EU-nytt nr. 5, 2. februar 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

EUs fremtid

EU i verden

Bistand

Forskning

Det indre marked

Økonomi

Regionalpolitikk

Fiskeri

Miljø

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Slovenia har ratifisert forfatningstraktaten
Den slovenske nasjonalforsamlingen ratifiserte 1. februar EUs forfatningstraktat med en solid margin. 79 representanter stemte for og 4 mot i avstemmingen som gjør Slovenia til det tredje medlemslandet som ratifiserer forfatningstraktaten.

Kroatia ett steg nærmere medlemskap
Kommisjonen foreslo 31. januar et rammeverk for medlemskapsforhandlingene med Kroatia. Forhandlingene starter 17. mars 2005, forutsatt at Kroatia samarbeider fullt ut med Den internasjonale kriminaldomstolen for Det tidligere Jugoslavia. Les mer her. Stabiliserings- og assosieringsavtalen med Kroatia trådte i kraft 1. februar. Les mer her

Eurobarometer om forfatningstraktaten: positiv holdning men mangel på informasjon
De første resultatene fra en eurobarometerundersøkelse som ble presentert 28. januar viser en positiv holdning til forfatningstraktaten i medlemslandene, samtidig som mer enn halvparten av de spurte sier de vet lite om traktaten. Les mer herTil toppLink to top of page

EU i verden

Europakommisjonens president ønsker valget i Irak velkommen
Europakommisjonens president, Jose Manuel Barroso, ønsket 1. februar det irakiske valget velkommen og pekte på at det markerer et viktig steg i retning demokrati og stabilitet i Irak. Les mer her

 


Cuba: EU løfter sanksjoner mot Cuba

Rådet for allmenne saker vedtok 31. januar at tiltakene iverksatt overfor Cuba 5. juni 2003 skal opphøre på en midlertidig basis. Dette innebærer blant annet at EU midlertidig vil suspendere begrensningene av bilaterale møter på høytstående plan. Les mer her 

Sudan: Kommisjonen fordømmer voldshandlinger i Darfur
EUs kommissær for utvikling og bistand, Louis Michel, fordømte 28. januar den siste tids voldshandlinger i Darfur. Landsbyen Rahad Kabolong i Nord-Darfur ble 26. januar bombet og det rapporteres om rundt 100 døde. Les mer her

Til toppLink to top of page

Bistand

Flodbølgen i Asia: ytterligere 80 millioner euro i bistand
Kommisjonen øremerket 31. januar ytterligere 80 millioner euro i bistand til ofrene etter flodbølgekatastrofen i Asia. Midlene vil gå til rundt to og en halv million berørte mennesker i Indonesia, Sri Lanka, India, Maldivene og Thailand. Les mer her

Irak: ytterligere 200 millioner euro til gjenoppbygging
Kommisjonen foreslo 28. januar å bidra med ytterligere 200 millioner euro i støtte til Irak. Disse nye midlene, som skal gå til gjenoppbygging av landet, stadfester Kommisjonens ønske om å støtte politisk og økonomisk reform i Irak. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forskning

Rekordkald vinter kan forstørre hull i osonlaget over Nord Europa
Europeiske forskere bekreftet 31. januar at de første tegn på uttynning av osonlaget allerede er observert. Ødeleggelsen av osonlaget økes betraktelig under svært kalde forhold. Hull i osonlaget kan føre til at skadelig UV-stråling, som øker tilfellene av hudkreft, når bebodde polområder samt Skandinavia. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Tre millioner "europass" i år 2010
EUs formannskap og Kommisjonen lanserte 31. januar- 1. februar implementeringen av Europass, som skal bidra til bedre dokumentasjon av innbyggernes kvalifikasjoner og kompetanse. Les mer her

Sporing av matvareprodukter: nye retningslinjer vedtatt
Kommisjonen og EUs medlemsland ble 31. januar enige om retningslinjer for å tilrettelegge innføringen av de viktigste kravene som inngår i den generelle matvareloven som trådte i kraft 1. januar 2005. Les mer her

 Store forskjeller i skattebyrden i EUs medlemsland

En rapport lagt frem av Eurostat 28. januar viser at skattebyrden i EU i 2003 varierte fra 29% av BNP i Latvia og Litauen, til 51% av BNP i Sverige. Les mer her

