EU-nytt nr. 6, 13. mars 2002

Printer Friendly Page

Barcelona-toppmøtet

Næringsliv og det indre marked

Økonomi og finans

EU i verden

Konkurranse

Sosiale saker og forbrukerspørsmål

Utvidelsen

Diverse

Utlysninger fra EU

Barcelona-toppmøtet

Toppmøtet i Barcelona 15. - 16. mars 
Bakgrunnsinformasjon om toppmøtet i Barcelona 15. og 16. mars. Toppmøtet vil spesielt fokusere  på sysselsetting og Lisboa-strategien. Les mer her

Europas økonomiske og finansielle integrasjon - status før Barcelona-toppmøtet 
Tale av indre markedskommissær Fritz Bolkestein på senteret for bankstudier. Les talen her

Næringsliv og det indre marked

Forslag om nye regler for godkjenning av kvalifikasjoner 
Kommisjonen la 12. mars fram et nytt forslag om forenkling av reglene for godkjenning av kvalifikasjoner EU landene i mellom. Målet med forslaget er å forenkle flyten av kvalifisert arbeidskraft også med tanke på utvidelsen. Det nye direktivet vil erstatte 15 tidligere direktiver på dette området. Les mer her. Spørsmål og svar finner du her

Ny forordning for bilsektoren lagt fram 
Kommisjonen la 11. mars fram sitt forslag til ny regulering for bilsektoren. Kommentarer til Kommisjonens forslag må sendes innen 15. april. Les mer her

Statistisk oversikt over detaljhandelen i EU 
Statistisk oversikt over detaljhandelen i EU. Se her

Det indre marked for energi -  sammenhengen mellom konkurransepolitikk og regulering 
Tale av konkurransekommissær Mario Monti til komiteen for produktivitet, handel og turisme i Roma 7. mars. Les mer her

Mer konkurranse innenfor posttjenester 
Europaparlamentet godkjente i andre lesning direktivet som åpner for større konkurranse i postsektoren. Les mer her

Produksjonen i byggesektoren steg med 0,3% i eurosonen i 4. kvartal 
Produksjonen i byggesektoren steg med 0,3% i eurosonen i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal. Tilsvarende tall for EU15 er 0,4%. Les mer her

Økonomi og finans

BNP sank med 0,2% i eurosonen i 4. kvartal 2001 
BNP i eurosonen sank med  0,2% i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal. Sammenlignet med 4. kvartal i 2000 steg BNP med 0,6%. For EU15 sank BNP med 0,1% i 4. kvartal i 2001 sammenlignet med kvartalet før, mens BNP steg med 0,8% sammenlignet med året før. Les mer her

Gode makroøkonomiske fremskritt i søkerlandene 
EUs
søkerland har gjort store fremskritt på det makroøkonomiske og strukturelle området. Les mer her

EU i verden

Utvikling og handel
Nettmøte med handelskommissær Pascal Lamy 14. mars. Les mer her

Givermøte for Makedonia 
På giverkonferansen for Makedonia 12. mars ga Kommisjonen 104 millioner euro til gjenoppbyggingen av Makedonia. Les mer her

Landprogram for Filippinene 
Kommisjonen vedtok 7. mars et rammeprogram for 2002-2004 for samarbeid med Filippinene. Les mer her

Konkurranse

Forslag om juridiske virkemidler mot urettferdige subsidier for flyselskaper fra tredjeland 
Kommisjonen foreslo 12. mars juridiske virkemidler mot urettferdige subsidier til flyselskap fra tredjeland. Forordningen vil også slå ned på urettferdig prissetting. Les mer her

Kommisjonen støtter stålindustrien mot importtollen som USA har innført 
Handelskommissær Pascal Lamy og næringslivskommissær Erkki Liikanen møtte representanter for den europeiske stålindustrien 11. mars. Kommissærene uttalte at de støtter den europeiske stålindustriens krav mot USA etter innføringen av importtoll. Les mer her 

Sosiale saker og forbrukerspørsmål 

Kjønn og lønnsnivå 
Det er fremdeles store forskjeller i lønnsnivå mellom kvinner og menn i EU og i Norge. Det europeiske senteret for forbedring av arbeids og levevilkår publiserte for kort tid siden en studie over forskjellene i lønnsnivå mellom kvinner og menn i EU og i Norge. Les mer her

De fleste forbrukere utnytter fremdeles ikke det indre marked til det fulle
I forbindelse med den europeiske forbrukerdagen 15. mars viser en undersøkelse gjort på vegne av Kommisjonen at forbrukernes manglende tillit til å handle over grensen hindrer dem i å utnytte de mulighetene som ligger i det indre marked. Les mer her

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars 
Sosialkommissær, Anna Diamantopoulou, med ansvar for likestilling uttalte seg om muslimske kvinners levekår i Europa. Les pressemeldingen her. Les talen her

EUs matvareorgan
Besøk hjemmesidene til EUs nye matvareorgan her

Utvidelsen

Ukentlig nyhetsbrev fra generaldirektorat for utvidelsen 
Du kan selv abbonere på denne tjenesten.
Denne uken: 

Utvidelsen av EU 
Innlegg av Günter Verheugen, kommissær ansvarlig for utvidelsen, på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg 13. mars. Les innlegget her

Diverse

11. september - Kommisjonens tiltak 
Oversikt over Kommisjonens tiltak etter 11. september. Les mer her

Introduksjon til EU 
Nye og oppdaterte sider på Europaserveren med basisinformasjon om EU. Se her

Utfordringene ved bredbånd 
Tale av kommissær for informasjonssamfunnet Erkki Liikanen på en konferanse arrangert av den europeiske organisasjonen for internett og telekommunikasjon. Les talen her

 

Utlysninger fra EU

Carnot — Indkaldelse af forslag til aktioner til fremme af ren og effektiv udnyttelse af fast brændsel (2002). Les utlysningen her

Indkaldelse (2002) af forslag til generelle observations- og analyseaktiviteter (aktion 6.1.2: Socrates-programmet) (EAC 07/02). Les utlysningen her

 

 ------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

  Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

    Til toppLink to top of page