EU-nytt nr. 8, 3. april 2002

 

EU i verden

Patten henstiller om våpenhvile i Midtøsten 
Under sitt besøk i Kina 2.  april, henstilte utenrikskommissær Patten om en umiddelbar våpenhvile i Midtøsten. Nå må partene begynne å lytte til Kofi Annan og respektere FN-resolusjonene fra forrige helg. Les mer her

Uttalelse om angrepene på jødiske synagoger i Europa 
President Prodi uttalte seg sterkt i mot angrepene på jødiske kulturminner og synagoger den siste tiden. "Ingenting kan rettferdiggjøre slike angrep" sa Prodi 2. april. Generell uttalelse om situasjonen i Midtøsten finner du her

EU vil delta i valgobservasjon i Øst- Timor 
Kommisjonen sender et valgobservatør- team til presidentvalget i Øst Timor 14. april. Kommisjonen har også bestemt å videreføre utdanningsprogrammet for borgerrettigheter for å øke deltakelsen i det politiske liv i Øst Timor. Les mer her

Miljø

Økonomiske konsekvenser av IPPC-direktivet 
Kommisjonen avholder en "workshop" om de økonomiske konsekvensene av IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)-direktivet 16. mai. Direktivet angir retningslinjer for utslippstillatelser for visse industrielle installasjoner. Les mer her

Enighet om reduksjon av utslipp fra motorsykler 
En komité bestående av Rådet og Europaparlamentet er blitt enige om å redusere utslipp fra motorsykler med 65-70% fra dagens nivå. Undersøkelser viser at utslipp fra to- og trehjulinger stiger kraftig og vil stå for 13% av utslippene i 2010, men bare 2-3% av transportvolumet. Les mer her

Ny utgave av magasinet "miljø for europeere "
Generaldirektorat for miljø gir ut et kvartalsmagasin om miljøsaker. Nå er nytt nummer tilgjengelig på internett. Du kan også abonnere på en papirutgave gratis. Les mer her

EU og verdenskonferansen om bærekraftig utvikling 
EU er sterkt involvert på området bærekraftig utvikling og har laget en egen internettside for verdenskonferansen om bærekraftig utvikling i august 2002. Besøk intenettsiden her

 

Økonomi og finans

Inflasjonen i eurosonen estimert til 2,5% i mars 2002 
Den årlige inflasjonen i eurosonen forventes å være 2,5% i mars, en økning fra 2,4% i februar. Les mer her

Underskudd i utenrikshandelen i eurosonen var på 0,6 milliarder euro i januar 2002  
Ifølge tall fra Eurostat er underskuddet i utenrikshandelen i eurosonen beregnet til 0,6 milliarder i januar 2002. Underskuddet for EU15 er 7,5 milliarder euro. Les mer her

Industrielle produsentpriser steg med 0,1% i februar 
Industrielle produsentpriser i eurosonen steg med 0,1%i februar i forhold til i januar. Prisene i EU15 forble uforandret. Les mer her

Gradvis forbedring av økonomien i euroområdet 
Den første kvartalsrapporten for økonomien i euroområdet viser en forventning om gradvis forbedring i den økonomiske aktiviteten i første halvår 2002. Les mer her

Sysselsettingskostnadene steg 3,1% både i eurosonen og EU15 
Sysselsettingskostnadene både i eurosonen og EU15 steg med 3,1% i fjerde kvartal 2001 sammenlignet med fjerde kvartal 2000. Les mer her

Arbeidsledigheten i eurosonen uendret på 8,4%  
Arbeidsledigheten i eurosonen forble uendret på 8,4% i februar, sammenlignet med januar. I EU15 holdt arbeidsledigheten seg uendret på 7,8% i samme periode. Les mer her

Næringsliv og det indre marked

Debatt om europeisk kontraktsrett 
Kommisjonen utgav i juli 2001 et høringsdokument om europeisk kontraktrett og vurdering av behovet for mer lovgivning på dette feltet. På bakgrunn av de høringsinnspillene som er kommet inn vil Kommisjonen nå følge opp med en melding før sommeren. Et sammendrag av høringsuttalelsene er også tilgjengelig. Les mer her

