EU-nytt nr. 11, 24. mars 2004.

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Gå ikke glipp av

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Forskning

Miljø

Landbruk og fiske

Informasjons- og kommunikasjons-teknologi

Spill

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå ikke glipp av

Den 3. europeiske dokumentarfilmfestivalen
Fra og med mandag 29. mars går den europeiske dokumentarfilmfestivalen av stabelen på Cinemateket i Filmens hus i Oslo. Noen av filmene vil også bli vist i Bergen og Trondheim i samme periode. I én uke vises et utvalg av Europas beste dokumentarfilmer, og ti av filmene konkurrerer om årets Eurodok-pris. Fra Frankrike kommer dokumentarfilmmakeren Nicolas Philibert, i tillegg til besøk av regissører fra blant annet Tyskland, Storbritannia og Sverige.  Festivalen arrangeres av Europakommisjonens delegasjon i Norge sammen med de europeiske ambassadene og kultursentrene. Se hele programmet og les mer om filmene på Cinematekets sider.

Til topp Link to top of page

EUs fremtid

Makedonia søker om EU-medlemskap
Makedonias statsminister Branko Crvenkovski la frem landets søknad om EU-medlemskap i Dublin 22. mars. Som sittende formann i Det europeiske råd godtok Irlands statsminister Bertie Ahern formelt søknaden fra den tidligere jugoslaviske republikken. Makedonias nylig avdøde president, Boris Trajkovski, undertegnet søknaden dagen før han omkom i en flyulykke i februar i år. Under overleveringen av søknaden la Bertie Ahern vekt på Trajkovskis visjon om et stabilt multi-etnisk samfunn i Makedonia som beveget seg på vei mot EU.
- Jeg vet at dere er her i dag i samme ånd, sa Ahern under seremonien.  Les mer her

Verdens største nettsted på ni nye språk
De første sidene på fem av de nye medlemslandenes offisielle språk ble lagt ut på nettet 16. mars. Dette skjedde samtidig med at kommissærene fra de nye medlemslandene kom på et første besøk til Europakommisjonen i Brussel før de tiltrer 1. mai. Fra nå av kan statsborgere i de nye medlemslandene finne informasjon om EUs historie og institusjoner på hvert av de ni nye offisielle språkene i tillegg til de 11 som alleredes fantes. Les mer her og se det hele i praksis på Europa-portalen.
 

Til topp Link to top of page

 EU i verden

EU fordømmer voldshandlingene i Kosovo
24. mars besøkte utenrikskommissær Chris Patten sammen med generalsekretær i Det europeiske råd Javier Solana Kosovo. Der vil de på vegne av EU sterkt fordømme de etnisk motiverte voldshandlingene som førte til mange sårede og døde uken før. De vil bli mottatt av politiske ledere fra alle parter, inkludert presidenten, Ibrahim Rugova, og representanter for serbiske organisasjoner. Les oppdaterte nyheter om Europakommisjonens utenrikspolitikk her.

EU og Canada forsterker samarbeidet
EUs ledere møtte mannsterke opp på toppmøtet med Canadas statsminister Paul Martin i Ottawa 18. mars. EUs ledere møtte mannsterke opp, både kommisjonspresident Romano Prodi, handelskommissær Pascal Lamy og Irlands statsminister og formann i Det europeiske Råd, Bertie Ahern, blant andre. EU og Canada ble enige om en ny bilateral avtale om handel og investeringer som setter dagsordenen for  videre forhandlinger. I en politisk erklæring etter møtet legger begge parter vekt på betydningen av forholdet mellom EU og Canada som en del av et større transatlantisk samarbeid. Les mer om erklæringen og avtalene som ble gjort her.

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Eurolandenes utenrikshandel i pluss
De 12 landene innen EU som tilhører eurosonen hadde et overskudd i handelen med resten av verden på 1,2 milliarder euro, rundt 10 milliarder kroner, i januar i år. I januar i fjor var balansen i utenrikshandelen negativ, med et underskudd på 1,5  milliarder euro, rundt 12,5 milliarder kroner. For hele EU viser beregninger at underskuddet  i handelen med andre land vil ligge på 9,5 millioner euro, tilsvarende rundt 80 milliarder kroner. Se flere statistikker som ble offentliggjort 22. mars av EUs offisielle statistikkbyrå Eurostat her.

Prisen på arbeidskraft stiger i eurolandene
Timeprisen på arbeidskraft steg med 2,5 prosent nominelt i landene med eurovaluta i siste kvartal i 2003. For hele EU var tallet 2,9 prosent. Se statistikkene for hvert land her.

Til topp Link to top of page

Forskning

Bioteknologi og mennesket
En konferanse om moderne bioteknologi og synet på hva mennesket er, samlet forskere fra både naturvitenskap og humaniora i Genova i Italia. Genova er europeisk kulturhovedstad i år og konferansen 22. og 23. mars ble organisert av en gruppe av forskningskommissær Philippe Busquins rådgivere, EGLS - European Group on Life Sciences. Under opplysningstiden og renessansen ble vårt verdensbilde forandret ettersom grensene flyttet seg. I dag er det selve livet og verdensrommet som undersøkes med molekylær biologi, noe som ofte gjør folk skeptiske. Møtet i Genova er et forsøk på å finne ut hvorfor. Les mer på konferansens hjemmeside.

