EU-nytt nr. 15, 23. april 2003 

EUs fremtid

Irak

Samferdsel

Helse og miljø

Fiskeri

Schumanforedraget 2003

EUs fremtid

En historisk begivenhet i Athen 16. april
En historisk begivenhet foregikk i Athen 16. april da tiltredelsesavtalen for 10 nye medlemsland til EU ble signert. -En unik bragd med sikte på å gjøre slutt på århundrer med konflikt og overkomme tidligere splittelser på kontinentet, sa 25 land i en felles uttalelse etter møtet. Les mer her

Ungarn sa ja til medlemskap
Hele 83,7% svarte ja under folkeavstemningen om Ungarns EU-medlemskap lørdag 12. april. Til tross for lavere valgdeltakelse enn forventet, var det mange som fant god grunn til å feire det overveldende resultatet. Les mer her

Kommisjonens skuffet over D'Estaings fremgangsmåte
Kommisjonen er skuffet over hvordan Konventets president og presidium presenterte sine forslag om institusjonell reform for pressen 22. april. Kommisjonen mener det ikke er konsensus bak forslagene i Konventet og går sterkt i mot forslaget om et nytt "toppstyre" bestående av presidentene for Europaparlamentet og Kommisjonen samt fem medlemmer av Rådet. Les mer her Besøk Konventets egen hjemmeside her

Til topp Link to top of page

Irak

Medisinsk nødhjelp transporteres luftveien til Irak
Kommisjonen vedtok 22. april en nødspakke med medisinsk hjelp til Irak til 10 millioner euro for å imøtekomme behov for medisinsk utstyr i Irak. Les mer her

La oss legge vekk megafonene
EUs utenrikskommissær Chris Patten og handelskommissær Pascal Lamy skriver i en felles kronikk til Herald Tribune om å legge vekk megafonene i forhold til meningsforskjeller mellom Europa og USA som har dukket opp i Irak-spørsmålet. De ønsker heller å fokusere på det som forener over atlanteren og Europas og USAs felles ansvar for å vise internasjonal ledelse. Les mer her

Besøk EUs hjemmeside for Irak-spørsmålet her

Til topp Link to top of page

Samferdsel

Sikrere veitrafikk gjennom samarbeid mellom industrien og Kommisjonen om bruk av ny teknologi
22. april ble det første plenumsmøte i eSafety Forum holdt i Brussel. Der ble industrien og Kommisjonen enige om å gjennomføre en rekke nye veisikkerhetsteknologier. Les mer her Les IKT- og næringskommissær Erkki Liikanenens innlegg om dette emnet på plenumsmøtet her

Ny ledelse og finansiering for Transeuropeiske nettverk
En nyskapende finansieringsmekanisme og ny styringsmodell skal gi mer effektiv bruk av de transkeuropeiske transportnettverkene. 23. april  la Kommisjonen fram forslag, blant annet om et nytt direktiv, for å nå målet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og miljø

Kommisjonen foreslår å etablere et vannfond i EU
Kommisjonen la 23. april frem forslag om å etablere et vannfond med en budsjettramme på 1 milliard euro for å gi sikkert drikkevann til de 77 landene i Afrika, Karibien og Stillehavet som har signert Cotonou-avtalen om handel og bistand med EU. Les mer her

Nye og strengere regler for behandling av animalsk avfall
EUs komité for matkjede og dyrehelse vedtok 22. april en serie tiltak for å forberede gjennomføringen av en ny forordning om behandling av animalsk avfall som gjøres gjeldende fra 1. mai i år. Les mer her

Til topp Link to top of page

Fiskeri

EU vil forby alle subsidier som fører til overfiske
22. april la EU et forslag frem for WTO om å forby alle subsidier som forårsaker overkapasitet i fiskerisektoren. -Dette er et eksempel på at EU prioriterer bærekraftig utvikling, sa handelskommissær Pascal Lamy da forslaget ble presentert for perssen. Les mer her

Schumanforedraget 2003

Enlargement and Wider Europe
The impact of EU enlargement on non-members

Foredragsholder er Prof. Dr hab. DANUTA HÜBNER, statssekretær i Utenriksdepartementet i Polen, sekretær i Polens komité for europeisk integrasjon og medlem av Konventet for Europas fremtid. Les mer her
 


Tid: Mandag 5. mai 2003 13.00-14.30
Sted: Universitetets Aula, Karl Johans gate 47

 

   

 

    Til toppLink to top of page