EU-nytt nr. 14, 21. april 2004.

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Gå ikke glipp av

Utvidelsen

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Kultur og utdanning

Miljø

Landbruk og fiske

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Helse og forbruker-beskyttelse

Spill

Kunngjøringer

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå ikke glipp av

Schumanforedraget 2004: Peter Sutherland
Tredje mai 2004 inviterer Europakommisjonen i samarbeid med Universitetet i Oslo og Senter for Europaforskning, ARENA, til årets Schumanforedrag. Foredraget holdes av iren Peter Sutherland, tidligere konkurransekommissær i Europakommisjonen og generalsekretær i GATT/WTO. Sutherland er i dag styreleder i Goldman Sachs og i BP. Schumanforedraget er et ledd av markeringen av Schumanndagen 9. mai, til  minne om den franske utenriksministeren Robert Schumans tale samme dag i 1950 som ga startskuddet for den europeiske integrasjonen som senere skulle bli EU. Temaet for Sutherlands tale er "The EU - Stability in an uncertain world". Talen vil bli holdt på engelsk. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

Kommisjonen anbefaler medlemskapsforhandlinger med Kroatia
20. april vedtok Europakommisjonen en uttalelse om Kroatias søknad om EU-medlemskap, der den anbefaler at Rådet åpner medlemskapsforhandlinger med Kroatia. Det europeiske råd bestemmer hvorvidt og når eventuelle forhandligner skal åpnes på bakgrunn av Kommisjonens analyse. Les mer her Les utenrikskommissær, Chris Pattens tale til Europaparlamentet om Kommisjonens vurdering av Kroatias kandidatur her

Spørsmål og svar om utvidelsen og miljøet
Hvordan er miljøsituasjonen i de nye medlemslandene? Hva slags miljølovgivning har de allerede innført? Hva har de ennå til gode å innføre? Hva slags overgangsordninger gjelder for de nye landene? Hva slags finansiell støtte har de fått? Disse og andre spørsmål knyttet til utvidelsen og miljøet kan du få svar på her

Kommisjonen sikrer nok bananer til de nye medlemslandene
16. april presenterte Europakommisjonen overgangsordninger for bananimport til de ti nye medlemslandene for styringskomiteen for bananer. Forordningen sørger for ytterligere 300 000 tonn bananer til de nye medlemslandene for perioden mai - desember. Les mer her

Trygg mat i et EU med 25 medlemsland
15. april erklærte kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, David Byrne, at de ti nye medlemslandene som blir med i EU første mai 2004 er i rute for å tilfredsstille EUs standarder for matsikkerhet. Enkelte anlegg for produksjon av næringsmidler (fabrikker, meierier og slakterier) vil trenge en overgangsperiode for å fullføre oppgraderingen. I denne perioden vil de kun ha tillatelse til å selge på sitt nasjonale  marked. Les mer her

Myter og misforståelser om mat og drikke i forbindelse med utvidelsen
I Polen tror enkelte at sylteagurkene kjent som "ogórek kiszony" vil bli forbudt etter utvidelsen. I Tsjekkia fryktes det at det vil komme et forbud mot salg av uinnpakkede kremkaker. Nå ønsker Kommisjonen å avlive disse og andre myter og misforståelser om mat og drikke i forbindelse med utvidelsen. Les mer her

Til topp Link to top of page

 EU i verden

Europakommisjonen i Moskva like før utvidelsen
Europakommisjonen vil besøke president Vladimir Putin og den russiske regjeringen 22. og 23. april i Moskva for å innlede et nytt og styrket partnerskap mellom det utvidede EU og Russland fra første mai 2004. Les mer her

Kommisjonen sikrer fattige land tilgang til medisiner
21. april plasserte Kommisjonen sju anti-retrovirale medikamenter på listen over medisiner satt under EUs beskyttelse mot handelsvridning. Formålet er å gjøre medisinprodusenter i stand til å tilby flere medisiner til lave priser til 76 u-land, mens prisene forblir høye i EU. Les mer her

Avtale om utveksling av passasjerinformasjon mellom EU og USA
21. april talte utenrikskommissær Chris Patten til Europaparlamentet om avtalen om utveksling av passasjerinformasjon mellom EU og USA som Europaparlamentet har stilt seg sterkt kritisk til. Patten ba parlamentet om å støtte avtalen for å unngå "et juridisk tomrom hvis avtalepakken kollapser". Les talen her Europaparlamentet har imidlertid vedtatt å bringe Kommisjonens avtaleforslag inn for EF-domstolen. Les mer her

Fredsprosessen i Midtøsten
21. april holdt utenrikskommissær Chris Patten en tale for Europaparlamentet om fredsprosessen i Midtøsten. Om Palestina-spørsmålet sa Patten "vi er rede til å fortsette vår humanitære bistand og å støtte gjenoppbyggingen i områdene hvor Israels hær trekker seg ut. Men jeg må si at jeg syns vi denne gang skal be om garantier fra Israels hær om at de ikke vil ødelegge det vi bygger nok en gang". Les mer her