Kampen mot grenseoverskridende kriminalitet skjerpes
Kommisjonen vedtok 27. januar et lovforslag og et strategidokument som vil skjerpe EUs kamp mot grenseoverskridende kriminalitet. Forslagene innebærer at kriminelle stilles til ansvar uansett hvor de begår lovbrudd og befinner seg i EU. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Ambisiøs strategi for vekst og sysselsetting
Kommisjonen presenterte 2. februar en ny strategi for å skape vekst og flere arbeidsplasser i EU. Strategien skal bidra til å revitalisere Lisboaprosessen og skape seks millioner arbeidsplasser innen 2010. Les mer her

                                                                                                Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Regionalpolitikk: flertallet støtter Kommisjonens reformforslag
Et flertall av EUs medlemsland støtter Kommisjonens forslag til reform av regionalpolitikken for perioden 2007-2013. Dette kom frem av diskusjonen da EUs utenriksministre møttes i rådet for allmenne saker 31. januar i Brussel. Les mer her

Regionalstatistikk styrker Kommisjonens forslag for 2007-2013
Regionalstatistikk lagt frem av Eurostat 28. januar styrker Kommisjonens forslag om strukturfondene for perioden 2007-2013. De siste tallene for BNP per innbygger i EUs regioner viser at Kommisjonens forslag har et forsvarlig grunnlag. Les mer her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

De berørte parter har en viktig rolle i fiskeripolitikken
EUs kommissær for fiskeri og sjøfart, Joe Borg, understreket 27. januar at de berørte parter må trekkes inn i arbeidet med å forbedre utforming og gjennomføring av fiskeripolitikken. Les mer her

 

 

 


Til toppLink to top of page

Miljø

Kommisjonen foreslår en strategi for håndtering av kvikksølvforurensing
Kommisjonen foreslo 31. januar en omfattende strategi for håndtering av kvikksølv. Strategien legger frem forslag for en rekke tiltak som skal redusere globalt utslipp og bruk av kvikksølv, inkludert eksportforbud. Les mer her. For mer informasjon om kvikksølvstrategien, se her

Grønn uke 2005: Kommisjonen ber skolebarn delta i konkurranse
Kommisjonen ba 1. februar alle barn i alderen 6-16 år i det utvidete EU og kandidatlandene om å delta i en konkurranse for skoler i forbindelse med den grønne uken 2005. Konkurransen er et ledd i den årlig arrangerte grønne uken med konferanser og utstillinger som i år finner sted 31. mai-3. juni i Brussel. Les mer her


Til toppLink to top of page

Utlysninger

Jean Monnet 2005
The European Commission's Jean Monnet Action has launched a new call for proposals for teaching and research projects in the field of European integration studies, organised by University-level institutions. Les mer her

FTU
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om "Strukturering af det europæiske forskningsrum". Les mer her

Socrates-innovasjon

Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/73/04 — Indkaldelse af forslag 2005 om generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter (Aktion 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet) Les mer her

Folkehelse
Indkaldelse af forslag 2005 — Program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Fakta om EU i lommeformat
Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettsformat med alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv. Den norske brosjyren er revidert vinteren 2005, og vi har også fått brosjyren oversatt til islandsk. Begge utgavene kan bestilles 
her
 
 

Laksen fra den røde kilden
Andre historie i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å vekke barns interesse for miljøspørsmål. Historien handler om gutten Tom og reven Lila, og om hvor viktig det er å holde elver fri for forurensning. Passer for barn i barneskolen mellom 6 og 10 år. Heftet er tilgjengelig på 13 språk i
pdf-format, eller papirutgaven kan bestilles på engelsk eller dansk her
 

Fly, vakre svaler!
Dette er den tredje historien i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å øke barns interesse for miljøspørsmål. Sammen med gutten Tom og reven Lila kan 6-10 åringer lære om trekkfugler og hvor viktig det er å ta vare på habitatet deres for at de skal komme tilbake. Heftet kan lastes ned fra internett på 20 språk
her, eller papirutgaven kan bestilles på engelsk eller dansk her

 

Map of the Eligible Areas 2004-2006
Nytt kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2 i perioden 2004-2006.
Kartet kan bestilles her

 


Socrates-Grundtvig adult education

Ny og oppdatert brosjyre fra generaldirektoratet for utdanning og kultur om Sokrates-Grundtvig programmet for utdanning for voksne. Brosjyren gir en oversikt over programmet, hvem som kan søke og hvordan. Brosjyren kan bestilles her

 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page