EU-nytt nr. 10, 9. mars 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Utvidelsen

Det indre marked

Landbruk

Regionalpolitikk

Likestilling

Kultur, forsking og utdanning

Seminarer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Solana og Røed Larsen i møte om Libanon
EUs Høyrepresentant for sikkerhets- og utenrikspolitikk, Javier Solana, møtte FNs spesialutsending Terje Rød Larsen 8. mars for å diskutere utviklingen i Libanon og FNs sikkerhetsråds krav om syrisk tilbaketrekking fra Libanon. Les mer her
 

Kommissær Benita Ferrero-Waldner besøker tsunamirammede land
Utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner besøkte 7.-8. mars Sri Lanka og skal besøke Indonesia 9.-12. mars. Besøkene finner sted i forbindelse med forberedelsene til Kommisjonens hjelpepakke på € 350 millioner til de tsunamirammede områdene. Les mer om besøket i Indonesia her. Les mer om besøket i Sri Lanka her. Mer bakgrunnsinformasjon her

Til toppLink to top of page

Utvidelsen

Tilnærmingen mellom EU og Tyrkia fortsetter
Utvidelseskommissær Olli Rehn representerte Kommisjonen under møtene mellom EU og Tyrkia 6.-8. mars i Ankara. Besøket er en del av forberedelsene til medlemskapsforhandlingene mellom de to partene som starter 3. oktober i år. Møtene fokuserte på tiltak Tyrkia har gjennomført  for å tilnærme seg EU, spesielt innen borgernes rettigheter og friheter. Les mer her. Les formannskapets pressemelding her. Les kommissærens tale her

EUs troika fordømmer angrep på demonstranter i Ankara
Formannskapets leder, Jean Asselborn, utvidelseskommissær Olli Rehn, og britisk Europaminister, Denis MacShane kom med en felles uttalelse 7. mars hvor de fordømmer angrepene 6. mars i Istanbul på demonstranter som markerte den internasjonale kvinnedagen. De tre er i Tyrkia i forbindelse med ministermøter hvor kvinners rettigheter er et sentralt tema. Les uttalelsen her.

Start på medlemskapsforhandlinger med Kroatia i fare
17. mars 2005 skal EU og Kroatia etter planen starte forhandlinger og kroatisk medlemskap. 8. mars uttalte FNs krigsforbryterdomstol at Kroatia ikke samarbeider godt nok i forbindelse med utlevering av krigsforbrytere fra det tidligere Jugoslavia, og forhandlingene kan derfor bli utsatt. Les mer her

Det indre marked

Kommisjonen godkjenner Orklas planlagte oppkjøp av Chips
Kommisjonen gav 4. mars grønt lys for Orklas planlagte oppkjøp av Chips, da fusjonen ikke synes å hemme en effektiv konkurranse. Les mer her

Rådet støtter Kommisjonens “partnerskap for vekst og jobber”
Ministerrådet støttet 7. mars Kommisjonens innspill til EUs vårtoppmøte, som anbefaler å fokusere på vekst og jobber og på et mindre antall klare prioriteter på et begrenset antall områder. Tiltakene er ledd i arbeidet med Lisboastrategien, som skal blir et av hovedfokusene på Det europeiske råds møte 22.-23. mars. Les mer her

Ditt Europa: internettportal for informasjon om regler og muligheter i EU
Kommisjonen lanserte 7. mars internettportalen Ditt Europa som skal gi enkeltpersoner og foretak informasjon om deres rettigheter og muligheter i EU, som for eksempel for EU-borgere som vil arbeide eller studere i et annet EU-land, eller foretak som ønsker å flytte til eller åpne en filial i et annet land i EU. Les mer her. Besøk den svenske portalen her.

