EU-nytt nr. 9, 2. mars 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Bistand

Maritim- og fiskeripolitikk

Det indre marked

Regionalpolitikk

Helse

Kultur, forsking og utdanning

Seminarer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Klar for folkeavstemning om forfatningstraktaten
Danmarks regjering besluttet 28. februar å holde  folkeavstemning om EUs forfatningstraktat 27. September 2005. I Frankrike har regjeringen vedtatt å endre den nasjonale forfatningen, slik at det kan avholdes folkeavstemning om EUs forfatningstraktat i mai eller juni 2005. Les mer her. Les den uoffisielle norske oversettelsen av forfatningstraktatens del I og II her.

Til toppLink to top of page

EU i verden

EUs naboskapspolitikk
Kommisjonen presenterte 2. mars rapporter om Egypt, Libanon, Armenia, Azerbaidsjan og Georgia og anbefalte at EU skal ha et tettere samarbeide med disse landene innenfor rammen av naboskapspolitikken. Rådet vil  nå vurdere hvordan forholdet til landene skal utvikles og om det skal lages handlingsplaner for de tre landene i Sør-Kaukasus, tilsvarende dem som allerede finnes for Egypt og Libanon. Les mer her

Kommissær Benita Ferrero-Waldner deltok på konferanse om Palestina i London
Utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner deltok 1. mars på en konferanse om Palestina i London. Samme dag deltok hun i et møte med kvartetten bestående av EU, USA, FN og Russland. Les mer her. Les kommissærens tale her


 

Til toppLink to top of page

Bistand

EUs innbyggere forventer en mer sentral rolle i bistand
EUs borgere forventer at EU skal bli en mer sentral aktør i bistandsspørsmål og ha en større pådriverrolle, særlig i Afrika. Dette er i følge en meningsmåling fra Eurobarometer 25. februar. Samtidig viste målingen at folks kunnskap om hva Kommisjonen gjør på dette området er begrenset. Les mer her

Kommissær Michel oppfordrer de nye medlemsstatene til å gi mer
Under sitt besøk i Praha 25. februar oppfordret bistandskommissær Louis Michel medlemslandene til en mer aktiv bistands- og samarbeidspolitikk. De nye medlemslandene har forpliktet seg til å gi 0.33 % av BNI til bistand innen 2015. Les mer her

Konsultasjonsprosessen om EUs bistandspolitikk fortsetter
Bistandskommissær Louis Michel besøkte  25. februar London som et ledd i den pågående konsultasjonsprosessen rundt det som skal bli EUs nye bistandspolitikk. Les mer om besøket her.

  Til toppLink to top of page

Maritim- og fiskeripolitikk

Fiskerikommissær Joe Borg i Bergen
Fiskerikommissær Joe Borg besøkte Bergen 24.-26. februar. Han holdt blant annet en tale om EUs felles fiskeripolitikk ved Norges Handelshøyskole. Les talen her

 

Kommisjonen lanserer høring om EUs fremtidige maritime politikk
Europakommisjonen besluttet 2. mars å lansere en høring om EUs fremtidige maritime politikk. En arbeidsgruppe ledet av fiskerikommissær Joe Borg skal utarbeide et høringsopplegg som ventes offentliggjort i første halvdel av 2006. Utfordringen er å sikre at havets potensial utnyttes på en best mulig og bærekraftig måte. Les mer her. For mer bakgrunnsinformasjon se her

    Til toppLink to top of page

Det indre marked

Elektronisk utveksling av tollinformasjon
Europaparlamentet godtok 23. februar Kommisjonens forslag til nye tollreguleringer. Dette innebærer blant annet økt bruk av elektronisk utveksling av informasjon. Målet er å gjøre forsyningslinjer mindre tilgjengelige for terrorister og å gjøre det enklere for de som driver med lovlig virksomhet å krysse grensene inn og ut av EU. Les mer her. Du kan finne en liste over ofte stilte spørsmål om dette her

Ny internettportal for informasjon om regler og muligheter i EU
Europakommisjonen lanserte 2. mars en ny internettportal for borgere og virksomheter som trenger informasjon om EU. På portalen kan man finne detaljerte, praktiske opplysninger om rettigheter og muligheter i EU og det indre marked samt gode råd om hvordan disse kan utnyttes i praksis. Besøk portalen her