Næringslivs- og forbrukerundersøkelse i mars 
Næringslivs- og forbrukerundersøkelsene for mars er nå publisert. Undersøkelsene er laget av Generaldirektoratet for økonomi og finans i Kommisjonen som gjør undersøkelser knyttet til næringslivsindikatorer. Undersøkelsene finner du her

Finansielle tjenester - ny høringsrunde om direktiv om investeringstjenester 
Generaldirektoratet for det indre marked har lansert en ny høringsrunde om direktivet om investeringstjenester (93/22) som skal lette opprettelsen av effektive,  integrerte og ordnede finansmarkeder i EU. Les mer her

Verdipapirer: Komité arbeider med problemstillinger knyttet til markedsutnyttelse og tegningspapirer
Kommisjonen har forespurt Komitén for europeiske verdipapirreguleringer om tekniske råd i tilknytning til markedsutnyttelse og tegningspapirer. Les mer her

Det indre marked og utfordringene ved et utvidet EU 
Tale av kommissær for Det indre marked Frits Bolkestein på Det økonomiske universitetet i Budapest 22. mars. Les talen her

Informasjonssamfunnet

Utvidelse av programtiden for sikkerhet på internett 
Europakommisjonen besluttet 25. mars å utvide programmet for sikkerhet på internett med to år. Programmet retter seg mot skadelig innhold på internett. Les mer her

.eu-domenet godkjent 
EUs transportministre godkjente 25. mars Kommisjonens forslag til regulering av et nytt .eu-domenenavn. Introduksjonen av et .eu-domene vil frembringe en ekte eu-identitet i cyberspace. Les mer her

Konferanser og seminarer

Presentasjon av satellittsystemet ”GALILEO” v/ Markus Bruns 10. april, 9.30-10.45. Sted: Europakommisjonens Delegasjon. Les mer her

"EØS-Forhandlinger om næringsmidler - Duell eller duett mellom naboland" 23. april 2002 på Voksenåsen hotell Se program her: http://www.nshk.no/no_sv%20hk%202%20versjon.pdf Arrangør: Norsk-svensk handelskammer: http://www.nshk.no/

 

Diverse

Forslag om forbud for antibiotika som vekstfremmende tilsetning i dyrefór 
Kommisjonen har lagt fram et forslag om utfasing av de 4 siste vekstfremmende antibiotika i dyrefór. Les mer her. Spørsmål og svar finner du her

Satellittprosjektet Galileo godkjent 
Etter de enstemmige konklusjonene fra toppmøtet i Barcelona 15.-16. mars angående satellitt- og navigasjonssystemet Galileo, godkjente EUs transportministre finansieringen av første fase av prosjektet 26. mars. Les mer her

Midlertidige tiltak for å beskytte stålindustrien og arbeidsplasser i EU 
Kommisjonen vedtok 27. mars å innføre midlertidige tiltak for å hindre stålforsendelser beregnet på markedet i USA å oversvømme EU- markedene. Tiltakene som er utformet i henhold til WTO-reglene, gjelder bare for import overskytende importen for 2001 og rammer blant annet ikke utviklingsland. Les mer her. Prodis uttalelse da han annonserte tiltakene finner du her

Ny strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 
Kommisjonen har vedtatt en ny strategi for 2002-2006 for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Målet er å oppdatere og modernisere EU -ovgivningen på dette området for å eksempelvis også å inkludere mobbing på arbeidsplassen. Les mer her

Internasjonal dag mot rasediskriminering 
Les mer her

 

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag vedrørende EF-samarbejde med hensyn til civilbeskyttelse — Handlingsprogram — Mekanisme — uddannelse — Mekanisme — øvelser/workshopper vedrørende nukleare, radiologiske, biologiske og kemiske spørgsmål Se utlysningen her eller her

Åben indkaldelse af forslag til FoU-aktioner under særprogrammet for forskning og uddannelse (Euratom) inden for kerneenergi (1998-2002) — Indkaldelsens reference: "NE Open 3". Se utlysningen her

Indkaldelse af forslag 2002 — GD TREN/C4 — Første område under Sure-programmet — "Sikkerhed i forbindelse med transport af radioaktivt materiale" Les utlysningen her

------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

  Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

    Til toppLink to top of page