EU-nytt nr. 10, 17. april 2002

Printer Friendly Page

Miljø

EU i verden

Øknomi og finans

Informasjons-
samfunnet

Helse og forbruker

Sysselsetting og sosiale saker

Utvidelsen

Diverse

Utlysninger fra EU

Miljø

Grønn uke i Brussel - Barn og kjemikalier 
Tale av miljøkommissær Margot Wallström som introduksjon til debatten om barn og kjemikalier. Les mer her

"Miljøet er noe de europeiske borgerne føler sterkt for", sa Prodi 
"Miljøet er noe de europeiske borgerne føler sterkt for", sa President Prodi under åpningen av Den grønne uken i Brussel. Les mer her

Grønn uke i Brussel 15. - 19. april 
Den grønne uken i Brussel vil fokusere på bærekraftig utvikling, barns helse og programmet Natura 2000. Les mer her

Resultater fra G8- møtet om miljø 
G8-ministrene og EUs miljøkommissær Margot Wallstöm møttes 12.-14. april for å diskutere fremgangen i forhandlingene for verdens miljøkonferanse i Joha.er her

EU i verden

Euro-Middelhavs-konferanse søker å øke tempoet i Barcelona-prosessen til tross for krisen i Midtøsten 
Den 5. konferansen mellom EU og de 12 middelhavslandene vil bli avholdt i Valencia 22. - 23. april som planlagt til tross for den vanskelige situasjonen i Midtøsten. Ministrene er forventet å vedta en handlingsplan som dekker politikk og sikkerhet, økonomi og finans, sosiale, kulturelle og humanitære aspekter og utformet slik at den skal gi ny giv til partnerskapet i Middelhavet. Les mer her

Sierra Leone - EU sender valgobservatører 
EU vil sende valgobservatører til president og parlamentsvalget i Sierra Leone 14. may. Les mer her 

Respekten for humanitære prinsipper minsker, sier Poul Nielson 
Respekten for humanitære prinsipper minsker i verden. Alle må respektere Geneva - konvensjonen, sa bistandskommissær Poul Nielson under lanseringen av den årlige evalueringen av Det europeiske nødhjelpbyrået, ECHO. Poul Nielson refererte spesielt til situasjonen i de palestinske områdene. Les mer her. Les talen her

20 millioner euro til Great Lake - regionen 
På verdensbankmøtet i Paris 12. april, uttrykte Kommisjonen at de vil foreslå en startsum på 20 millioner euro til Great Lake - regionen. Les mer her

Samlet presseuttalelse om USAs ståltoll 
Les den samlede presseuttalelsen fra EU, Norge, Sveits, Kina Korea og Japan om USAs stålimporttoll. Les mer her

Økonomi og finans

Årlig inflasjon steg til 2,5% for eurosonen i mars 
Inflasjonen i eurosonen steg med 0,1 til 2,5% i mars sammenlignet med februar. Inflasjonen i EU15 holdt seg uendret på 2,3% i perioden. Les mer her

Andre estimat for fjerde kvartal viser nedgang i BNP på 0,2% for eurosonen 
Det andre estimatet for fjerde kvartal viser en nedgang i BNP i eurosonen på 0,2%. For EU15 er nedgangen 0,1%. Til sammenligning var veksten i BNP i fjerde kvartal 2000 på henholdsvis 0,6% og 0,7%. Les mer her

Informasjonssamfunnet

Åpen konsultasjon om overordnede europeiske eRegjeringstjenester 
En nettkonsultasjon om borgernes og bedriftenes behov for elektroniske tjenester på et overordnet europeisk nivå ble lansert 8. april. Målet er å identifisere behov og muligheter blant borgerne og bedriftene. Les mer her. Du kan laste ned høringsdokumentet her 

Informasjonssamfunnet - en mulighet for samarbeid mellom Kina og EU 
Tale av næringslivskommissær Erkki Liikanen under åpningen av Det euro - kinesiske forumet om informasjonssamfunnet i Beijing. Les mer her

eRegjering og utvikling - muligheter for brobygging 
Tale av næringslivskommissær Erkki Liikanen på den internasjonale konferansen om eRegjering for utvikling i Palermo 11. april. Les mer her

Helse og forbruker

Styrking av den europeiske helsefronten - arbeidet mot overførbare sykdommer i en endret virkelighet
Tale av helse- og forbrukerkommissær David Byrne på Rødekors og Rødehalvmånes regionalkonferanse i Berlin 15.april. Les talen her

Mot et kvalitetsdrevet indre marked for matvarer 
Tale av helse- og forbrukerkommissær David Byrne på CIAA, den europeiske matvaresamlingen 12. april. Les mer her

Sysselsetting og sosiale saker

Sosialkommissær Anna Diamantopoulou med ny hjemmeside 
Sosial- og sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou lanserte sin ny oversiktelige hjemmeside 12.april. Siden gir en god oversikt over ansvars områdene til kommissæren. Besøk siden her

Høringsrunde om statsstøtte til sysselsetting 
Kommisjonen lanserte en høringsrunde om statsstøtte til sysselsettingstiltak. Les mer her. Se reguleringen som er på høring her

Utvidelsen

Europeisk integrasjon handler ikke om å forandre fortiden, men å skape fremtiden 
Tale av utvidelseskommissær, Gunther Verheugen på Charles universitetet i Praha 11. april. Les talen her

This weekly bulletin provides an overview of where European Union Enlargement has got to, who's doing what in the EU, in the institutions and candidate countries, and how the main challenges are being met.

 

Diverse

Kvalitet - et nytt fokus for landbrukspolitikken 
Tale av landbrukskommissær Franz Fischler på CIAA, den europeiske matvaresamlingen 12. april. Les mer her

Positiv avstemning om luft- og sjøsikkerhet i Europaparlamentet 
Europaparlamentet har stemt ja til to forslag om luft- og sjøsikkerhet fra Europakommisjonen. Les mer her

Debatt om behovet for en felles hjemsendelsespolitikk 
Kommisjonen har vedtatt en grønbok om en fellesskapspolitikk for hjemsendelse av ulovlige innvandrere. Hovedpoenget med grønnboken er å skape debatt om saken. Kommisjonen ønsker høringsuttalelser fra alle interesserte parter. Les mer her. Selve grønnboken er ikke offentliggjort enda.

Stor interesse for Daphne-programmet 
Kommisjonens program Daphne om vold mot kvinner og barn har fått en overveldende respons. Programmet går fra 2000-2003 og det foreligger nå en rapport om første fase av programmet. Prosjekter vedr. seksuelt-relatert vold har fått flest søknader om støtte. Les mer her

Indre markeds evaluering viser behov for gjennomføring av nøkkelreformer 
Evalueringen understreker behovet for å gjennomføre nøkkelreformene innen tidsfristene. Evalueringen peker også på behovet for en hurtigere gjennomføring av indre markedslovgivning i nasjonalt lovverk. Les mer her

Europeisk integrasjon handler ikke om å forandre fortiden, men å skape fremtiden 
Tale av utvidelseskommissær, Gunther Verheugen på Charles universitetet i Praha 11. april. Les talen her

 

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af ansøgninger til oprettelse af et fælles forum for interne afregningspriser inden for erhvervsbeskatning. Les utlysningen her

Berigtigelse til @LIS indkaldelse af forslag udstedt af EuropeAid om gennemførelsen af demonstrationsprojekter om informationssamfundet (EFT C 55 af 2.3.2002). Les utlysningen her

------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

  Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

    Til toppLink to top of page