Konferanse om modernisering av toll
Kommisjonen er sammen med de ungarske tollmyndighetene verter ved en konferanse om modernisering av toll 9.-11. mars i Budapest. Konferansen er siste fase i diskusjonen av et forslag fra Kommisjonen om en reformering av toll. Les mer her

                                                                                            Til toppLink to top of page

Landbruk

Eurobarometer: 2/3 støtter omorganiseringen av landbruksstøtten
I en undersøkelse publisert av Eurobarometer 2. mars svarer to tredjedeler av EUs borgere at de støtter endringene i landbrukspolitikken. Den første undersøkelsen av sitt slag etter at EU ble utvidet med 10 land i mai 2004 viste at et klart flertall støtter dreiingen bort fra produksjonsstøtte mot økt direkte støtte til bønder og til den landbruksbaserte økonomien. Les mer her

                                                                                           Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Regionene skal bidra til en mer konkurransedyktig økonomi
Kommissær for regionalpolitikk Danuta Hübner hilste 3. mars 500 valgte ledere fra EUs regioner og eksperter på regionalpolitikk velkommen i Brussel. Lederne og ekspertene skal diskutere hvordan regioner kan bidra til en mer konkurransedyktig økonomi i EU. Les mer her

Til toppLink to top of page

Likestilling

Kommisjonen markerer den internasjonale kvinnedagen
For sjette gang deltok Kommisjonen sammen med blant annet Europaparlamentet i markeringen av den internasjonale kvinnedagen 7. og 8. mars. Les mer her. For mer bakgrunnsinformasjon se her. Les kommissær Wallströms tale her

Kommisjonen foreslår nytt institutt for likestilling
Kommissær Vladimír Špidla kunngjorde 8. mars at det skal opprettes et nytt institutt for likestilling. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Offentlige tjenester på nett
Kommisjonens femte årlige undersøkelse av offentlige tjenester på internett ble lagt frem 8. mars. Undersøkelsen viser at det offentlige i stor grad utnytter internett til å tilby innbyggerne tjenester. Les mer her

Vitenskap og samfunnet knyttes sammen
Kommisjonen opprettet 9. mars et nettverk for å gjøre vitenskap mer tilgjengelig. Det nye systemet SINAPSE gjør informasjonsutveksling mellom vitenskapelige miljøer og beslutningstakere enklere. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer

EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge
Utenriksdepartementet arrangerer 18. mars kl. 0900-1300 en konferanse på Bristol hotel i Oslo om EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge. Kommisjonens visepresident Margot Wallström, er hovedtaler. Informasjon og påmelding her. Margot Wallström skal forøvrig holde foredrag på ARENA, Universitetet i Oslo samme dag. Mer informasjon vil følge.
 

Hvordan skaffe EU-finansiering til kulturprosjekter?
Har du ønske om å delta i et nordisk eller europeisk prosjekt? For alle kultur-, kunnskaps- og kulturminneinstitusjoner finnes en rekke relevante støtteordninger på nordisk og europeisk nivå. For å dra nytte av disse ordningene, kreves det omfattende planlegging av prosjektet og stor innsats i søknadsskrivingen. Det er også viktig å finne de rette partnerne fra andre EU- eller EØS-land. ABM-utvikling arrangerer i samarbeid med Riksantikvaren og Norsk kulturråd et seminar om dette i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Erasmus Mundus
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/04/05 til gennemførelse af aktion 1, aktion 2 og aktion 3 i det akademiske år 2006/2007 og aktion 4 i 2005 i Erasmus Mundus — EF-handlingsprogrammet, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande. Les mer her

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci-programmet — Anden fase: (2000-2006) — Indkaldelse af forslag EAC/92/04 — Tilskud til valoriseringskonferencer med henblik på formidling af resultater fra Leonardo da Vinci-projekterne — Meddelelse om offentliggørelse af en indkaldelse af forslag på internettet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell
 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggene bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett her eller bestill trykket utgave her

Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her

 


Erasmus Mundus 2004-08
Erasmus Mundus er et samarbeids- og mobilitetsprogram for utdanning på masternivå. Programmet er tildelt et budsjett på  230 millioner Euro for perioden 2004-08. Denne brosjyren i utbrettsformat gir en oversikt over hva  Erasmus Mundus  programmet er, hvem som kan delta og hvordan man kan søke. Du kan lese mer om Erasmus Mundus her. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her


Europa i 12 leksjoner
Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?" Heftet kan nå bestilles på både dansk og engelsk her

 

 

Fakta om EU i lommeformat
Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettsformat med alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv. Den norske brosjyren er revidert vinteren 2005, og vi har også fått brosjyren oversatt til islandsk. Begge utgavene kan bestilles  her
 
 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page