EU-nytt nr. 7, 18. februar 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

 

Seminarer

Utvidelse

EU i verden

EUs fremtid

Økonomi og næringsliv

Sysselsetting og sosiale rettigheter

Helse

Transport

Miljø

Kultur

Landbruk og fiske

Forskning

Reformer i EU

Informasjons- og kommunikasjons-teknologi

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seminarer

Europaseminar for lærere fra Buskerud, Telemark og Vestfold 15. mars
I samarbeid med BTV-samarbeidet inviterer Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island til lærerseminar om Europa den 15. mars  i Kongsberg. Kurset består av informasjon om EU, utdanningsreformer i et europeisk perspektiv og om mulighetene for et europeisk samarbeid i skolen med Sokrates og Leonardo da Vinci. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Utvidelse

De nye Kommissærene får "faddere" i Kommisjonen
18. mai ble Europakommisjonen enig om hvordan de skal sikre en best mulig integrering av de ti nye Kommissærene fra første mai. Kommissærene fra de nye medlemslandene vil være fullverdige medlemmer av kollegiet og spille en aktiv rolle i beslutningsprosessene. De nye Kommissærene vil ikke få ansvar for sine egne generaldirektorater, i stedet vil de jobbe i tospann med de nåværende medlemmene av kollegiet i en slags "fadderordning". Les mer her. Se bildene av de nye Kommissærene her

Utjevningsfondet for kandidatlandene gir gode resultater
I tidsrommet 2000 til 2004 godkjente Europakommisjonen 324 prosjekter med finansielle bidrag på 7 milliarder euro innen rammene til instrumentet for utjevningspolitikk for kandidatlandene (ISPA). ISPA er for kandidatlandene det utjevningsfondet er for medlemslandene og støtter storstilte prosjekter innen infrastruktur for transport og miljø. Les mer her

9 nye offisielle EU-språk fra første mai 2004
Fra første mai vil antallet offisielle språk i EU øke med 82 %, fra 11 til 20. EU er eneste internasjonale organisasjon der alle medlemmene kan benytte sitt eget språk i offisielle sammenhenger. Alle EUs institusjoner jobber nå hardt for å forberede den språklige utfordringen utvidelsen mefører. Les mer her Generaldirektoratet for tolketjenester forbereder seg også på utvidelsen med omfattende nyrekrutteringer. Les mer her

BNP per innbygger: 9 av 10 regioner i de nye medlemslandene under 75 % av EU15-gjennomsnitt
Data frigjort 18. februar av Eurostat, EUs statistikkbyrå, viser at  en femtedel av EU-regionene og 9 av 10 regioner i de nye medlemslandene hadde et BNP per innbygger under 75 % av EU15-gjennomsnittet i 2001. Les mer her

Til topp Link to top of page

EUs fremtid

Sikkerhetsspørsmålet i et utvidet EU
16. februar holdt Kommissær for Retts- og indrepolitikk, António Vitorino, en tale ved den syvende europeiske politikongress i Bad Godesberg, Tyskland. Vitorino understreket at balansegangen mellom EUs demokratiske verdier og opprettholdelsen av lov og orden er en utfordring for alle politistyrker, "spesielt konfrontert med en økende vilje blant unge mennesker til å ty til vold".  Les mer her

EU-borgerne ønsker at regjeringene deres skal gi i forhandlingene for å sikre grunnloven
En ny Eurobarometerundersøkelse viser at 77 % av menneskene i de 25 nåværende og kommende medlemslandene er positive til at en grunnlov for EU vedtas, bare 15 % er negative. Tallene er en fremgang siden 2003. Hele 62 % ønsker at regjeringene deres skal gi i forhandlingene for å sikre en avtale. Les mer her