                                                                                            Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Norge deltar aktivt i EUs utjevningspolitikk
Regionalkommissær Danuta Hübner og Norges Kommunalminister Erna Solberg diskuterte blant annet et memo om Norges bidrag til utjevningspolitikken da de møttes i Brussel 24. februar. Norske regioner er sterkt involvert i EUs regionalpolitiske programmer, og norske partnere er involvert i over 300 INTERREG-prosjekter. Les mer om møtet her

Til toppLink to top of page

Helse

Ny anti-røykekampanje
EU lanserte 1. mars en ny anti-røykekampanje hvor ungdom, ikke-røykere og røykere som ønsker å slutte kan få hjelp til et røykfritt liv. Det er avsatt € 72 millioner til kampanjen. Les mer her. For mer bakgrunnsinformasjon se her


Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Medlemslandene bruker mer på forskning
EUs 25 medlemmer brukte nesten 2% av BNP på forsking og utvikling i 2002. Sverige (4.27% i 2001), Finland (3.51%) og Danmark (2.60%) brukte aller mest. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer

EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge
Utenriksdepartementet arrangerer 18. mars kl. 0900-1300 en konferanse på Bristol hotel i Oslo om EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge. Kommisjonens visepresident Margot Wallström, er hovedtaler. Informasjon og påmelding her. Margot Wallström skal forøvrig holde foredrag på ARENA, Universitetet i Oslo samme dag. Mer informasjon vil følge.
 

Hvordan skaffe EU-finansiering til kulturprosjekter?
Har du ønske om å delta i et nordisk eller europeisk prosjekt? For alle kultur-, kunnskaps- og kulturminneinstitusjoner finnes en rekke relevante støtteordninger på nordisk og europeisk nivå. For å dra nytte av disse ordningene, kreves det omfattende planlegging av prosjektet og stor innsats i søknadsskrivingen. Det er også viktig å finne de rette partnerne fra andre EU- eller EØS-land. ABM-utvikling arrangerer i samarbeid med Riksantikvaren og Norsk kulturråd et seminar om dette i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Sivilrettslig samarbeid
Rammeprogram for civilretligt samarbejde — Indkaldelse af forslag til specifikke samfinansierede projekter 2005. Les mer her

Utdanning
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/04/05 til gennemførelse af aktion 1, aktion 2 og aktion 3 i det akademiske år 2006/2007 og aktion 4 i 2005 i Erasmus Mundus — EF-handlingsprogrammet, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande. Les mer her

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci-programmet — Anden fase: (2000-2006) — Indkaldelse af forslag EAC/92/04 — Tilskud til valoriseringskonferencer med henblik på formidling af resultater fra Leonardo da Vinci-projekterne — Meddelelse om offentliggørelse af en indkaldelse af forslag på internettet. Les mer her

Innovasjon - samarbeid, utdanning og informasjon
Indkaldelse af forslag — GD EAC Nr. 85/04 - Indkaldelse af forslag til innovative samarbejds-, uddannelses- og informationsprojekter, Aktion 5. Les mer her

Jean Monnet 2005
The European Commission's Jean Monnet Action has launched a new call for proposals for teaching and research projects in the field of European integration studies, organised by University-level institutions. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell
 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggene bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett her eller bestill trykket utgave her

Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her

 


Erasmus Mundus 2004-08
Erasmus Mundus er et samarbeids- og mobilitetsprogram for utdanning på masternivå. Programmet er tildelt et budsjett på  230 millioner Euro for perioden 2004-08. Denne brosjyren i utbrettsformat gir en oversikt over hva  Erasmus Mundus  programmet er, hvem som kan delta og hvordan man kan søke. Du kan lese mer om Erasmus Mundus her. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her


Europa i 12 leksjoner
Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?" Heftet kan nå bestilles på både dansk og engelsk her

 

 

Working for the regions
2004 - versjon av brosjyre med hovedtrekkene i EUs regionalpolitikk. Her får du vite hvorfor, hvordan og hvem som får støtte fra EU, samt resultater fra regionalpolitikken. Brosjyren er nå tilgjengelig både på dansk og engelsk, og kan bestilles
her

 

Fakta om EU i lommeformat
Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettsformat med alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv. Den norske brosjyren er revidert vinteren 2005, og vi har også fått brosjyren oversatt til islandsk. Begge utgavene kan bestilles 
her
 
 

Map of the Eligible Areas 2004-2006
Nytt kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2 i perioden 2004-2006.
Kartet kan bestilles her

 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page