EU-nytt nr. 8, 23. februar 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Kultur og Utdanning

Justispolitikk

Narkotika

Romfart

Seminarer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Spania sier ja til Forfatningstraktaten
Den 20. februar ga den spanske befolkningen sin tilslutning til EUs nye forfatningstraktat. Med en valgdeltakelse på 42 % stemte over 75 % ja, mens 17 % stemte nei. Den spanske folkeavstemningen var den første i en rekke folkeavstemninger for å ratifisere forfatningstraktaten.
Kommisjonens president, José Manuel Barroso, ønsker resultatet av den spanske folkeavstemningen velkommen. Det positive resultatet har ifølge Barroso sendt et sterkt signal til de andre land som skal stemme over Forfatningstraktaten. Les mer her

Bulgaria og Romania tar enda et skritt mot EU
Kommisjonen stilte seg 22. februar positiv til Bulgarias og Romanias medlemskap av EU. Beslutningen er tatt på bakgrunn av vellykkede tiltredelsesforhandlinger på rådsmøtet 17. desember 2004. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

President George W. Bush i Brussel
Den amerikanske presidenten George W. Bush besøkte 22. februar Europakommisjonen. Her møtte han Kommisjonens president
José Manuel Barroso, utenrikskommissær Benito Ferrero-Waldner og handelskommissær Peter Mandelson til en samtale om de transatlantiske relasjoner. Les mer her
Se referat fra pressekonferansen her

Ny handlingsplan for Ukraina
Samarbeidsrådet for relasjoner mellom EU og Ukraina vedtok 21. februar formelt en ny handlingsplan for Ukraina. Planens hovedmål er å styrke samarbeidet mellom EU og Ukraina. Les mer her. Les handlingsplanen her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Utfasing av skattefordeler på Gibraltar
Kommisjonen ønsket 18. februar velkommen Storbritannias beslutning om å avskaffe unntakene fra bedriftsbeskatning på Gibraltar. De britiske myndighetene har med bakgrunn i Kommisjonens krav vedtatt å avvikle skattesystemet på Gibraltar innen utgangen av 2010. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Kultur og Utdanning

Enda et suksessår for utvekslingsprogrammet Erasmus
Tall fra de nasjonale Sokrates-Erasmuskontorene viste
18. februar at utvekslingsprogrammet Erasmus har hatt enda et suksessår. Både antallet Erasmus-studenter og -lærere som deltok i utvekslingsprogrammet steg med nesten 10 % fra 2003 til 2004. Les mer her

Flere byer kan søke om å bli Europas kulturhovedstad
Europaparlamentet vedtok 22. februar at byer i de ti nye medlemsland som tiltrådte EU i mai 2004 også kan søke om å bli Europas kulturhovedstad fra 2009. Kommisjonen vil i år foreslå endrede beslutningsprosedyrer i forbindelse med utvelgelsen av kulturbyer. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Justispolitikk

Vellykket implementering av den europeiske arrestordren
Kommisjonen presenterte 23. februar sin rapport om implementeringen av den europeiske arrestordren. Rapporten viser at Kommisjonen anser implementeringen som vellykket. Les mer her. For mer bakgrunnsinformasjon se her

Til toppLink to top of page

Narkotika

Kommisjonen vedtar ny narkotikaplan
Kommisjonen vedtok 17. februar en ny narkotikaplan for 2005-2008. Planens hovedmål er å redusere utbredelsen av narkotika blant EUs borgere, samt begrense den sosiale og helsemessige skadene som følger av bruk og handel med narkotika. Les mer her. For mer bakgrunnsinformasjon se her

Til toppLink to top of page

Romfart

Kommisjonen etterlyser økt samarbeid i rommet
Mer enn 40 nasjoner og omkring 20 internasjonale organisasjoner møttes 17. februar på konferanse i Brussel for å diskutere internasjonalt samarbeid i rommet. Konferansen er et forum for leverandører og brukere av romteknologi. Les mer her. For mer bakgrunnsinformasjon se her

Til toppLink to top of page

Seminarer

EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge
Utenriksdepartementet arrangerer 18. mars kl. 0900-1300 en konferanse på Bristol hotel i Oslo om EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge. Kommisjonens visepresident Margot Wallström, er hovedtaler. Informasjon og påmelding her. Margot Wallström skal forøvrig holde foredrag på ARENA, Universitetet i Oslo samme dag. Mer informasjon vil følge.
 

Hvordan skaffe EU-finansiering til kulturprosjekter?
Har du ønske om å delta i et nordisk eller europeisk prosjekt? For alle kultur-, kunnskaps- og kulturminneinstitusjonar finnes en rekke relevante støtteordningar på nordisk og europeisk nivå. For å dra nytte av disse ordningene kreves det omfattande planlegging av prosjektet og stor innsats i søknadsskrivingen. Det er også viktig å finne de rette partnerne fra andre EU- eller EØS-land. ABM-utvikling arrangerer i samarbeid med Riksantikvaren og Norsk kulturråd et seminar om dette i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media
Indkaldelse af forslag — GD INFSO — MEDIA 01/2005 — Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film samt etablering af netværk mellem de europæiske filmdistributører selektivt støttesystem. Les mer her

Indkaldelse af forslag — GD INFSO — MEDIA 02/2005 — Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film automatisk støttesystem. Les mer her

Innovasjon - samarbeid, utdanning og informasjon
Indkaldelse af forslag — GD EAC Nr. 85/04 - Indkaldelse af forslag til innovative samarbejds-, uddannelses- og informationsprojekter, Aktion 5. Les mer her

Jean Monnet 2005
The European Commission's Jean Monnet Action has launched a new call for proposals for teaching and research projects in the field of European integration studies, organised by University-level institutions. Les mer her

FTU
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: »Strukturering af det europæiske forskningsrum«. Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om "Strukturering af det europæiske forskningsrum". Les mer her

Socrates-innovasjon

Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/73/04 — Indkaldelse af forslag 2005 om generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter (Aktion 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet) Les mer her

Folkehelse
Indkaldelse af forslag 2005 — Program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Europa i 12 leksjoner
Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?" Heftet kan nå bestilles på både dansk og engelsk her

 

 

Working for the regions
2004 - versjon av brosjyre med hovedtrekkene i EUs regionalpolitikk. Her får du vite hvorfor, hvordan og hvem som får støtte fra EU, samt resultater fra regionalpolitikken. Brosjyren er nå tilgjengelig både på dansk og engelsk, og kan bestilles
her

 

 

Fakta om EU i lommeformat
Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettsformat med alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv. Den norske brosjyren er revidert vinteren 2005, og vi har også fått brosjyren oversatt til islandsk. Begge utgavene kan bestilles 
her
 
 

Map of the Eligible Areas 2004-2006
Nytt kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2 i perioden 2004-2006.
Kartet kan bestilles her

 

 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page