Fremtidens drivstoff
EU lanserer et nytt initiativ på vei mot et samfunn som baserer seg på bruk av hydrogen og brenselceller. 100 millioner euro blir gitt til forskning som skal sikre en overgang fra fossilt brennstoff til miljøvennlige alternativer, et beløpet som skal utløse like store private investeringer. Men kommissær for forskning, Philippe Busquin, foreslår nye investeringer på 300 millioner euro, hvorav 150 millioner skal komme fra EU. Disse planene er begynnelsen på et eget "hurtigstartinitiativ" for produksjon og bruk av hydrogen som drivstoff. Les mer her.

Til topp Link to top of page

Miljø

Norge med i EUs fjellundersøkelse
En undersøkelse over fjellområdene i alle dagens medlemsland i EU, de 10 nye medlemslandene, de to søkerlandene Romania og Bulgaria, samt Norge og Sveits ble publisert 23. mars. Europakommisjonen står bak rapporten, som tar for seg den økonomiske og sosiale situasjonen i fjellområdene. Undersøkelsen fastslår at det er mange likheter landene imellom, for eksempel lav befolkningstetthet, men at levekårene varierer mye. Hensikten med undersøkelsen er å finne frem til midler som kan være med å gi likere levekår. Se resultatene fra undersøkelsen her.

EU hjelper delfiner og niser
Fra neste år skal bruken av drivgarn reduseres, og innen utgangen av 2007 skal bruken helt opphøre i EUs farvann. I tillegg skal lydsignaler tas i bruk for å skremme bort delfiner fra  fiskegarn. Dette gjelder spesielt i sjøen utenfor de baltiske statene der 200 båter fortsatt fisker med drivgarn, mens denne typen garn har vært forbudt siden 2002 i resten av EU. Hensikten er å hindre at delfiner og niser havner i fiskernes garn, dermed blir både det biologiske mangfoldet styrket og fiskernes omdømme, ifølge kommissær Franz Fischler som har ansvar for fiskeri. Kommisjonen foreslo tiltakene i 2003, og 22. mars i år ble direktivet vedtatt av Det europeiske råd. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

EU vil fremme landbruksprodukter
Landbruksprodukter fra EU skal bli mer konkurranse
dyktige, er tanken når informasjonen skal trappes opp i USA, Canada, Japan, Sveits, Russland, Brasil og Kina. Vin, frukt, olivenolje, ost og økologiske dyrkede produkter er statsingsområdene for eksporten. Les mer her

Til topp Link to top of page

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Europakommisjonen: Microsoft bryter EUs konkurranseregler
Etter fem års etterforskning har Europakommisjonen konkludert med at software-produsenten Microsoft bryter med EUs konkurranselovgivning ved å overføre sin monopollignende stilling i markedet for operativsystemer til PC'er til også å gjelde arbeidsgruppe-servere og avspillingsprogrammet "Media Player". Microsoft ilegges en bot på 497 millioner euro, rundt 4,2 milliarder kroner, for misbruk av sin markedsposisjon i Europa. I tillegg pålegges selskapet å gjøre koden for operativsystemet Windows tilgjengelig for andre produsenter samt å tilby en versjon av programmet uten Windows Media Player, alt innen 120 dager. Sanksjonene ble offentliggjort onsdag 24. mars. Europakommisjonen håndhever EUs konkurranseregler, men avgjørelsen kan innklages for EF-domstolen i Luxembourg. Les mer her.

EU undertegner konvensjon om forhåndsvarsling av nye forskrifter for Internett-tjenester
Europakommisjonen hilser velkommen EUs inntreden i konvensjonen som skal sikre at et enkelt lands Internett-forskrifter skal forhåndsvarsles. Dermed kan ikke ett lands regelverk gjelde for operatører i andre land uten at det har vært forhåndssamtaler internasjonalt. Dette er spesielt viktig for siden IT-tjenester er internasjonale av natur, understreket kommissæren for det indre marked, Fritz Bolkestein. Det irske formannskapet i EU undertegnet Europarådets konvensjon i Dublin 22. mars. Fremgangsmåten som er nedfelt i avtalen baserer seg på den samme ordningen som har vært gjeldende i EU om åpenhet omkring nasjonale regelverk. Hensikten er å sikre enhetlige og åpne regelverk for dem som tilbyr online-tjenester i hvert enkelt land. Les mer om konvensjonen her.

Til topp Link to top of page

Spill

EU-smart i en fart!
Dansk quiz om utvidelsen hvor du må svare hurtig på spørsmålene. Du skal gjennom 25 spørsmål som tester din kunnskap om utvidelsen. Er DU en Grandmaster EU eller en Dr. Nobrain??? Finn spillet på våre EUng-sider ved å klikke her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Meddelelse om indkaldelse af forslag 15/2004 — Støtte til markedsføring og markedsadgang gennem foranstaltninger til fremme af netværkssamarbejde mellem europæiske audiovisuelle festivaler Les mer her

Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: DG EAC/14/04 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter. Les mer her.

Afghanistan
Meddelelse om indkaldelse af forslag — Rehabilitering af midtregionen — Produktionssystemer i landdistrikter — Afghanistan — EuropeAid/119549/C/G/AF Les mer her

Lenoardo-programmet
Leonardo da Vinci-programmet — Anden fase (2000-2006) — Indkaldelse af forslag EAC/12/04 — Offentliggørelse af indkaldelse af forslag på Internettet Les mer her

Forskning og utvikling
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration "Strukturering af det europæiske forskningsrum" — Forskning og innovation: Helpdesk relaterende til immaterielle rettigheder (IPR-Helpdesk) (Indkaldelsens reference: FP6-2004-INNOV-3). Les mer her.

Telenett
Indkaldelse af forslag til projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske telenet — Indkaldelse eTEN 2004/1. Les mer her

 

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

Til topp Link to top of page

    Til toppLink to top of page