EU-nytt nr. 12, 8. mai 2002

Printer Friendly Page

Schuman-foredraget

EU i verden

Økonomi og finans

Næringsliv og det indre marked

Kultur og utdanning

Energi

Informasjonssamfunnet

Justispolitikk

Landbruk

Forbruker, helse og miljø

Utvidelsen

Diverse

Utlysninger fra EU

Schuman-foredraget 2002

The Constitutional Future of Europe in a Globalised World
Schumanforedraget 2002 ble holdt av Joachim Wuermeling, medlem av Europaparlamentet og av konventet om Europas fremtid. Les foredraget her

EU i verden 

3,5 millioner euro i nødhjelp til De palestinske områdene 
Kommisjonen har besluttet å bevilge 3,5 millioner euro til ofre i De palestinske områdene. Dette kommer i tillegg til de 5 millioner euro som ble bevilget i begynnelsen av april. Pengene skal kanaliseres gjennom ECHOs samarbeidspartnere i området. Les mer her

6,5 millioner euro i matvarehjelp til Zimbabwe 
Kommisjonen har besluttet å bevilge 6,5 millioner euro i matvarehjelp til befolkningen i Zimbabwe. Les mer her

2 millioner euro i nødhjelp til Mellom-Amerika 
Kommisjonen har besluttet å bevilge 2 millioner euro i matvarehjelp til sultrammede i Mellom-Amerika. Les mer her

Nye initiativ for menneskerettigheter og demokratiutvikling 
ECHO har nå utlyst nye midler til initiativ for menneskerettigheter og demokratiutvikling. Les mer her

Europas rolle i verden - veien videre 
Tale av handelskommissær Pascal Lamy på Humbolt universitet i Berlin 6. mai. Les mer her (tysk versjon)

Chris Patten om løslatelsen av Aung San Suu Kyi
Utenrikskommissær Chris Patten var glad for løslatelsen av Aung San Suu Kyi. Les mer her

Møtet mellom EUs formannskap, Prodi og President Bush 
Utskrift av pressekonferansen som ble avholdt etter møtet mellom EUs formannskap, President Prodi og President Bush i USA 2. mai. Les mer her

 

Økonomi og finans

Vedtak om moms på elektroniske tjenester i EU 
Rådet vedtok 8. mai et direktiv om moms på elektroniske tjenester som leveres i EU. Tidligere har det bare vært europeiske virksomheter som har måttet inkludere moms i sine priser, mens i følge det nye direktivet vil nå også virksomheter utenfor EU måtte kreve moms på sine tjenester innenfor EU, mens det for salg utenfor EU gjelder andre regler. Det nye direktivet gjenoppretter konkurransesituasjonen mellom firmaer i og utenfor EU. Les mer her. Direktivet finner du her

Resultater fra Rådsmøtet for finans og økonomi 7. mai
Rådet diskuterte blant annet posttjenester, finansielle konglomerater og moms på digitale tjenester. Les mer her 

Budsjettforslag for 2003 
Kommisjonens budsjettforslag for 2003 er en fin balansegang mellom finansiering til nye initiativ og sunn budsjettbalanse. Kommisjonens forslag innebærer en økning på 2,7% i 2003 i forhold til 2002 og er 1,03% av EUs brutto nasjonal produkt. Les mer her

Økonomiske retningslinjer for 2002 for medlemslandene og EU 
Kommisjonen vedtok 24. april  sin forordning om de generelle økonomiske retningslinjene for medlemslandene og EU i 2002. Retningslinjene gjelder både på marcoøkonomisk- og strukturelt nivå. Les mer her 

Vår 2002: Økonomisk prognose for 2001-2003 
Økonomien i euro-området skrumpet inn i fjerde kvartal 2001, men en forbedring tegner seg nå. Produksjonspotensialet forventes å nås i fjerde kvartal 2002 og for 2003 er en vekst i økonomien på 3% forventet. Les mer her

Vår 2002: Økonomiske utsikter i søkerlandene for 2001-2003 
Den økonomiske veksten i søkerlandene er forventet å nå 4% i 2003. Les mer her

Næringsliv og det indre marked

Nye rapporter fra observatoriet for SMB i Europa 
Observatoriet for SMB i Europa har nettopp utgitt 3 nye rapporter om struktur og utfordringer. Les mer her

EU gjennomgår anti-dumping regler for å sikre WTO-konformitet 
Kommisjonen besluttet i dag at den på forespørsel vil gjennomgå anti-dumping regelverket for å sikre at det er i tråd med WTO. Beslutningen kommer etter at EUs metode for utregning av antidumping avgifter på sengetøy fra India ble funnet å ikke være i overensstemmelse med WTO-regelverket. Les mer her