Kommisjonen foreslår å inkludere biometriske data i passet
Kommisjonen vedtok 18. februar et forslag til en forordning som vil harmonisere sikkerhetsstandarden på EU-borgernes pass og tredjelandsborgeres identitetspapirer. Visa og oppholdstillatelse må ha både fingeravtrykk og foto, mens i passet er foto tilstrekkelig, foreslår Kommisjonen. Les mer
her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU gjør en forskjell i Afghanistan
EU er en av de største bidragsyterne til gjenoppbyggingen av Afghanistan. Samlet ga EU og medlemslandene over 835  millioner euro i bistand til Afghanistan i 2003. Les mer her. Utenrikskommissær Chris Pattens holdt 12. februar en tale til Europaparlamentet om utviklingen i Afghanistan siden Bonn-avtalen. Les talen her

Enklere for kinesiske turister å reise til EU-land
12. februar inngikk EU en avtale med Den nasjonale kinesiske turistadministrasjonen som vil forenkle kinesiske gruppereiser til Europa.  Gjennom  utvalgte reisebyråer vil kinesiske turister enklere kunne søke om visa fra de av EUs medlemsland som har fått "Godkjent reisemålstatus" av Kina. Les mer her

Handlingsplan mot utviklingslands avhengighet av landbruksvarer
12. februar vedtok Kommisjonen en handlingsplan for å hjelpe utviklingsland slik at de kan øke sin eksport. Blant planens mål er også å redusere u-landenes sårbarhet grunnet variasjoner i pris på internasjonale landbruksvarer som bomull og kaffe. Les mer her

Debatt om Iran i Europaparlamentet
12. februar holdt Utenrikskommissær Chris Patten et innlegg i Europaparlamentets debatt om Iran. I sitt innlegg sa han blant annet at "hvis vi mener alvor med å skape en kreativ og konstruktiv politikk for et utvidet Midtøsten, må den omfatte Iran". Les mer her

Hvilken fremtid for forholdet mellom EU og USA?
13. februar holdt Utenrikskommissær Chris Patten en tale i Oxford, Storbritannia om forholdet mellom EU og USA. I talen beskriver han forholdet over Atlanteren som "et ekteskap som trenger å bli rådet og vist vei, men som med sikkerhet burde spares for skilsmisseretten". Les mer her. 17. februar møtte Kommisjonens president, Romano Prodi, medlemmer av Det transatlantiske politiske nettverket (TPN) for å bli presenteret anbefalinger for et styrket partnerskap over Atlanteren. Les mer her

Chris Patten på besøk i India, Afghanistan og Pakistan 16. - 19. februar
Som del av en ministeriell Troika besøker Utenrikskommissær Chris Patten  16. - 19. februar India, Afghanistan og Pakistan. Besøket sammenfaller med nye samtaler mellom Pakistan og India. EU understreker sin støtte til en tilnærming mellom landene. Les mer her

EU ber om WTO-panel om USAs anti-dumpingmetoder
17. februar ba EU om at det skal opprettes et panel for å undersøke kompatibiliteten med WTOs regler av USAs bruk av "nulling" når de gjør dumpingkalkyler. "Nulling" er en kalkuleringsmetode som består i  se bort i fra negative marginer av dumping. Dermed øker eksportørenes, deriblant de fra EUs, erstatningsansvar for dumping. Denne praksisen er ikke lenger tillatt i følge WTOs regler. Les mer her

Åpningsmøte for ekspertkomiteen for "Tilrettelegging for Euro-Middelhavsinvestering og -partnerskap" (FEMIP)
Under ledelse av Den europeiske investeringsbankens visepresident, Philippe de Fontaine Vive ble det første møtet for ekspertkomiteen for FEMIP holdt 16. og 17. februar. Komiteen skal gi anbefalinger til FEMIPs ministerkomiteer sammensatt av økonomi- og finansministrene fra EU og fra partnerlandene fra Middelhavet. Målet er en frihandelssone landene i mellom innen 2010. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen godtar fusjon mellom Air France og KLM på visse betingelser
18. desember 2003 kunngjorde Air France og KLM at de hadde inngått en avtale om å fusjonere. Kommisjonen har godkjent fusjonen av selskapene som sammen vil  utgjøre det største flyselskapet i Europa. Dette har imidlertid skjedd på betingelse av at selskapene åpner for konkurranse, blant annet ved å overlate 94 av sine daglige tidslommer for landing og letting til  konkurrentene. Les mer her

