EU-nytt nr. 4, 26. januar 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

EUs fremtid

EU i verden

Bistand

Naboskaps-politikken

Samferdsel

Forskning

Det indre marked

Regionalpolitikk

Fiskeri

Miljø

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Kommisjonens femårsstrategi lagt frem
José Manuel Barroso la 26. januar frem Kommisjonens femårsstrategi for Europaparlamentet. Nøkkelord er vekst, solidaritet og trygghet. En viktig oppgave blir dialog med EUs borgere. Oppfølging av Lisboastrategien vil også stå sentralt. Les mer her
 

Barroso og Kommisjonen tatt i ed
Kommisjonens president José Manuel Barroso og hans team av kommissærer avla 21. januar ed for domstolen i Luxemburg. Dette er den siste av de offisielle innsettelsesprosedyrene for Kommisjonen. Les mer her


Til toppLink to top of page

EU i verden

Strategidokument markerer at samarbeidet med Sudan gjenopptas
Utviklingskommissær Louis Michel underskrev på vegne av Kommisjonen et strategidokument med Sudans myndigheter 25. januar. Seremonien markerer at samarbeidet mellom EU og Sudan gjenopptas som en følge av fredsavtalen mellom de stridende partene i Sudan 9. januar i år. Les mer her

EU fastsetter rammene for støtte til sukkereksporterende ACP-land

Kommisjonen presenterte 24. januar, under et møte med ministre fra de sukkereksporterende ACP-landene, en handlingsplan som skal dempe effekten av EUs sukkerreform i land under ACP-sukkerprotokollen. Les mer her

Utenrikskommissær Ferrero-Waldner representerte EU ved innsettelsen av President Jusjtjenko
Europakommisjonen var representert ved utenrikskommissær, Benita Ferrero-Waldner, da Victor Jusjtjenko 23. januar ble innsatt som Ukrainas nye president. Les mer her

Kampanje for bedre forståelse mellom EU og Japan
Japan og EU lanserte en kampanje 20. januar som skal bidra til økt gjensidig forståelse mellom japansk og europeisk samfunn og kultur. Kampanjen tar utgangspunkt i handlingsplanen mellom EU og Japan, lansert i 2001. Les mer her

Til toppLink to top of page

Bistand

EUs bistandspolitikk skal fornyes
Kommisjonen lanserte 25. januar en internettundersøkelse for å  få innspill fra så mange interessenter som mulig i arbeidet med å revidere EUs bistandspolitikk. Bistandskommissær, Louis Michel, vil legge frem et forslag til ny politikk i løpet av våren. Les mer her

Afrika: Kommisjonen vedtar nødhjelpspakker verdt 80 millioner euro
Europakommisjonen vedtok 21 . januar en rekke nødhjelpspakker for Afrika til en verdi av mer enn 80 millioner euro. Midlene vil gå til prosjekter i blant annet Vest Afrika, Uganda, Burundi og Tanzania.  Les mer her

Til toppLink to top of page

Naboskapspolitikken

Sivilsamfunnets rolle i naboskapspolitikken
En gruppe som ser på EUs forhold til Hviterussland, Moldova, Russland og Ukraina understreket etter et møte 24. januar viktigheten det sivile samfunns rolle. De mener også at det er behov for å skreddersy avtaler med hvert av landene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Samferdsel

Den maritime industrien kartlegger fremtidige forskningsbehov
De store aktørene i den maritime industrien møttes 25. januar i Bremen for å starte arbeidet med en felles strategi for de fremtidige forskningsbehov innen sektoren. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forskning

Det europeiske forskningsrådet
25. januar møttes komiteen som skal legge frem forslag til styre i det nye forskningsrådet for første gang. Komiteen er utnevnt av vitenskaps- og forskningskommissær, Janez Potočnik, og ledes av Lord Chris Patten. Patten var utenrikskommissæren i den forrige Kommisjonen og er Chancellor ved Oxford University. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Felles produktmerking skal gjøre livet enklere
Kommisjonen har lansert en offentlig høring for å få synspunkter fra forbrukere og produsenter på planer om å forenkle de nasjonale lovgivningene for etiketter på pakkede produkter. Les mer her