Økonomisk partnerskapsavtale mellom EU og de karibiske landene
16. april åpnet EU forhandlinger om en økonomisk partnerskapsavtale med 16 karibiske land. Målet med samarbeidet er å fremme handel og utvikling. Les mer her Se også en oversikt over forholdet EU - Karibia i tall her Les utviklingskommissær Poul Nielsons åpningstale for forhandlingene i Kingston, Jamaica, her og handelskommissær Pascal Lamys åpningserklæring her

Økonomiske bånd mellom EU og Kina
15. april gjestet Europakommisjonens president Romano Prodi Den kinesisk-europeiske internasjonale bedriftsskolen i Shanghai, der han holdt en tale om de økonomiske båndene mellom EU og Kina. Blant spørsmålene Prodi tok opp var handel og økonomi, Kinas valuta og politikk, Kina og WTO og EU-utvidelsen. Les talen her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen iverksetter omfattende konkurransereformer
I følge konkurransekommissær Mario Monti vil håndhevelsen av konkurransereglene i EU bli revolusjonert første mai 2004. Dette er ikke knyttet direkte til utvidelsen, men der imot til den første reform på 40 år av håndhevelsen av forbudet mot karteller og misbruk av dominerende markedsposisjon. Les mer her

Direktivforslag som vil skape ett enkelt EU-marked for reassuranse
21. april presenterte Europakommisjonen et forslag til direktiv om reassuranse. Direktivet vil fylle et tomrom i dagens EU-lovgivning som ikke regulerer spesialiserte reassurandører. Direktivet må vedtas både av Rådet og av Europaparlamentet. Les mer her

Spørsmål og svar om forslag til direktiv om reassuranse
Hva er forslagets viktigste formål? Hva er reassurandørenes rolle? På hvilken måte kan direktivforslaget bidra til internasjonal finansiell stabilitet? Disse og andre spørsmål om direktivforslaget får du svar på her

EU-lovgivning om selskaper som forvalter opphavsrett ønskelig
Europakommisjonen har foretatt en dybdeanalyse av forvaltningen av opphavsrett og konkluderer med at det er ønskelig med EU-lovgivning om den kollektive forvaltningen av opphavsrett. Kommisjonen åpner for kommentarer fra interesserte parter frem til 21. juni. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Kultur og utdanning

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus er EUs nye utdanningsprogram som gjelder fra 2004-2008. Hovedmålet med programmet å bedre kvaliteten på høyere utdannelse i Europa og å fremme mellomkulturell forståelse gjennom samarbeid med tredjeland. Mer informasjon om programmet kan du få
her

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen uenig i endringer av nytt batteridirektiv
20. april stemte Europaparlamentet for et nytt batteridirektiv som legger vekt på å at produsentene skal bidra i innsamlingen av alle batterityper. Men Europakommisjonen er ikke enig i alle Europaparlamentets 87 endringer av direktivet. Blant annet er Kommisjonen urokkelig i forhold til endringene som vil ha ulike innsamlingsmål for bærbare batterier og et forbud mot bly og kadmium. Les mer her

Europaparlamentet baner vei for internasjonal kamp mot klimaendringer
Europaparlamentet har stemt for et nytt direktiv som vil fremme utviklingen av prosjekter for drivhusgassreduksjon. Direktivet vil gi europeiske selskaper som handler med utslippskvoter mulighet til å benytte poeng fra programmer for utslippsreduksjon i hele verden for å oppfylle pliktene de har i forhold til EUs utslippshandelssystem. Les mer her

Spørsmål og svar om genetisk modifiserte organismer i EU
Siden tidlig på 90-tallet har EU hatt lovgivning om genetisk modifiserte organismer (GMO). Målet med lovgivningen er å beskytte innbyggernes helse og miljøet, samt å skape et samlet marked for bioteknologi. Nå kan du få svar på hvordan EUs lovgivning på dette området fungerer. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Behov for reformer innen tobakk, olivenolje, bomull og humle
19. april, før landbruksministerrådet samme uka, oppfordret landbrukskommissær, Franz Fischler, ministrene til å ta modige beslutninger om reform av støttesystemene for tobakk, bomull, olivenolje og humle. "Status quo er definitivt ikke et alternativ" sier Fischler. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Høring om det europeiske samarbeidsutvalgsdirektivet
Europakommisjonen har besluttet å rådføre seg med arbeidslivspartene om hvordan europeiske samarbeidsutvalg, som ble etablert med et direktiv for nesten ti år siden, best kan svare på utfordringene fra et skiftende økonomisk og sosialt miljø. I dag har over 650 bedrifter eller grupper samarbeidsutvalgsavtaler som dekker over 11 millioner ansatte. Les mer her For bakgrunnsinformasjon om samarbeidsutvalgsdirektivet les spørsmål og svar om samarbeidsutvalgsdirektivet