Kommisjonen innleder undersøkelser av Sony/Bertelsmanns fusjon på området for musikkinnspilling
Europakommisjonen annonserte 12. februar at den har besluttet å innlede en omfattende undersøkelse av den foreslåtte fusjonen mellom de internasjonale plateselskapene Bertelsmann AG og Sony Corp. Kommisjonen frykter at fusjonen kan gi selskapene en dominerende stilling på markedet for innspilling musikk. Les mer her

Fjerde kvartal 2003: BNP opp med 0,4 % i EU
Estimater publisert 13. februar av Eurostat, EUs statistikkbyrå, viser at BNP gikk opp med 0,3 % i eurolandene og 0,4 % i EU i fjerde kvartal 2003 i forhold til foregående kvartal. Økningen var respektivt 0,6 % og 0,9 % i forhold til fjerde kvartal i 2002. Les mer her

Kommisjonen spår vekst i BNP mellom 0,3 % og 0,7 % i eurosonen
Generaldirektoratet for økonomiske og finansielle spørsmål spår en økonomisk vekst i BNP mellom 0,3 % og 0,7 % i eurosonen for første og andre kvartal i 2004. Les mer her

Kommisjonens vurderinger av stabilitetsprogrammer for Belgia, Tyskland, Spania og Portugal
18. februar presenterte Kommissær for økonomiske og finansielle spørsmål, Pedro Solbes, Kommisjonens vurderinger av stabilitetsprogrammer i fire medlemsland i henhold til kravene i vekst- og stabilitetspakten.  Solbes sa seg fornøyd med "å være tilbake til normalen med alle medlemsland, inkludert Tyskland og Frankrike, hva budsjettovervåking gjelder". Les mer her Les vurderingen av Belgia, Tyskland, Spania og Portugal.

Kommisjonen foreslår nye regler for tjenester av allmenn økonomisk interesse
I etterkant av Altmark-dommen forslår Kommisjonen 18. februar en lenge etterlyst gjennomgang av reglene for medlemslandenes kompensasjon til tjenester som anses å være til allmenn økonomisk interesse. Kommisjonen starter nå en konsultasjonsprosess om et forenklet og tydeligere rammeverk for slik lovgivning. Les mer
her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale rettigheter

Forslag til forenkling av reglene for kvalifisert arbeidskraft godkjent av Europaparlamentet
Europaparlamentet har godkjent et forslag til et direktiv som skal gjøre reglene for fri bevegelse av kvalifisert arbeidskraft mellom medlemslandene enklere og klarere. Dette direktivet vil kunne erstatte de femten direktivene som i dag regulerer området for anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner. Forslaget vil nå gå videre til Rådet for endelig vedtak i henhold til medbestemmelsesprosedyren. Les mer her

Det andre europeiske flyktningefond: Finansiell solidaritet for en felles asylpolitikk
12. februar vedtok Europakommisjonen et forslag til en rådsbeslutning om å etablere et Europeisk flyktningefond for perioden 2005 - 2010. Det første flyktningefondet fra 2000 til 2004 disponerte 200 millioner euro som ble brukt til å støtte og oppmuntre medlemsland til å ta i mot flyktinger og å aktivt følge dem opp. Les mer her

EU-borgerne ser viktigheten av Det europeiske år for funksjonshemmede
Det europeiske år for funksjonshemmede i 2003 ble anerkjent og forstått av en høy prosentandel av EU-borgere og tjente som en holdningsskapende kampanje. Dette viser en Eurobarometer-undersøkelse utført for Europakommisjonen. Undersøkelsen viser også at publikum nå har høyere bevissthet og bryr seg mer om funksjonshemmedes rettigheter i forhold til en undersøkelse utført i 2000. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

