EU-nytt nr. 6, 9. februar 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

EU i verden

Det indre marked

Sikkerhet og forsvar

Sosialpolitikk

Forbrukerspørsmål

Fiskeri

Kultur og utdanning

Seminarer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

250 millioner euro i støtte til De palestinske selvstyremyndighetene
Utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner uttalte 9. februar at Kommisjonen regner med å stille 250 millioner euro til rådighet for å støtte videre skritt mot opprettelsen av en selvstendig palestinsk stat. Les mer her

Handlingsplan for handel og utvikling
EUs kommissær for handel, Peter Mandelson, holdt 4. februar en tale hvor han la frem en plan med konkrete tiltak for hvordan EU, Verdens handelsorganisasjon (WTO) og G8-landene kan utvikle en handelspolitikk som også kan være fordelaktig for utvikling. Les mer her. Les hele talen her

 


EU lanserer ny eksportstøttetjeneste til utviklingsland
EU lanserte 4. februar en forbedret og flerspråklig versjon av sin online eksportstøttetjeneste. Tjenesten skal bistå produsenter i utviklingsland som ønsker å eksportere til EUs marked. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Nesten 100 millioner piratprodukter og andre etterligninger beslaglagt i 2004
Kommisjonen opplyste 8. februar at EUs tolltjeneste beslagla nesten 100 millioner piratprodukter og andre etterligninger av kjente merkevarer i 2004. Dette er en betydelig økning fra 2003. Les mer her

Biler utstyrt med nødhjelpsteknologi innen 2009
Kommisjonen, EUs industri og andre partnere ble 3. februar enige om en handlingsplan som tar sikte på å utstyre alle nye biler med automatisk nødhjelpsteknologi innen 2009. Handlingsplanen, eCall, skal implementeres over hele Europa. Les mer her


Moms: offentlig høring om regler for tjenesteytelser

Kommisjonen lanserte 3. februar en offentlig høring om reglene som gjelder når tjenester leveres til private forbrukere. Basert på tilbakemeldingene vil Kommisjonen avgjøre om den skal fremme et forslag for å modifisere det eksisterende regelverket. Les mer her

                                                           Til toppLink to top of page

Sikkerhet og forsvar

Kommisjonen forbereder seg på det uventede
Kommisjonen planlegger et omfattende europeisk program for sikkerhetsforskning. Programmet skal styrke europeiske borgeres sikkerhet og er et svar på de siste års terroristhandlinger samt flodbølgen som rammet Asia i januar. Les mer her. For mer bakgrunnsinformasjon, se her

Kampen mot terrorisme: EUs innsats så langt
EUs kommissær for justis, frihet og sikkerhet, Franco Frattini, holdt 3. februar en tale hvor han redegjorde for EUs tiltak i retning en strategi for felles sikkerhet, blant annet EUs innsats i kampen mot terrorisme. Les talen herEUs forsvarsindustri og arbeidet for felles sikkerhet i Europa

EUs kommissær for industri og næringsliv, Günther Verheugen, holdt 3. februar en tale hvor han redegjorde for EUs forsvarsindustri og dens bidrag i arbeidet med å skape felles sikkerhet i Europa. Les talen her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Sosialpolitikk

Kommisjonen lanserer en ny sosial agenda
Kommisjonen lanserte 9. februar sin nye sosiale agenda som skal modernisere Europas sosiale modell under den relanserte Lisboa-strategien. Den nye agendaen fokuserer på økt sysselsetting og like muligheter for alle. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Forbrukerspørsmål

80 av 100 EU-borgere hadde mobiltelefonabonnement i 2003
En rapport fra Eurostat, lagt frem 7. februar, viser at rundt 80 av 100 EU-borgere hadde mobiltelefonabonnement i 2003. De høyeste tallene finnes i Luxembourg, Sverige og Italia. Les mer her

