EU-nytt nr 7, 20. mars

Barcelona-toppmøtet

Landbruk og fiskeri

Utvidelsen

Det indre marked og fiskeri

Næringsliv og handel

EU i verden

Miljø 

Utdanning og kultur

Helse- og forbrukerspørsmål

Utlysninger fra EU

 

Barcelona-toppmøtet

Konklusjoner fra Barcelona-toppmøtet 
Formannskapets konklusjoner fra toppmøtet i Barcelona finner du her (pdf-dokument)

Taler fra Barcelona-toppmøtet 
Europaparlamentets president Patrick Coxs tale til stats- og regjeringssjefene på toppmøtet i Barcelona. Les mer her

Landbruk og fiskeri

10 gode grunner for å støtte Kommisjonens utvidelsesstrategi 
Frans Fischler, Kommissær ansvarlig for fiskeri og landbruk, møtte landbruksministrene fra medlemslandene og søkerlandene 19. mars. Fischler understreket at det var viktig å se på hele utvidelsespakken og ikke bare direktestøtten til bøndene som skal fordeles over 10 år. Utvidelsespakken innholder en stor pakke med distriksstøtte også. Les mer her

Analyse av effekt på landbruksmarkedene og inntekt for bøndene i Øst- og Sentral Europa 
Rapporten, som er utarbeidet av Generaldirektoratet for landbruk, søker å vise hvilken effekt forskjellige utvidelses-scenarier har på jordbruksmarkedene og inntekten til bøndene i søkerlandene. Les mer her 

Resultater fra Rådsmøte om landbruk 18. mars 
Landbruksministrene diskuterte tobakk, nøtter, forsikring og utvidelse. Les mer her. Spørsmål og svar om tobakksforbruk og kontroll se her

Utvidelsen

Første meningsmåling fra EUs søkerland 
Eurobarometer har publisert den første meningsmålingen fra EUs søkerland. Meningsmålingen viser at et flertall i søkerlandene ønsker å bli medlemmer i EU i 2004. Les mer her

EU og utvidelsen 
Spørsmål og svar om matvaresikkerhet ved EU utvidelsen. Les mer her

Folkeopinionen i søkerlandene 
Generaldirektorat for utvidelsen har laget sider om folkeopinionen i søkerlandene. Se her

 

Det indre marked og økonomi

Europeisk CV 
Eksempel på en europeisk standard CV. Les mer her

Bedre beskyttelse for vikarbyråpersonell
Kommisjonen la 20. mars fram forslag til direktiv om samme beskyttelse for vikarbyråpersonell som for ansatte i den bedriften personellet jobber for. Kommisjonen ønsker også å forbedre vikarbyråsektoren slik at vikarbyråene kan levere den fleksible arbeidskraften som næringslivet trenger. Les mer her 

Fremgang for direktiv på forsikringsområdet 
Rådet vedtok en felles holdning til forslaget om direktiv på forsikringsområdet 19. mars. Direktivforslaget skal nå tilbake til Europaparlamentet for andre lesning. Direktivet inngår som en viktig del av den finansielle handlingsplanen for det indre marked. Les mer her

Den årlige inflasjonen i eurosonen sank til 2,4% i februar 
Årlig inflasjon i eurosonen sank til 2,4% i februar fra 2,7% i januar. For EU15 er tallene henholdsvis 2,3% i februar mot 2,5% i januar. Les mer her

Næringsliv og handel

Konsekvensutredning for næringslivet 
I et pilotprosjekt har Kommisjonen undersøkt hvilken påvirkning forskjellige reguleringer har på næringslivet. Rapporten fra prosjektet er nå ferdig. Les pressemelding her. Se rapporten her

Digital start hjelp for SMB - europeiske initiativ og fremtidige perspektiver
Tale av kommissær for informasjonssamfunnet Erkki Liikanen på Cbit-messen i Tyskland. Les mer her

Visjonen om et mobilt Europa 
Tale av kommissær ansvarlig for informasjonssamfunnet, Erkki Liikanen, på Mobilt Europa konferansen 18. mars. Les talen her

Kommisjonens svar på importtollen på stål i USA 
Bakgrunninformasjon om Kommisjonens strategi som svar på USAs innføring av importtoll på stål. Les mer her

Konferanse om skatt for næringslivet i EU 
29.-30. april avholder Europakommisjonen en konferanse om hvordan man skal fjerne skattehindringene for næringslivet i det indre marked. Les mer her

Referat fra nettmøtet med Pascal Lamy 14. mars 
Nettmøtet med handelskommissær Pascal Lamy dreide seg om handelens rolle i utviklingen i den tredje verden. Les referat fra nettmøtet her

EU i verden

Konferansen om finansiering av utvikling 
Rådets felles holdning før konferansen om finansiering av utviklingen i verden i Monterrey 18.-22. mars. Medlemslandene ble enige om å øke bistanden til 0,7% av BNI for EU som en internasjonal blokk. Les mer her

Nyheter på justispolitikk-området 
Blant annet innkalling til forslag til Det europeiske flyktningfondet og andre programmer. Les mer her

Andre møte mellom ministre i Euromed området 
Ministrene i Euromed-området møttes for andre gang 19. mars. Målet er å opprette et frihandelsområde i middelhavsområdet. Viktig framgang er oppnådd siden forrige møte i mai 2001. Les mer her

Over 5 millioner euro i bistand til Nord-Korea 
Pengene, som vil bli fordelt gjennom ECHO, vil i hovedsak bli brukt til gjenoppbygging eller nye anlegg for vann og kloakk. Les mer her

  Miljø 

Startsskudd for handlingsplan for miljø- og sikkerhetsovervåkning  
Styringskomiteen for miljø- og sikkerhetsovervåkning hadde sitt første møte 19. mars. Den skal overvåke implementeringen av EUs handlingsplan for miljø- og sikkerhetsovervåkning. Planen er å ha en egen operativ kapasitet på området innen 2008. Les mer her

Grønn uke - 15. - 19. april 
Kommisjonen arrangerer grønn uke i Brussel 15. - 19. april. Interessert i å vite mer? Se her

Utdanning og kultur

Europa og kulturen 
Ny internettportal om Europa og kulturen se her

Hvorfor er mellomkulturell dialog viktig? 
Tale av Romano Prodi  på en konferanse om mellomkulturell dialog i Brussel 20. mars. Dette er et nytt tema innenfor Jean Monnet prosjektet. Les talen her. Se ny side om mellomkulturell dialog her

Helse- og forbrukerspørsmål

Vitenskapelig komité om dyrevelferd ved transport av dyr 
EUs vitenskapelige komité for dyrehelse og -velferd la 20. mars fram sitt forslag om dyrenes velferd under transport. Komiteen ønsker blant annet restriksjoner på transporttid samt bedre rutiner for mat og drikke til dyrene. Les mer her 

Matkvalitet - forslag til bedre beskyttelse av geografiske navn 
Kommisjonen foreslår bedre beskyttelse for geografiske produktnavn som "Parmaskinke" og "Roquefort;" unike produkter produsert på en helt spesiell måte. Ifølge forslaget vil alle landene i WTO få anledning til å klage på beskyttelsen av et produktnavn, noe som vil øke anerkjennelsen internasjonalt. Les mer her

 

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af interessetilkendegivelser — Det europæiske forskersamfunds chance for at være med i forberedelsen af de første indkaldelser under sjette rammeprogram — Reference: (EOI.FP6.2002). Les utlysningen her

 

 

    Til toppLink to top of page