CO2-utslipp nye biler i EU ned med over 10 % siden 1995
12. februar vedtok Kommisjonen den fjerde årlige rapporten om CO2-utslipp fra nye biler. Rapporten viser at CO2-utslipp fra nye passasjerbiler solgt i EU gikk ned med 10,8 % mellom 1995 og 2002. EUs mål er å nå en nedgang på 35 % innen 2010. Les mer her
 

Kommisjonen har ingen innvendinger mot skattefritak på biologisk brensel i Tyskland
Tyskland planlegger å innføre totalt skattefritak på mineraloljer for rent og blandet biologisk brensel. Biologisk brensel defineres som energiprodukter derivert fra biomasse. Kommisjonen godtar skattefritaket på grunnlag av Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte for miljøvern. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse

Avtale håndtering av trusler mot folkehelsen
På et uformelt møte i Helseministerrådet i Brussel, 12. februar, holdt Kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, David Byrne, en tale om planlegging og koordinering av EUs hovedvåpen i håndteringen av trusler mot folkehelsen. Han kom blant annet inn på problematikken rundt fugleinfluensa. Les talen her På møtet ble det inngått en avtale om en koordinering av influensaberedskapen i medlemslandene. Avtalen innebærer blant annet at landene skal informere hverandre før tiltak settes inn.  Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Transport

Togtransport i et utvidet EU
Visepresident i Kommisjonen og Kommissær for transport og energi, Loyola de Palacio, deltok 17. februar på Europeiske jernbaner (CER) sitt årlige møte i Brussel. Temaet var de utfordringene for togtransport i et utvidet EU. I sin tale redegjorde de Palacio for EUs arbeid på feltet. Blant prioriteringer for 2004 nevnte hun liberalisering av passasjertransport, et utkast til direktiv om sertifikat for lokførere samt passasjerrettigheter på internasjonale ruter. Les mer her

Kommisjonen foreslår styrket sikkerhet i europeiske havner
Kommisjonen har lagt frem et forslag om et nytt alleuropeisk rammeverk for å styrke sikkerheten i europeiske havner. Havnene er en spesielt sårbar del i logistikkjeden. Skulle de bli angrepet av terrorister ville dette ha kraftige ringvirkninger. Kommissær for energi og transport, Loyola de Palacio sier: "med dette forslaget vil vi reise enda en del av Fellesskapet forsvarsverk mot planlagte ulovlige handlinger" Les mer her

Kommisjonen foreslår luftfartspolitikk for naboland
I en meddelelse kalt "Fellesskapets luftfartspolitikk mot dets naboer" gjør Kommisjonen rede for de økonomiske og politiske fordelene knyttet til nærmer luftfartsforbindelser mellom EU og dets naboland. For å lansere dette initiativet vil Kommisjonen be om mandat til å forhandle med landene på Vest-Balkan, Marokko, Jordan og Libanon. Les mer her

Kommisjonen strammer opp felles sikkerhetsregler for kommersielle flygninger
Kommisjonen har vedtatt et utkast til en forordning som gir operasjonelle regler for flymaskiner, inkludert bestemmelser for fly- og hviletid for flybesetninger. "Denne nye forordningen vil gjøre det lettere å skape enighet mellom alle institusjonene om å lage strengere sikkerhetsregler for alle europeiske kommersielle flyoperasjoner" sier Loyola de Palacio, Kommissær for transport og energi. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Nye perspektiver for europeiske landbrukere
16. februar holdt landbrukskommissær Franz Fischler en tale ved Europeiske Landbrukeres årlige konferanse i Birmingham, Storbritannia. EUs landbruksreform var tema, og Fischler understreket EUs tre hovedmål for distriktsutvikling etter 2006: Øke landbrukets konkurransedyktighet, øke levestandarden i distriktene og støtte miljøarbeid på landet. Les talen her

