EU-nytt nr. 12, 26. mars 2003 

Europas fremtid

Helse- og forbrukersaker

Økonomi og næringsliv

Forskning

SeminarerVelkommen til en virkelig europeisk uke
31. mars til 6. april på Cinemateket!

Europeisk virkelighet helt uvirkelig?
For andre år på rad arrangerer Norsk filminstitutt i samarbeid med Europakommisjonens delegasjon og de europeiske ambassadene til Norge en festival med det aller beste av europeisk dokumentarfilm. Kom å se den europeiske virkelighet i en hektisk uke på Cinemateket i Oslo fra 31. mars til 6. april. 44 filmer fra 29 europeiske land står på programmet, som du kan lese mer om her

Ny hjemmeside om EU for ungdom! http://EUng.no
Europakommisjonens delegasjon lanserte i forbindelse med Vår i Europa 21. mars en ny hjemmeside for ungdom med informasjon om EU og Europa. EUng.no har lenker til spill og oppgaver og denne uken kan man blant annet delta i en europeisk webquiz med masse fine premier på ung.no. Se den nye hjemmesiden her Gå direkte til EU-web quiz på ung.no her
 

Europas fremtid

Muligheten til å dra hvor jeg vil
svarer 39 prosent av europeiske ungdommer på spørsmålet om hva EU betyr for dem. Dette og mye annet får du vite i en pressemelding med statistikk som ble gitt ut i forbindelse med Vår i Europa, da mer enn 5500 skoler deltok i debatten om Europas fremtid 21. mars. Les mer her

Hvem klager på hva i EU?
Flertallet av klagene som Den europeiske ombudsmannen mottok i 2002 var klager på Europakommisjonen. Etter sitt travleste år, takker nå ombudsmannen Jacob Söderman for seg. Les oversikten over hvilke klager som ble behandlet av Söderman her

Ny partnerskapsavtale og økt tiltredelsesstøtte til Tyrkia
26. mars la Kommisjonen frem et forslag til en revidert tiltredelsesavtale og økt finansiell støtte til Tyrkia. Punkter i avtalen som omfatrer både politiske og økonomiske kriterier er justert med hensyn til utviklingen i Tyrkisk politikk og økonomi i den senere tid. Les mer her Les også Kommisjonens forslag til ny avtale med Bulgaria og Romania som også ble presentert 26. mars.

Til topp Link to top of page

Helse- og forbrukersaker

Kommisjonen setter ned ekspertgruppe på menneskesmugling
25. mars vedtok Kommisjonen å sette ned en ekspertgruppe som skal se på menneskesmugling som vil få en rådgivende rolle overfor Kommisjonen. Smugling av mennesker er et voksende problem, og et strukturelt problem med store konsekvenser i samfunnet. Les mer her

Helse går foran harmonisering
Danske myndigheter vant 20. mars en sak mot Kommisjonen i EF-domstolen som gjaldt danske bestemmelser for tilsetningsstoffer i mat som var strengere enn det harmoniserte EU-regelverket. Unntak er tillatt så lenge det foreligger grunner som blant annet har med offentlig helse å gjøre, slår Domstolen fast. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Bedriftenes sosiale ansvar: Vinnerbedrifter
Volvo Cars i Belgia og matvareprodusenten Sara Lee fra Nederland er blant de 11 bedriftene som er finalister til en europeisk pris for fremragende innsats på områdene livslang læring, mangfold og likestilling. Les mer her 

Bedre beskyttelse for investorer i verdipapirmarkedet
Kommisjonen la 26. mars et forslag til direktiv som setter minimumskrav for den informasjon som må gis av et selskaper som tar del i et regulert verdipapirmarked. Les mer her Les vanlige spørsmål og svar om det nye direktivforslaget her

Til topp Link to top of page

Landbruk

Mindre intensivt og mer lønnsomt landbruk
25. mars offentliggjorde Kommisjonen to nye konsekvensanalyser for de nye landbrukspolitiske forslagene som Kommisjonen har lagt frem. Studiene viser at Kommisjonens forslag om å kutte båndet mellom produksjon og subsidier vil lede til et mindre intensivt og mer lønnsomt landbruk for europeiske bønder. Les mer her

Vi trenger bærekraftige distrikter, sier landbrukskommissær
EUs landbrukskommissær Franz Fischler slår et slag for et konkurransedyktig og bærekraftig landbruk i europeiske distrikter i sin tale til den rådgivende komiteen for distriktsutvikling og landbruk. Les talen her

 

 

Forskning

En karriere som forsker! Kommisjonen vil stoppe brain drain
I et forsøk på å øke investering i forskning og hindre "brain drain" har Kommisjonen bestemt å øremerke nesten 10% av forskningsmidlene under det 6. rammeprogram - 1,58 mrd euro- til karriereutviklende tiltak for forskere. Les mer her

Hva hindrer at samfunnet tar i bruk mer miljøvennlig teknologi?
Kommisjonen lanserte 25. mars et nytt iniativ for å styrke båndet mellom miljøvennlig teknologi og miljø, økonomi, sysselsetting, naturressurser og livskvalitet. Nå ønsker Kommisjonen en bred konsutlasjon med de berørte parter, forskere og regjeringer for å finne ut hvor barrierene for å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi befinner seg. Les mer her

 Til topp Link to top of page

Seminarer


EUs miljøkommissær kommer til Oslo 7. april

"EU, et freds- og miljøprosjekt i forandring"
EUs miljøkommissær
Margot Wallström holder 7. april kl. 9.15-10.00 foredrag om EU som et freds- og miljøprosjekt. Arrangør er ARENA ved Universitetet i Oslo. Sett av datoen! Mer informasjon senere

   

 

    Til toppLink to top of page