EU-nytt nr. 7, 16. februar 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

EU i verden

Lisboa-strategien

Kultur og Utdanning

Likestilling

Forbrukerspørsmål

Transport

Miljø

Earth & Space Week

Seminarer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Flodbølgen i Asia: Kommisjonen sender gjenoppbyggingsdelegasjon
Høytstående eksperter og tjenestemenn fra Kommisjonen ankom 14. februar Asia for møter med regjeringene på Sri Lanka og i Indonesia. Formålet med besøket er å peke ut potensielle prosjekter samt prioriterte handlingsområder i de flodbølgerammede områdene. Les mer her

Flodbølgen i Asia: gjenoppbygging av fiskeri- og havbruksnæringen
Kommisjonen vedtok 10. februar å bidra med øyeblikkelig samt langsiktig teknisk ekspertise og assistanse i forbindelse med gjenoppbygging av fiskeri- og havbruksnæringen i de flodbølgerammede landene. Les mer herKommisjonen ønsker rask innføring av EUs nye handelsregime

Kommisjonen la 10. februar frem et forslag for å få fart på innføringen av EUs nye handelsregime, som setter utviklingsland i en privilegert stilling. Det nye regimet vil omfatte alle de flodbølgerammede landene. Les mer her  Mer informasjon om handelsregimet her

Til toppLink to top of page

Lisboa-strategien

Mobilkommunikasjon: en sterk drivkraft for Lisboa-strategien
EUs kommissær for informasjonssamfunnet, Viviane Reding, holdt 14. februar en tale hvor hun understreket at mobilkommunikasjon er en sterk drivkraft for en vellykket Lisboa-strategi. Les talen her

 

 


Åpen og rettferdig verdenshandel er viktig for Lisboa-strategien
EUs handelskommissær Peter Mandelson holdt 15. februar en tale hvor han understreket at ekstern handel er en viktig dimensjon i EUs søken etter økt konkurransekraft og vekst. Les mer her. Les talen her

Det europeiske charter for småbedrifter: en suksess for Lisboa-strategien
Den femte implementeringsrapporten for Det europeiske charter for småbedrifter, lagt frem 15. februar, viser en betydelig bedring av småbedriftenes stilling i Europa. Fremgangen skyldes blant annet utveksling av erfaring og god praksis. Les mer her. Mer informasjon om charteret her

                                                              Til toppLink to top of page

Kultur og Utdanning

Språkopplæring: 50 % av unge europeere lærer fremmedspråk
Det europeiske nettverket Eurydice la 10. februar frem en rapport om språkundervisning i Europa. Rapporten omfatter 30 land og viser at 50% av unge europeere lærer et fremmedspråk fra og med grunnskolen. Les mer her

                                                                                    

                                                                                             Til toppLink to top of page

Likestilling

Kommisjonen med rapport om likestilling
Kommisjonen presenterte 14. februar rapporten om likestilling mellom kvinner og menn for 2005. Rapporten viste en forbedring i likestilling når det kommer til utdanning og sysselsetting. Likelønn er imidlertid en utfordring. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Forbrukerspørsmål

1.4 millioner euro for å fremme økt bruk av bilbelter
Kommisjonen vedtok 14. februar å tildele "Euchires 2005"- kampanjen 1.4 millioner euro. Den all-Europeisk kampanjen skal oppmuntre til bruk av setebelter i kjøretøy. Hovedmålgruppen i ti medlemsland er barn. Les mer her

Kvinner og eldre krysser den digitale kløften
Kommisjonen la 14. februar frem en rapport som viser at kvinner og eldre har forbedret sine datakunnskaper de siste tre årene. Rapporten viser også at de med lavere inntekt og utdanning har en svakere forbedringskurve. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Transport

Nye rettigheter for passasjerer
Kommisjonen har vedtatt flere planer som skal øke passasjerers rettigheter ved offentlig transport. Passasjerene skal ha mer informasjon om forhold av betydning for blant annet sikkerhet. Samtidig skal eldre og personer med redusert mobilitet ha lettere for å komme seg rundt i Europa. Les mer her

Nye regler for flytrafikk trer i kraft
Den 17. februar trer de nye reglene for passasjerer i flytrafikk i kraft i alle EU-land. Med dette får passasjerene bedre rettigheter ved blant annet kanselleringer og forsinkelser. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Miljø

