EU-nytt nr. 11, 19. mars 2003 

Europas fremtid

EU i verden

Helse- og forbrukersaker

Økonomi og næringsliv

Forskning

Generelt

Seminarer


Europas fremtid


Elever ved Ullern videregående skole gleder
seg til å diskutere Europas fremtid 21. mars

Flere hundre tusen elever i europeisk vårslepp 21. mars!
Over 5000 skoler fra hele Europa deltar i diskusjonen om Europas fremtid. 32 norske skoler deltar og 21. mars er felles aksjonsdag hvor det arrangeres debatter, utstillinger, rollespill og skriveverksted på skoler over hele Europa. Utdanningsminister Kristin Clemet og EU-ambassadør Gerhard Sabathil besøker blant annet Ullern videregående skole som har satt av hele dagen til å diskutere Europas fremtid. Ullern-elevene har blant annet forberedt en sketsj om EUs forhold til USA. Les mer her Les den europeiske pressemeldingen her Besøk Ullern VGS' hjemmeside her
 

Europeere ønsker en europeisk påtalemyndighet
19. mars presenterte Kommisjonen en oppsummering av høringsinnspillene som er kommet i forbindelse med grønnboken om en europeisk påtalemyndighet for å beskytte Unionens finansielle interesser. Budsjettkommissær Michaele Schreyer oppfordrer Konventet til å være åpne for en en ambisiøs løsning i den nye grunnloven. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Uttalelse fra den greske utenriksministeren i forbindelsen med Irak
Den greske utenriksministeren, George Papandreo, forsøkte selv i siste time 18. mars å oppfordre til en diplomatisk og fredelig løsning på Irak-krisen. -EU trenger en enhetlig stemme i utenrikssaker og en sterk felles utenriks og sikkerhetspolitikk, sa Papandreo i forkant av EUs utenriksministermøte 18. og 19. mars. Les mer her Les mer om Rådet og uttalelser i forbindelse med Irak-krisen her

Kommisjonen og medlemslandene ser på oljeforsyningssituasjonen
EUs oljeforsyngingsgruppe hadde møte 13. mars for å diskutere oljeforsyningssituasjonen i lys av Irak-krisen. Gruppen ber om en effektiv og sikker oljeforsyningsstrategi, i tråd med Kommisjonens forslag fra september 2002. Les mer her

Globale spenninger understreker behov for forskning på sikkerhet på EU-nivå
19. mars innledet forskningskommissær Philippe Busquin på en konferanse om europeisk sikkerhet og rommet. Han la vekt på å inkluder et sikkerhetsperspektiv i den fremtidige europeiske politikk for rommet. Les mer her

EU-forskning ser på årsaker til krig for å finne muligheter for fred
Fem forskningsprosjekter startet 14. mars med sikte på å analysere de komplekse årsakene til konlikt, i områder som Balkan, tidligere Sovjet, Midt-Østen og Kypros. Sosiale og psykologiske faktorer vil trekkes inn i større grad enn tidligere forskning har gjort. Les mer her

EU-mandat for forhandlinger om samarbeid om transportsikkerhet med USA er klart
Rådet ble 18. mars enige om et mandat for Kommisjonens kommende forhandlinger med USA om felles forståelse av hvordan grensekontroll av varer skal foregå. Les mer her

400 millioner euro til Afghanistan
17. mars signerte Utenrikskommissær Chris Patten en finansiell pakke på 400 millioner euro til gjenoppbygging av Afghanistan for 2003-04. Pengene går til blant annet distriktsutvikling og infrastruktur. Les mer her

GPS må erstattes av europeisk sivilt navigasjonssystem
Det militære satelittnavigasjonssystemet GPS er et uunværlig verktøy for mange innen transport på land og på vann. Under USA-ledede militæroperasjoner er ikke informasjonen garantert korrekt lenger. Dette er en viktig grunn til at et alternativt europeisk sivilt navigasjonssystem er på trappene: GALILEO, og 18. mars hadde Kommisjonen et møte med partnere og investorer som kan tenke seg å drive systemet. Les mer her

Harbinson 2 bringer ikke partene nærmere i WTO-forhandlingene om landbruk
EUs handels- og landbrukskommissærer ga 19. mars uttrykk for at det reviderte forslaget fra Harbinson som leder WTO-forhandlingene om landbruk, ikke har støtte i EU. -Harbinson 2 er nærmest identisk med det opprinnelige forslaget, sier kommissærene. Les mer her

Kommisjonen hjelper u-land til å møte klimaendringer
Kommisjonen la 18. mars frem sin nye strategi for å hjelpe utviklingsland å møte utfordringer som følge av klimaendringer.  EU vil integrere klimahensyn i all bistandspolitikk. Les mer her

Helse- og forbrukersaker

Bedre forbrukerbeskyttelse gjennom harmonisert maksimumsnivå for pestisider
Kommisjonen la 14. mars frem forslag til regulering som skal gi et maksimumsnivå for spor av kjemikalier i blant annet kjøtt og grønnsaker. -Det nye regelverket vil gi betydelig beskyttelse til forbrukere over hele Europa, sa forbruker- og helsekommissær David Byrne da han orienterte pressen om forslaget. Les mer her

312 millioner euro til handlingsprogram som skal gi et sunnere Europa
Helsekommissær David Byrne kunne 18. mars presentere EUs nye handlingsprogram for folkehelse som gis en ramme på 312 millioner euro. Kommisjonen tar nå i  mot prosjektforslag fra myndigheter, vitenskapsinstitusjoner og frivillige organisasjoner frem til 16. mai i år for midler i 2003. Les mer her