Til topp Link to top of page

Forskning

EU presser saften ut av tomatene
Ny EU-forskning viser at restene som blir overflødige under bearbeiding av tomater er fulle av utappet, næringsrik herlighet og foreslår å utnytte dette maksimalt. I stedet for at tomatrestene går til dyrefôr eller kastes, foreslår EUs TOM(at)-prosjekt at de benyttes som et naturlig tilsetningsstoff i maten. Les mer her

Til topp Link to top of page

Reformer i EU

Anna Diamantopoulou sier fra seg sine plikter for å stille til valg i Hellas
Kommissær for sysselsetting og sosiale spørsmål, Anna Diamantopoulou, har blitt bedt av sitt parti, PASOK om å være listetopp ved neste greske parlamentsvalg. Kommisjonens president, Romano Prodi, har akseptert at Diamantopoulou sier fra seg sine plikter som Kommissær i løpet av valgkampen. Les mer her
 

Revisjonsrettens arbeidsprogram for 2004
17. februar holdt Revisjonsrettens president, Juan Manuel Fabra Vallés, en tale for Europaparlamentets budsjettkontrollkomité for å presentere Revisjonsrettens arbeidsprogram for 2004. Les talen her

Til topp Link to top of page

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

 

Styrking av "eDemokratiet"
EU satser på å bygge opp et konkurransedyktig informasjonssamfunn i Europa. Et viktig element i denne satsningen er "eDemokratiet" - bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å gjøre det politiske styret mer åpent og oversiktlig. Kommissær for næringsliv og informasjonssamfunnet, Erkki Liikanen, holdt 12. februar en tale i Brussel om  "eDemokratiet". Les talen her

 

Digitalt innhold for høyhastighetsinternett: drivstoff til EUs informasjonsbehov
Som del av forpliktelsene til eEurope foreslo Europakommisjonen 17. februar et nytt program på 163 millioner euro, eContentplus (2005 - 2008). Programmet vil støtte utviklingen av flerspråklig innhold for innovative onlinetjenester i EU. Les mer her

 

Kommisjonen godkjenner ThyssenKrupp og Arcelors felles kontroll av internettplattform
17. februar kunngjorde Kommisjonen at den godtar at ThyssenKrupp kjøper opp Corus' del av Steel 24-7, et selskap som er spesialisert i å levere internettjenester til stålsektoren. ThyssenKrupp og Arcelor blir dermed hver eiere av 50 % av selskapet. Les mer her

 

Reorganisering av offentlig administrasjon øker kvaliteten på online-tjenester
Offentlige administrasjoner som kombinerer bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å levere nye tjenester med en  substansiell reorganisering av arbeidsmetodene sine får bedre bedømmelse fra bedrifter og enkeltmennesker. Dette kommer ut av en nylig utgitt undersøkelse finansiert av Kommisjonen der også Norge har deltatt. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

Vil du ta imot en europeisk ungdom som jobber frivillig i din organisasjon?
Få hjelp i det daglige arbeidet, få nye innspill og lær om andre kulturer. Alle frivillige organisasjoner, stiftelser, kommunale og offentlige instanser kan bli vertsprosjekt for volontører og motta en utenlandsk ungdom som jobber frivillig i 6-12 måneder. Infomøte 27. april. Les mer her

Europeisk innhold på verdensveven: eContent
Innkalling av forslag til prosjekter under programmet for utvikling og bruk av europeisk digitalt innhold på internett og til fremme av språklig mangfold i informasjonssamfunnet. Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Ny stor database med gratis publikasjoner på web
 

 

Mange spennende publikasjoner fra EU kan nå bestilles direkte fra Delegasjonen på web. Nye publikasjoner i databasen handler blant annet om Lisboa-strategien, regionalpolitikk, bistand og mye annet. Les mer her

 

 

Til topp Link to top of page

    Til toppLink to top of page