Flere høringer om verdipapirer 
Kommisjonen har besluttet å en ny og siste høringsrunde om informasjonen børsregistrerte virksomheter må gi markedet. Les mer her

Etiske aspekter ved patentering av menneskelige stamceller 
Det europeiske
etikkutvalget fikk i oktober 2000 i oppdrag å se på de etiske sidene ved patentering av menneskelige stamceller. I sin uttalelse sier etikkutvalget at de ikke ser noe etiske problemer knyttet til patentering av celler som er modifiserte og dermed endret for så å brukes i industriell forskning. Stamceller som ikke er endret skal ikke patenteres. Les mer her. Les hele uttalelsen her. Besøk etikkutvalgets hjemmeside her

Posttjenester - nytt direktiv sikrer konkurranse 
Rådet vedtok 7. mai direktivet om åpning av flere sektorer innen posttjenester for konkurranse. Medlemslandene må nå åpne flere sektorer fra 2003 og 2006. Les mer her

Kultur og utdanning

Europeere og kultur 
Den siste Eurobarometer-målingen viser viktigheten av TV og kino i europeernes kulturliv, men avdekker også store forskjeller mellom landene. I Nord Europa leses det flest bøker. Nesten halvparten av alle europeere leser en avis per dag. Les mer her. Se undersøkelsen her

20 000 Europass utdelt til nå 
Kommisjonens initiativ med et europass der utdanning og praksis dokumenteres har til nå resultert i utdelingen av 20 000 Europass. Europasset skal forenkle mobiliteten ved at praksisopphold dokumenteres. Les mer her

Energi

Stabile energipriser er viktig for verdensøkonomien 
På et møte i Tunis understreket energi- og transportkommissær Loyola de Palacio viktigheten av stabile energipriser for verdensøkonomien og hvor viktig oppbyggingen av et euro-middelhavs energinettverk er. Les mer her

G8 ministermøte om energi 
G8- ministrene møttes i Detroit 3. mai for å diskutere verdens energibehov. Energikommissær Loyola de Palacio understreket behovet for å begrense energiforbruket. Les mer her

IT

Produktivitet, konkurranseevne og ICT 
Tale av Erkki Liikanen på den andre møtet i Observatoriet for nye teknologier. Les mer her

Status for informasjonssamfunnet i EU og utfordringene videre 
Tale av kommissær for informasjonssamfunnet, Erkki Liikanen på Biel's 1st Communication Days 2. mai. Les talen her

Justispolitikk 

Forslag om fellesgrensevakter ved EUs yttergrenser 
Kommisjonen la 7. mai frem forslag om felles forvaltning av yttergrensene i EU. Forslaget innebærer på sikt et felles grensekorps som skal ha ansvar for pass- og visakontroll ved EUs yttergrenser. Forslaget fra Kommisjonen kommer på bakgrunn av en forespørsel fra toppmøtet i Laeken i desember 2001 og skal skal skape trygghet for borgerne i det indre marked. Les mer her

Domstolen av første instans redefinerer retten til å klage saker inn for domstolen
Domstolen slår fast at individer som blir berørt av fellesskapsreglene skal ha rett til å prøve sin sak for domstolen. Les mer her

Forslag om gjensidig godkjennelse av domsavsigelser skal hindre bortføring av barn i EU 
Kommisjonen foreslo 3. mai å gjennomføre fullt ut rammeverket for gjensidig godkjennelse av domsavsigelser i skilsmisse og barnefordelingssaker. Forslaget skal hindre bortføring av barn mellom EUs medlemsland. Les mer her

Kommisjonen og Danmark forhandler om avtaler på justisområdet 
Kommisjonen holdt 30. april en innledende debatt om mulige avtaler med Danmark på det justispolitiske området der fellesskapet har en interesse av at Danmark er med. Fire områder er identifisert; lovgivning innenfor Dublin og Eurodac, Brussels I protokollen og overførsel av juridiske dokumenter. Les mer her

Landbruk

Klarere regler for merking av vin  
Kommisjonen vedtok 2. mai nye regler for merking av vin. Fra 2003 må blant annet alkoholstyrke og tapperi indikeres på etiketten. Les mer her

Nytt fra DG landbruk 
Generaldirektoratet for landbruk lanserer nå en nyhetstjeneste på epost. Du kan abonnere på nyheter her

Forbruker, miljø og helse

Ny strategi for forbrukerpolitikk 
Kommisjonen vedtok 7. mai en ny strategi for forbrukerpolitikk. Strategien skal sikre en felles forbrukerbeskyttelse på høyt nivå, effektiv gjennomføring av regler for forbrukerbeskyttelse samt forbrukerorganisasjonenes deltakelse i utformingen av EUs forbrukerpolitikk. Les mer her. Dokumentet kan du se her

