EU-nytt nr. 14, 13. april 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU og borgerne

EU i verden

Bistand

Det indre marked

Lisboa-prosessen

Kultur, forsking og utdanning

Miljø

Seminarer og arrangementer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Forfatningstraktaten ratifisert i Italia
Italia ratifiserte 6. april EUs nye forfatningstraktat. Det italienske parlamentet stemte for traktaten med 217 mot 16 stemmer. Fra før har Litauen, Ungarn, Slovenia og Italia ratifisert forfatningstraktaten i sine nasjonale parlamenter, mens Spania sa ja til forfatningstraktaten ved en folkeavstemning 20. februar 2005. Følg ratifikasjonsprosessen her. Les spørsmål og svar om forfatningstraktaten her. Du kan også lese den norske uoffisielle oversettelsen
her eller bestille papir-utgaven her

Hvorfor Forfatningstraktaten er bra for et sosialt Europa
I en tale i Brussel 7. april oppfordret Kommisjonens visepresident Margot Wallström sosialister og sosialdemokrater til å støtte Forfatningstraktaten fordi den vil bidra til et mer sosialt Europa. Les talen her

Europaparlamentet oppfordres til å støtte bulgarsk og rumensk EU-medlemskap
Kommisær Olli Rehn, som har ansvar for utvidelsen, oppfordret i en tale 12. april Europaparlamentet til å støtte Bulgaria og Romanias inntreden i Unionen. Les talen
her

Til toppLink to top of page

EU og borgerne

Nytt program for å styrke forholdet mellom EU og befolkningen
Europakommisjonen vedtok 7. april et nytt handlingsprogram for 2007-2013 under tittelen "Borgere for Europa". Programmet har et budsjett på 207 millioner euro. Hovedmålsetningen med programmet er å bidra til å minske avstanden mellom EU og borgerne. Les mer her

Wallström besøkte Europe Direct
Visepresident og kommissær for kommunikasjon, Margot Wallström, besøkte 11. april Europe Direct. Europe Direct svarer på spørsmål fra borgerne om alt som har med EU å gjøre. De tar imot henvendelser per telefon, epost, eller man kan stille spørsmål på nett via en "chatte"-funksjon. Besøk Europe Direct her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Barroso gratulerer Iraks nye ledere
Kommisjonspresident José Manuel Barroso gratulerte 7. april Iraks nye president Jalal Talabani. Les mer her. 8. april kunne Barroso gratulere Iraks nye statsminister Ibrahim al-Jafaari. Les mer her

Nytt arbeidsprogram for partnerskapet mellom EU og Middelhavsområdet
Europakommisjonen la 12. april frem et femårig arbeidsprogram som skal styrke partnerskapet mellom EU og Middelshavsområdet. Programmet bygger på Barcelona-prosessen og skal løpe over de kommende fem år. Det er særlig de tre områdene utdanning, bærekraftig økonomisk vekst og menneskerettigheter og demokrati som er i fokus. Les mer her

Forhandlinger om stabiliserings- og assosieringsavtale med Serbia og Montenegro
Europakommisjonen godkjente 12. april en rapport som sier at Serbia og Montenegro har gjort betydelige fremskritt og at de derfor er klare til å begynne forhandlinger om en stabiliserings- og assosieringsavtale med EU. Les mer her

Hjelpepakke til Vest-Balkan
Kommisjonen la 11. april frem sitt årlige program for finansiell støtte til landene på Vest-Balkan. 5 mrd euro vil bli brukt i 2005-06 for å støtte Albania, Bosnia og Herzegovina, Kroatia, Makedonia, Serbia og Montenegro, inkludert Kosovo, for å delta i Stabiliserings- og assosierings-prosessen, som er EUs politikk for disse landene frem til de er klare for medlemskap. Les mer her

Til toppLink to top of page

Bistand

Hjelp til Sudan
Europakommisjonen annonserte 11. april på Sudan-konferansen i Oslo at EU vil bidra med minst 590 millioner euro i hjelp til Sudan i perioden 2005-2007. Hjelpen er imidlertid avhengig av utviklingen i regionen Darfur. Les mer her

Spørsmål og svar om tusenårsmålene
Kommisjonen la 12. april ut en liste på nett med de vanligste spørsmålene om Kommisjonen "Tusenårsmålspakke",  "the Millennium Development Goals package". Les mer her

