EU-nytt nr. 14, 22. mai

Printer Friendly Page

Delegasjonen i media

Konventet

Næringsliv og det indre marked

Økonomi og finans

Landbruk og fiskeri

Helse, forbruker og sosiale spørsmål

Sport og kultur

EU i verden

Diverse

Utlysninger fra EU

Delegasjonen i media

Europadebatten i Norge sett fra sidenlinjen
Innlegg av Gerhard Sabathil i Nationen 22. mai. Les innlegget her

Konventet

Kommisjonen foreslår vidtrekkende reformer av EU 
I sitt første bidrag til Konventet om reformer i EU uttrykker Kommisjonen behovet for et mer effektivt og strukturert EU som bedre kan svare på utfordringene fra befolkningen. EUs rolle bør styrkes betraktelig på tre områder. Innføringen av euroen betyr at det trengs bedre mekanismer for å styre den europeiske økonomien. Det må finnes kapasitet til å sikre befolkningen et område av trygghet og frihet. I tillegg må EU ha en sterk utenriks- og sikkerhetspolitikk slik at EU kan ha innflytelse og forandre verden. Les mer her. Spørsmål og svar finner du her. Hva er fellesskapsmetoden? Svar finner du her. Kommisjons President, Romano Prodis tale til Europaparlamentet ved fremleggelse av Kommisjonens forslag til Konventet finner du her 

Næringsliv og det indre marked

Næringslivets innflytelse på EUs nye kjemikaliepolitikk 
Innlegg av Margot Wallström på en konferanse om kjemikaliepolitikk i Brussel 21. mai. Wallström understreket i sitt innlegg at en av de viktigste målene for EUs nye kjemikaliepolitikk er å øke forbrukernes tillit til trygge kjemikalier. Les mer her

Virkningene av den nye kjemikaliepolitikken 
Innlegg av næringslivskommissær Erkki Liikanen på en konferanse om kjemikaliepolitikk i Brussel 21. mai. Les mer her

Resultater fra Rådmøtet for Det indre marked 
Rådet diskuterte blant annet offentlige innkjøp, fellesskapspatent, salgsfremstøt og markedsføring ved fjernsalg på sitt møte 21. mai. Les mer her

Resultat-tavle for det indre marked 
I følge resultat-tavlen for det indre marked er det fremgang å spore i medlemslandenes gjennomføring av regelverk i nasjonal lovgivning. Men det er fremdeles bare 7 medlemsland som oppfyller målet om 98,5% gjennomføring. Les mer her. ESAs resultat-tavle viser at Norge ligger på førsteplass når det gjelder å gjennomføre EU-lovgivning i nasjonal lovgivning. Les mer her

Økonomi og finans

Kommisjonen godkjenner Sveriges konvergensrapport for 2002 
Kommisjonen godkjente 23. mai Sveriges konvergensrapport for 2002. Rapporten tar for seg Sveriges fremgang under artikkel 122(2) av traktaten. I følge rapporten oppfyller Sverige tre av kriteriene for ØMU-medlemsskap; prisstabilitet, budsjett og renter, men ikke valutakriteriet. Les mer her

Den industrielle produksjonen i eurosonen steg med 0,5% i mars  
Den industrielle produksjonen i eurosonen steg med 0,5% i mars 2002 sammenlignet med februar. For EU15 er tallet 0,1%. Les mer her

Årlig inflasjon i eurosonen sank til 2,4% i april 
Inflasjonen i eurosonen sank til 2,4% i april fra 2,5% i mars. For EU15 er tallene henholdsvis 2,2% for april og 2,3% i mars. Les mer her

Landbruk og fiskeri

Scenarier for sameksistens mellom genmodifiserte-, konvensjonelle- og organiske avlinger i europeisk jordbruk
EUs felles forskningssenter har utarbeidet en rapport om scenarier for sameksistens mellom genmodifiserte-, konvensjonelle- og organiske avlinger i europeisk jordbruk for Generaldirektorat for landbruk. Les mer her