EU nådde målet for utslippsstabilisering i 2000 
Tall fra Det europeiske miljøbyrået viser at EU nådde målet om å stabilisere forurensende utslipp som ble satt under FNs konvensjon for klimautslipp. Tallene viser at EU har redusert utslippene med 3% i forhold til 1990 nivå. Les mer her

Dyrehelse: Kommisjonen støtter forskning om bedre forhold for dyreoppdrett og bedre dyrehelse 
I etterkant av dyrehelseskandalene i Europa de siste årene er forbrukerne mer opptatt av hvor maten kommer fra, den såkalte jord til bord-kjeden. Den 23. april, diskuterte Kommisjonen dyrevelferd og matkvalitet med forskere og andre aktører. Les mer her

Utvidelsen

In this week's Enlargement Weekly Newsletter:
This weekly bulletin provides an overview of where European Union Enlargement has got to, who's doing what in the EU, in the institutions and candidate countries, and how the main challenges are being met.

Diverse

Ledig vikariat ved informasjonsseksjonen 
Europakommisjonens Delegasjon har ledig vikariat som web- og informasjonsmedarbeider fra 1. august 2002 - 1. august 2003. Les mer her

Romano Prodi om valget i Frankrike 
Romano Prodi uttalte at han var glad for President Chiracs gjenvalg som bevis på at Frankrike fremdeles tilhører hjertet i Europa, og at det franske folk avviste Jean Marie Le Pens ekstremisme. Les mer her

Romano Prodi talte til sjefsrabbinerne 
Innlegg av President Romano Prodi på den europeiske konferansen for sjefsrabbinere 7. mai. Les talen her

Agenda for Rådet for generelle anliggender 
Rådet for generelle anliggender møtes 13. mai. De skal blant annet diskutere forberedelsene til toppmøtene i Sevilla og Johannesburg. Se agendaen her

 

Utlysninger fra EU

Forslagsindkaldelse — katalysatorprojekter på området alternativer til international vejgodstrafik. Les utlysningen her

Ruteflyvning — I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Rikstrafiken ruteflyvning på følgende ruter i udbud: Arvidsjaur-Arlanda/Stockholm — Gällivare-Arlanda/Stockholm — Hagfors-Arlanda/Stockholm — Hemavan-Arlanda/Stockholm — Lycksele-Arlanda/Stockholm — Storuman (Gunnarn)-Arlanda/Stockholm — Sveg-Arlanda/Stockholm — Torsby-Arlanda/Stockholm — Vilhelmina-Arlanda/Stockholm og Pajala-Luleå (1) Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag med henblik på det europæiske initiativ til fremme af demokrati og menneskerettigheder (støtte til afskaffelse af dødsstraf) udskrevet af Europa-Kommissionen. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag med henblik på det europæiske initiativ til fremme af demokrati og menneskerettigheder (støtte til den internationale retssikkerhed) (fra Kommissionen). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag med henblik på det europæiske initiativ til fremme af demokrati og menneskerettigheder (bekæmpelse af racisme og fremmedhad og bekæmpelse af forskelsbehandling af etniske mindretal og indfødte befolkningsgrupper) (fra Europa-Kommissionen). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag (GD EAC nr. 04/02) — Fælles aktioner for programmerne Socrates, Leonardo da Vinci og handlingsprogrammet for unge. Les utlysningen her

Socrates-programmet — Indkaldelse af forslag om formidlingsaktiviteter. Les utlysningen her

Indkaldelse af ansøgninger om finansiel støtte til europæiske forbrugerorganisationers aktiviteter: aktioner vedrørende finansiel støtte til europæiske forbrugerorganisationer i 2003 i henhold til artikel 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/1999/EF. Les utlysningen her

Ledsageforanstaltninger under Life-programmet (Life-Natur): "Starter" og "Co-op" — Indkaldelse af forslag. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag med henblik på det europæiske initiativ til fremme af demokrati og menneskerettigheder (bekæmpelse af tortur og støtte til rehabilitering af ofre for tortur), udskrevet af Europa-Kommissionen. Les utlysningen her

Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag GD EAC/01/02 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag — VP/2002/008 — om støtte til relevante europæiske netværker, der er aktive i bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse (i henhold til budgetpost B3-4105). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag — VP/2002/010 — om tværnationale samarbejds- og udvekslingsprojekter vedrørende bekæmpelse af social udstødelse (i henhold til budgetpost B3-4105). Les utlysningen her

------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

  Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

 

    Til toppLink to top of page