Europakommisjonen godkjenner hjelpepakke til ofrene for konflikten i Tsjetsjenia
Europakommisjonen godkjente 7. april en hjelpepakke på 22,5 millioner euro i støtte til ofrene for konflikten i Tsjetsjenia. Hjelpepakken skal målrettes mot forskjellige sektorer som beskyttelse, mat, drikke, sanitet, utdanning og helse. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Retningslinjer for beskyttelsestiltak mot tekstilimport fra Kina
Europakommisjonen la 6. april frem retningslinjer for hva som skal til for å vurdere beskyttelsestiltak mot tekstilimport fra Kina. Retningslinjene skal sikre åpenhet og forutsigbarhet for både kinesiske og europeiske tekstilprodusenter. Foreløpig innføres ikke begrensninger. Les mer her. Les mer bakgrunnsinformasjon her

Nutreco og Stolt-Nielsen går sammen
Europakommisjonen godkjente 13. april et nytt samarbeide mellom det hollandske firmaet Nutreco og virksomheten Stolt-Nielsen fra Luxembourg. Virksomhetene vil samarbeide om fiskeoppdrett under navnet Marine Harvest N.V. Les mer her

              Til toppLink to top of page

Lisboaprosessen

Treårsplan for vekst og sysselsetting
Europakommisjonen la 12. april frem en treårig plan for 2005-2008 som har som siktemål å sikre økt økonomisk vekst og flere arbeidsplasser i Europa. Planen ser på konkrete tiltak for å gjøre noe med Europas svake økonomiske resultater og tilveksten av nye arbeidsplasser. De nye integrerte retningslinjene skal hjelpe medlemslandene med deres "nasjonale reform-programmer" som skal være etablert innen høsten 2005. Les mer her

Ny rapport om utdanningssystemer
Europakommisjonen utga 11. april en rapport hvor 30 utdanningssystemer analyseres. Lisboaprosessen og de felles målsetningene for utdanning fra Barcelona i 2002 har muliggjort et helt nytt samarbeid innen utdanning. Les mer her

   Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Nye verktøy for viten og vekst
Det europeiske strategiforumet for forskningsinfrastruktur presenterte 7. april en liste over ønsker for infrastrukturen i Europa for vitenskap og industri. Dette er av stor betydning for Europas vitenskapelige og økonomiske nivå. Les mer her

   Til toppLink to top of page

Miljø

Miljøvennlig design av elektriske produkter
Europakommisjonen hilste 13. april Europaparlamentets vedtak av et nytt direktiv som skal fremme miljøvennlig design av el-produkter velkommen. Direktivet har som målsetning å forbedre miljøaspektet ved produkter som bruker energi. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer og arrangementer

Eurodok 2005
13. april vises de siste filmene under den fjerde europeiske dokumentarfilmfestivalen på Cinemateket i Oslo. En rekke spennende og utfordrende filmer har vært en del av programmet. Europakommisjonens delegasjon er initiativtaker til og støtter festivalen. Les mer her. Se programmet her

Noen som passer for meg? - EU-programmer og nordiske støtteordninger
En rekke EU-programmer er relevante for kultur- og kulturminnesktoren. ABM-utvikling, Riksantikvaren og Norsk kulturråd arrangerer et seminar som skal gi potensielle søkere mulighet til å diskutere prosjekter og få råd og tips til både søknadsskriving og prosjektstyring. Seminaret ”Noen som passer for meg” finner sted i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus (2001-2005)
Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: INFSO/MEDIA/04/05 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter. Les mer herForskning og utvikling
Indkaldelse (Indkaldelser) af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum. Les mer her

Berigtigelse til indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum. Les mer her


EFTA-Tilsynsmyndigheden

Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 1, stk. 2, i første del af protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen, til forslaget om regionalt differentierede socialsikringsbidrag i Norge. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell
 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles
her og finnes også på internett på alle EU-språk.
eEurope - Et informasjonssamfunn for alle
Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er å få til et billigere, raskere og sikrere internett, investeringer i mennesker og utdanning og fremme bruken av internett. Kort brosjyre på engelsk og dansk. Kan bestilles her


 

Postkort - Europa Go!
Dette postkortet promoterer en nettside med interaktive spill. Du kan besøke spillsiden her eller bestille postkort her

 United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er  gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles her

  

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett her eller bestill trykket utgave her
 Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her


 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-160

    Til toppLink to top of page