gassmarkedet
Kommisjonen har vært en aktiv overvåker til medlemslandenes gjennomføring av fri konkurranse på gassmarkedet. Pressetjenesten har laget et memo hvor blant annet avviklingen av den norske GFU-ordningen er på listen over tidligere saker Kommisjonen har håndtert. Les mer her

15,8 mrd euro i overskudd på handelsbalansen for EU
Tall fra Eurostat viser at fjerde kvartal i 2002 ga et overskudd i handelsbalansen i EU på 15,8 milliarder euro. I hele året var overskuddet på 47, 6 milliarder og handel med tjenester har økt mest. Les mer her

Økt handel i februar 2003 sammenlignet med februar 2002
Handelen i EU-området og eurosonen har tatt seg opp med 1,3 prosent i EU. Eurostat melder likevel om en nedgang av salg siden januar i år, på 0,6 prosent for de femten EU-landene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og miljø

Ingen kompromisser med matvaresikkerheten når EU utvides
Hva skjer med matvaresikkerheten i EU når ti nye medlemmer blir med fra 1. mai 2004? Dette og andre spørsmål får du svar på i et notat fra Kommisjonens pressetjeneste. Les mer her

Kommisjonens uttalelser om utvikling i vernede naturområder
Tre av de fire uttalelsene Kommisjonen offentliggjorde 28. april gir grønt lys til prosjekter i spesielle områder som er beskyttet av EUs Natura 2000 som inneholder direktiver om beskyttelse av flora og fauna i disse områdene. Kommisjonen er blant annet positiv til bygging av jernbane i Nord-Sverige i et slikt område. Les mer her

Wallström vil ha nærmere samarbeid med fagbevegelsen om bærekraftig utvikling
Da EUs miljøkommissær Margot Wallström snakket for den europeiske fagorganisasjonen ETUC i Brussel 28. februar ba hun om at fagbevegelsen gjør sin stemme hørt til fordel for bærekraftig utvikling. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Handlingsplan for å styrke forskning i EU
30. april la Kommisjonen frem et veikart med deljerte planer for å oppmuntre offentlige og private aktører til å oppgradere forskningsinnsatsen. Meldingen viser til initiativer som må til for å øke investeringen i forskning fra 1,9 -3 prosent av BNP. Les mer her

Er 3% av BNP til forskning et realistisk mål?
Dette og andre spørsmål gis det svar på i et notat med vanlige spørsmål om den nye handlingsplanen for å styrke forskningsinnsatsen i EU. Les mer her

Til topp Link to top of page


Schumanforedraget 2003

Enlargement and Wider Europe
The impact of EU enlargement on non-members

Foredragsholder er Prof. Dr hab. DANUTA HÜBNER, statssekretær i Utenriksdepartementet i Polen, sekretær i Polens komité for europeisk integrasjon og medlem av Konventet for Europas fremtid. Les mer her
 


Tid: Mandag 5. mai 2003 13.00-14.30
Sted: Universitetets Aula, Karl Johans gate 47

Utlysninger

Funksjonshemmede
Indkaldelse af forslag (VP/2003/015) — Budgetpost B3-4102/B5-806: "Analyse og undersøgelser vedrørende den sociale og arbejdsmæssige situation, befolkningsudviklingen og familien" og "Det Europæiske Handicapår" Les mer her

Media Plus
Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: DG EAC/35/03 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter Les mer her

Vitenskap og samfunn
Indkaldelse af interessetilkendegivelser på området "Videnskab og samfund" — Mulighed for at hjælpe i forbindelse med gennemførelsen af særprogrammet "Strukturering af det europæiske forskningsområde", der udgør en del af det sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Les mer her

Felles aksjoner: Leonardo, Sokrates og Ung i Europa
Indkaldelse af forslag (GD EAC nr. 15/03) — Fælles aktioner — programmerne Socrates, Leonardo da Vinci, Unge Les mer her

Pris for god journalistikk
For de beste reportasjer og artikler innen menneskerettigheter, demokrati og utvikling. Lorenzo Natalis pris for journalistikk ble etablert av Europakommisjonen i 1992 og gir årlig priser til vinnere på 10.000 euro. Send artikkel sammen med et utfylt skjema innen 31. mai. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

Travelling in Europe 2003
Kommisjonens populære folder om å reise i Europa foreligger nå i 2003-utgaven! Praktiske tips og råd om å krysse grenser, betale i euro, helligdager i forskjellige land, reise med kjæledyr og mye mer. Inneholder kart over Europa. På engelsk. Bestill ved å sende en e-post med ditt navn og postadresse til europakommisjonen@cec.eu.int

 

   

 

    Til toppLink to top of page