Reform av den felles fiskeripolitikken 
Innlegg av miljøkommissær, Margot Wallström på en konferanse i Brussel 21. mai. Margot Wallström understrekte behovet for en bærekraftig fiskeripolitikk. "Det er ikke mulig å fiske hvis det ikke finnes fisk" sa Wallström. Forslaget om en ny felles fiskeripolitikk er utsatt til 28. mai. Les mer her

Helse, forbruker og sosiale spørsmål

Innvirkingen av barn på kvinners arbeidsmønster varierer
Normen i EU er at begge parter arbeider, men det er store forskjeller innad i EU. For 2000 viser tallene at for par uten barn er det 42% i Spania der begge arbeider og 79% i Storbritannia, mens for par med barn varierer det fra 44% i Spania til 74% i Portugal. Les mer her

Europaparlamentet støtter forslag for å hindre spredning av sykdom gjennom matvarer 
Helse- og forbrukerkommissær David Byrne uttrykte sin glede over Europaparlamentets støtte til Kommisjonens to forslag for å hindre spredning av sykdommer fra dyr til mennesker. Forslagene er konkrete eksempler på gjennomføringen av vår jord til bord politikk uttalte Byrne. Les mer her

Sport og kultur

UEFA og EU sammen mot røyking blant ungdom 
Ved begynnelsen av fotball VM har UEFA og EU gått sammen om en kampanje mot røyking. Kampanjen retter seg spesielt mot unge i alderen 12-18 år. Les mer her

8 søkerland inkludert i Media-programmet 
I kinoverdenen er utvidelsen på rett spor. Kommisjonen har vedtatt innlemmelse av 8 av søkerlandene i Media-programmet allerede fra 2002 hvis mulig. Les mer her

EU i verden

EU positiv til Arafats annonsering av valg og reformer 
Utenrikskommissær Chris Patten uttalte seg meget positivt om Arafats undertegning av en lov om uavhengigheten til det palestinske rettsvesenet og annonsering av valg. Les mer her 

EU - Latin Amerika and Karibien 
Presseseminar med utenrikskommissær Chris Patten etter toppmøtet mellom EU og Latin Amerika. Les mer her. Mer om selve toppmøtet, som ble avholdt i Madrid 16.-18. juni, kan du lese her

EU og Russland: møte om Kaliningrad 
Embetsverket kom sammen for å diskuterer EUs utvidelse og implikasjoner for Kaliningrad. Når EU utvides vil Kaliningrad, som er en del av Russland, bli avstengt fra resten av Russland av EU. EU og Russland vil avholde et toppmøte 29. mai for å prøve å løse problemet. Les mer her

Utenrikspolitiske aspekter ved en bærekraftig utvikling 
Innlegg av utviklings- og bistandskommissær Poul Nielson på Europaparlamentets plenarforsamling. Poul Nielson uttalte at han hadde håp om at forberedelsene og gjennomføringen av Johannesburg-konferansen om bærekraftig utvikling i august, skulle bli lettere pga. pengene som ble lovet til utviklingslandene i Monterrey i mars. Les mer her

Diverse

Effektiv konkurranse i jernbanesektoren - en virkelig utfordring 
Tale av konkurransekommissær Mario Monti på UNIFIEs årskonferanse 21. mai. Monti fokuserte på Kommisjonens tilnærming til jernbanesektoren. Les mer her 

Økonomiske konsekvenser av integrert forebygging og kontroll av forurensing 
En europeisk "workshop" om de økonomiske konsekvensene av integrert forebygging og kontroll av forurensing ble avholdt i Brussel 16. mai. Les mer her

 

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag (Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur) i forbindelse med anden fase af Leonardo da Vinci-programmet (LdV-II) — (EAC/15/02): Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag til det 2. erhvervsstøtteprogram (BSP-2) iværksat af Europa-Kommissionen. Les utlysningen her

EF-handlingsprogrammet for unge — Indkaldelse af forslag til store europæiske projekter om samarbejde, uddannelse og information — Aktion 5 — Supplerende foranstaltninger (GD EAC 06/02). Les mer her

   -------------------------------------------------------------------- 

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

  Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

    Til toppLink to top of page