Ny hjemmeside for europeiske forbrukere
Lurer du på hvordan du kan orientere deg som forbruker på et europeisk marked? En ny hjemmeside for forbrukere viser deg dine rettigheter, forbrukerorganiasjoner i andre land, oversikt over EUs forbrukerpolitikk og mye mer. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Svakere vekst enn ventet i eurosonen viser siste kvartalsrapport
Den økonomiske aktiviteten i eurosonen har saknet av og veksten er betydelig lavere enn Kommisjonen forutså sist høst. De skuffende resultatene har mye med de geopolitiske spenningene å gjøre heter det i en kvartalsrapport som ble presentert 17. mars. Les mer her

Strukturmidler har positiv virkning på informasjonssamfunnet
18. mars presenterte regionalkommissær Michel Barnier en ny studie som viser at strukturmidlene er veldig positive i forhold til å fremme informasjonssamfunnet i Europas regioner. Les mer her

En modell for pensjonsreform i Europa
Professor Gösta Esping-Andersen har lagt sitt bidrag til pensjonsdebatten i Europa på det greske formannskapets hjemmeside. Les artikkelen her

Innovasjonsjonsbarometer 2002: europeiske bedrifter bygger på ferdigheter og dynamiske markeder
Europeiske selskaper fortsetter å investere i nye produkter og tjenester til tross for vanskelige økonomiske forhold. Dette kommer frem av intervjuer med over 3000 bedriftsledere i EU som ble intervjuet i september 2002 om nyskaping i sine bedrifter. Les mer her Les Liikanens innlegg til pressen her

Grønt lys for miljøvennlig jerbanetransport i Europa
15. mars var en historisk dag for europeisk jernbane: Den første jernbanepakken som skal gjøre godstransport mer konkurransedyktig og mer europeisk ble gjeldende i medlemslandene. Europeisk langdistanse-transport blir gjenstand for konkurranse.  Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

EU-forskning fortsatt med store utfordringer
Søkelys ble satt på EUs forskningsresultater 17. mars da den tredje rapporten om forskningsindikatorene ble lagt frem. EU har en høy forskningsprofil blant annet med flest vitenskaplige publikasjoner i verden, men EU investerer langt mindre i forskning enn sine konkurrenter. Les mer her

81 millioner euro til sosio-økonomisk forskningsnettverk
Hva bidrar mest til stress? Hva er det som hindrer arbeidende foreldre en tilfredsstillende balanse mellom arbeids- og familieliv? Dette er bare noen av temaene som europeiske forskere tar opp i de største sosio-økonomiske forskningsnettverkene i verden. Les mer her

Biotek-selskaper rømmer Europa på grunn av skepsis i befolkningen
Manglende informasjon og allmen skepsis til bruk av bioteknologi i landbruket bidrar til at europeiske biotek-selskaper flytter ut av Europa. I følge undersøkelser dropper særlig private selskaper GMO-forskning som en konsekvens. Les mer her

Innvandring fører ikke til økt kriminalitet og arbeidsledighet
EU-støttet forskning viser at det ikke finnes bevis for en sammenheng mellom innvandring og økt kriminalitet og arbeidsledighet. En rapport som ble presentert 14. mars tar for seg 17 ulike forskningsprosjekter som gir et oppdatert bilde av migrasjon og immigrasjon i Europa. Les mer her

Langt frem til likestilling mellom kvinner og menn i EU
Til tross for 30 år med lovgivning som skal sørge for likebehandling av menn og kvinner, viser ny rapport at kvinner generelt tjener mindre, har mindre interessante jobber og tar mesteparten av ansvaret på hjemmefronten. Ny forskning skal gi beslutningstagere muligheter til å fremme likestilling på en mer effektiv måte. Les mer her

Spørsmålstegn ved like utdanningsmuligheter i ny EU-forskning
Utdanning og opplæring er sentrale elementer i demokrati og livskvalitet. Mer en 50 ulike EU-finansierte forskningsprosjekter har kartlagt situasjonen i EU med tanke på blant annet like muligheter i utdannings- og opplæringssektoren. Les mer her

EU-forskning analyserer ny utviklingsmodell for Europa
Utfordringer for Europas særegne utviklingsmodell er utgangspunkt for 33 forsknigsprosjekter som ble presentert 14. mars. -Etterkrigsmodellen er ikke skapt for dagens utfordringer, og uendelig vekst er en illusjon, sier EUs forskningskommissær Philippe Busquin. Les mer her

 Til topp Link to top of page

Generelt

Fjernsyn uten grenser: Åpne høringer starter i april
Kommisjonen lanserer i april en serie med høringer for å komme frem til et nytt lovforslag om fjernsyn uten grenser. Det eksisterende direktivet fra 1989 skal erstattes, og de berørte parter får si sitt i høringer som går fra april til juni i år. Les mer her

 

 

Seminarer

EU-utvidelsen i Europa og Norges rolle
Norsk-tysk handelskammer inviterer til åpent seminar med Christian Danielsson, Deputy Head of Cabinet, Kabinett Verheugen (Kommissær for spørsmål om utvidelse) 20. mars kl. 17.00. Tema er EU-utvidelsen og Norges rolle. For mer informasjon og/eller påmelding, ring Norsk-tysk handelskammer på: 22128210

 

 

   

 

    Til toppLink to top of page