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

Samarbeid i helsetjenesten som pasientene vil tjene på
Europakommisjonen la 21. april frem forslag til flere tiltak for å øke samarbeidet mellom medlemsland og å øke standardene for tilgjengelige høykvalitetshelsetjenester som samtidig er økonomisk levedyktige. Les mer her

TRACES - Nytt system for å overvåke dyretransport og hindre sykdom

Europakommisjonen har akkurat innført det nye IT-systemet TRACES som er laget for å forbedre overvåkningen av dyretransport både utenfra EU og innen EU. Kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, David Byrne, sier "Dette er en viktig nyvinning og vil være til hjelp i tilfelle utbrudd av en dyresykdom som munn- og klovsyke". Les mer her

Til topp Link to top of page

Spill

Europamester!
Hvor mye kan du egentlig om Europa?!? Kjempemorsom animert quiz hvor du flyr med helikopter fra land til land i Europa og får oppgaver du må løse. Lykke til på ferden mot Europamesterskapet! Spill her

Til topp Link to top of page

Kunngjøringer

En smak av det nye Europa
Lørdag 24. april inviterer Europabevegelsen og Europeisk Ungdom til gatefest i Spikersuppa for å feire EU-utvidelsen første mai. Det blir servering av mat og musikk fra de nye medlemslandene. Leder i Stortingets forsvarskomité, Marit Nybakk holder hovedtalen. Det blir appeller ved Irlands ambassadør Donal Hamill, Polens ambassadør Andrzej Jaruszinski og leder i Europeisk Ungdom, Ingrid Langerud. Europakommisjonen vil være til stede med en informasjonsstand. Les mer her

En reise gjennom Europa - direkte overført på NRK
Fredag 30. april overfører NRK2 direkte fra den offisielle feiringen av EU-utvidelsen til ti nye medlemsland. Fra konserthuset i Berlin får seerne vakker klassisk musikk, og utenfor det kongelige palasset i Warszawa er det ventet at rundt 10 000 mennesker vil samle seg for en mer poppete forestilling. Feiringen avsluttes på Malta med et gigantisk fyrverkeri. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Spørsmål og svar om Konventets grunnlovsutkast
Debatten rundt EUs fremtid fortsetter. Utkast til grunnlov som ble overlevert EUs stats- og regjeringssjefer på toppmøtet i Tessaloniki sommeren 2003 er fremdeles gjenstand for forhandlinger EU-landene i mellom. Håpet er at en ny grunnlovstraktat skal signeres senest på Det europeiske råd i Brussel i juni 2004. Europakommisjonen har tidligere publisert en norsk oversettelse av første del av Konventets grunnlovsutkast. Nå tilbyr vi et dokument på norsk med spørsmål og svar om Konventets grunnlovsutkast.

 

 


Europe in 12 lessons
Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?" 62 sider på engelsk (kommer etter hvert også i dansk utgave)

 

The EESC in ten points
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk

 

Du kan bestille mange spennende publikasjoner fra EU  direkte fra Delegasjonen på web.  Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

Havforurensning
Indkaldelse af forslag til fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening (2004/C 93/13) (EØS-relevant tekst). Hensigten med denne indkaldelse er at finde frem til projekter, som Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat for Miljø muligvis kan yde støtte til. En eventuel støtte gives i form af samfinansiering. Les mer her

MEDDELELSE OM INDKALDELSE AF FORSLAG
Tacis-partnerskabsprogram for institutionsopbygning — EuropeAid/119707/C/G/BY (2004/C 96/09) Europa-Kommissionen indkalder forslag til aktiviteter på følgende samarbejdsområder: lokal økonomisk udvikling, social udvikling og administrative reformer i Belarus med finansiel bistand fra EU's Tacis-partnerskabsprogram for institutionsopbygning. Les mer her

DEN EUROPÆISKE FLYGTNINGEFOND 2000-2004
INDKALDELSE AF FORSLAG 2004 FÆLLESSKABSFORANSTALTNINGER (2004/C 91/09) Les mer her

Europeisk energi- og transportforum
Information vedrørende indkaldelse af ansøgninger med henblik på oprettelse af et »europæisk energi- og transportforum« (2001/C 205/06) Fornyelse af medlemskabet af »Det europæiske energi- og transportforum« (2004/C 92/08). Les mer her

Sivilbeskyttelse
INDKALDELSE 2004 af forslag vedrørende EF-samarbejde med hensyn til civilbeskyttelse (2004/C 92/09) Projekter, som Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat for Miljø muligvis kan yde støtte til. En eventuel støtte gives i form af samfinansiering. Les mer her Indkaldelse 2004 af forslag vedrørende en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet (2004/C 92/10). Les mer her Indkaldelse af forslag vedrørende EF-samarbejde med hensyn til civilbeskyttelse — mekanisme — øvelser (2004/C 92/11). Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

Til topp Link to top of page

 

    Til toppLink to top of page