                                                              Til toppLink to top of page

Fiskeri

Kommisjonen vedtar beskyttelsestiltak mot import av oppdrettslaks
Kommisjonen vedtok 4. februar å innføre beskyttelsestiltak mot import av oppdrettslaks. Vedtaket vil blant annet få betydning for norske eksportører av laks til EU. Les forordningen her

Til toppLink to top of page

Kultur og utdanning

Erasmus Mundus: 17 nye masterprogrammer valgt
Kommisjonen presenterte 9. februar de 17 nye Erasmus Mundus masterprogrammene, som til sammen involverer 69 europeiske universiteter. Blant de utvalgte er Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Norges Idrettshøyskole. Les mer her

Vennskapsbyer: 10 prosjekter hedret med gullstjerner
EUs kommissær for kultur og utdanning, Jan Figel, delte 3. februar ut gullstjerner i forbindelse med et konsultasjonsforum om handlingsprogrammet som skal fremme et aktivt europeisk borgerskap. Ti prosjekter, som omfatter 27 europeiske byer, ble hedret med gullstjerner. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer

EUs fiskeripolitikk i endring
Europakommisjonen inviterer til seminar fredag 18. februar om EUs fiskeripolitikk i endring. Generaldirektør Jörgen Holmquist fra Europakommisjonens generaldirektorat for fisk vil snakke om fiskerireformen og erfaringene så langt. Mer informasjon og påmelding her

EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge
Utenriksdepartementet arrangerer 18. mars kl. 0900-1300 en konferanse på Bristol hotell i Oslo om EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge. Kommisjonens visepresident og EUs kommissær for institusjonelle relasjoner og kommunikasjon, Margot Wallström, er hovedtaler. Informasjon om påmelding her

                                                              Til toppLink to top of page

Utlysninger

Innovasjon - samarbeid, utdanning og informasjon
Indkaldelse af forslag — GD EAC Nr. 85/04 - Indkaldelse af forslag til innovative samarbejds-, uddannelses- og informationsprojekter, Aktion 5. Les mer her

Jean Monnet 2005
The European Commission's Jean Monnet Action has launched a new call for proposals for teaching and research projects in the field of European integration studies, organised by University-level institutions. Les mer her

FTU
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om "Strukturering af det europæiske forskningsrum". Les mer her

Socrates-innovasjon

Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/73/04 — Indkaldelse af forslag 2005 om generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter (Aktion 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet) Les mer her

Folkehelse
Indkaldelse af forslag 2005 — Program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Fakta om EU i lommeformat
Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettsformat med alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv. Den norske brosjyren er revidert vinteren 2005, og vi har også fått brosjyren oversatt til islandsk. Begge utgavene kan bestilles 
her
 
 

Laksen fra den røde kilden
Andre historie i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å vekke barns interesse for miljøspørsmål. Historien handler om gutten Tom og reven Lila, og om hvor viktig det er å holde elver fri for forurensning. Passer for barn i barneskolen mellom 6 og 10 år. Heftet er tilgjengelig på 13 språk i
pdf-format, eller papirutgaven kan bestilles på engelsk eller dansk her
 

Fly, vakre svaler!
Dette er den tredje historien i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å øke barns interesse for miljøspørsmål. Sammen med gutten Tom og reven Lila kan 6-10 åringer lære om trekkfugler og hvor viktig det er å ta vare på habitatet deres for at de skal komme tilbake. Heftet kan lastes ned fra internett på 20 språk
her, eller papirutgaven kan bestilles på engelsk eller dansk her

 

Map of the Eligible Areas 2004-2006
Nytt kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2 i perioden 2004-2006.
Kartet kan bestilles her

 


Socrates-Grundtvig adult education

Ny og oppdatert brosjyre fra generaldirektoratet for utdanning og kultur om Sokrates-Grundtvig programmet for utdanning for voksne. Brosjyren gir en oversikt over programmet, hvem som kan søke og hvordan. Brosjyren kan bestilles her

 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page