Kyoto-protokollen trer i kraft
Kommisjonen ønsker velkommen ikrafttredelsen av Kyoto-protokollen 16. februar. Protokollen er det internasjonale samfunns viktigste instrumentet i kampen mot globale klimaforandringer. Les mer her

EUs industri forplikter seg til bruk av miljøvennlig plastikk
Kommisjonen ønsket 14. februar velkommen en frivillig forpliktelse om bruk av miljøvennlig plastikk fra et konsortium av EUs fabrikanter. Kommisjonen håper at initiativet kan stimulere andre sektorer til lignende tiltak. Les mer her

Miljøinformasjon: nytt direktiv gir offentligheten bedre innsyn
Ett nytt direktiv som skal gi borgerne bedre tilgang til miljøinformasjon trådte i kraft 14. februar. Direktivet gir innbyggerne økt innflytelse i miljøspørsmål, samt rett til erstatning når miljølovgivningen brytes. Les mer her

Til toppLink to top of page

Earth & Space Week

Jordobservasjon: globalt samarbeid trer i kraft
Representanter fra rundt 60 nasjoner og mer enn 40 internasjonale organisasjoner sluttet seg 16. februar til et globalt samarbeid for jordobservasjon. Norge slutter seg også til systemet, som skal øke forståelsen for jordkloden og hvordan den fungerer. Les mer her

"Earth & Space Week": ni vinnere utpekt i barnekonkurranse
Ni barn ble premiert for sine forslag til flagg for jorden i forbindelse med "Earth & Space Week" som arrangeres 12. - 20. februar. Uken arrangeres i samarbeid mellom Kommisjonen og Det europeiske rombyrået (ESA). Les mer her

Forfatningstraktaten på tur i rommet
Industrikommissær Günter Verheugen overrakte 11. februar, i forbindelse med lanseringen av "Earth & Space Week" i Brussel, en kopi av EUs forfatningstraktat til astronauten Michel Tognini. Tognini vil bringe traktaten med seg til Den internasjonale romstasjonen 15. april, 2005. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer

SEMINAR AVLYST: EUs fiskeripolitikk i endring
Europakommisjonens delegasjons seminar fredag 18. februar om EUs fiskeripolitikk i endring er avlyst på grunn av sykdom.

EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge
Utenriksdepartementet arrangerer 18. mars kl. 0900-1300 konferanse på Bristol hotel i Oslo om EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge. Kommisjonens visepresident og EUs kommissær for institusjonelle relasjoner og kommunikasjon, Margot Wallström, er hovedtaler. Informasjon om påmelding her
                                                                                            
                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Innovasjon - samarbeid, utdanning og informasjon
Indkaldelse af forslag — GD EAC Nr. 85/04 - Indkaldelse af forslag til innovative samarbejds-, uddannelses- og informationsprojekter, Aktion 5. Les mer her

Jean Monnet 2005
The European Commission's Jean Monnet Action has launched a new call for proposals for teaching and research projects in the field of European integration studies, organised by University-level institutions. Les mer her

FTU
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: »Strukturering af det europæiske forskningsrum«. Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om "Strukturering af det europæiske forskningsrum". Les mer her

Socrates-innovasjon

Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/73/04 — Indkaldelse af forslag 2005 om generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter (Aktion 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet) Les mer her

Folkehelse
Indkaldelse af forslag 2005 — Program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Europa i 12 leksjoner
Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?" Heftet kan nå bestilles på både dansk og engelsk her

 

 

Working for the regions
2004 - versjon av brosjyre med hovedtrekkene i EUs regionalpolitikk. Her får du vite hvorfor, hvordan og hvem som får støtte fra EU, samt resultater fra regionalpolitikken. Brosjyren er nå tilgjengelig både på dansk og engelsk, og kan bestilles
her

 

 

Fakta om EU i lommeformat
Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettsformat med alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv. Den norske brosjyren er revidert vinteren 2005, og vi har også fått brosjyren oversatt til islandsk. Begge utgavene kan bestilles 
her
 
 

Map of the Eligible Areas 2004-2006
Nytt kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2 i perioden 2004-2006.
Kartet kan bestilles her

 

 

 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page