Eurostat: Sammensetningen av offentlig gjeld i EU
En rapport fra Eurostat 21. januar viser at statsgjelden utgjør mer enn 80% av den offentlige gjelden i de fleste av EUs medlemsstater. Selv om nivået på offentlig gjeld varierer betraktelig fra medlemsland til medlemsland, viser rapporten at det finnes strukturelle likhetstrekk. Les mer her

Lisboastrategien er hovedprioritet og hovedutfordring for Kommisjonen
Arbeidet med å nå målene i Lisboastrategien vil være en av hovedprioritetene for den nye Kommisjonen, men også en av de største utfordringene. Dette sa kommissæren for det indre marked og tjenester, Charlie McCreevy, i en tale for European Policy Forum 24. januar. Les talen her

Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Strukturfond: Ni nye programmer godkjent
Kommisjonen kunngjorde 26. januar at den vil iverksette ni nye programmer for regioner i medlemsland, kandidatland og tredjeland. De aktuelle regionene har et samlet innbyggertall på 57 millioner. Målsetningen er å styrke samarbeidet i grenseregionene. Det er satt av 260 millioner euro til programmene. Les mer her

Støtte til gjenoppbygging etter stormen i Skandinavia og Baltikum
Latvia, Litauen, Estland, Danmark og Sverige kan få støtte fra EU etter ødeleggelsene forårsaket av stormen 8. og 9. januar. Dette sa landbrukskommissær Mariann Fischer Boel på møtet i landbruks- og fiskerirådet 24. januar. Les hovedresultatene fra møtet her

Store forskjeller i BNP per innbygger mellom ulike regioner
Ifølge tall utarbeidet av Eurostat varierte BNP per innbygger fra 32 % av EU-gjennomsnittet i Lubelskie i Polen til 315 % i sentrum av London. Tallene gjelder for 2002. Les mer her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

EUs fiskeriministere vurderer å sende fiskebåter til flodbølgerammede
Den eneste saken på dagsordenen på fiskeriministernes møte 24. januar var hvordan man best kan hjelpe fiskerisektoren i Sør-Øst Asia etter tsunamien 26. desember. Det kan bli aktuelt å sende utrangerte europeiske fiskefartøy til området. Etter turistsektoren er fiskerisektoren hardest rammet av katastrofen. Les mer om møtet her

Til toppLink to top of page

Miljø

Luftforurensning - hva mener du?
Kommisjonen jobber med å utarbeide en handlingsplan for å forbedre luftkvaliteten i Europa. Innbyggere i EU- og EØS-land er derfor invitert til å si sin mening, og på den måten påvirke arbeidet med handlingsplanen. Les mer og fyll ut spørreskjemaet her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Jean Monnet 2005
The European Commission's Jean Monnet Action has launched a new call for proposals for teaching and research projects in the field of European integration studies, organised by University-level institutions. Les mer her

FTU
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om "Strukturering af det europæiske forskningsrum". Les mer her

Socrates-innovasjon

Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. EAC/73/04 — Indkaldelse af forslag 2005 om generelle observations-, analyse- og innovationsaktiviteter (Aktion 6.1.2 og 6.2 i Socrates-programmet) Les mer her

Folkehelse
Indkaldelse af forslag 2005 — Program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Fakta om EU i lommeformat
Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettsformat med alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv. Den norske brosjyren er revidert vinteren 2005, og vi har også fått brosjyren oversatt til islandsk. Begge utgavene kan bestilles 
her
 
 

Laksen fra den røde kilden
Andre historie i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å vekke barns interesse for miljøspørsmål. Historien handler om gutten Tom og reven Lila, og om hvor viktig det er å holde elver fri for forurensning. Passer for barn i barneskolen mellom 6 og 10 år. Heftet er tilgjengelig på 13 språk i
pdf-format, eller papirutgaven kan bestilles på engelsk eller dansk her
 

Fly, vakre svaler!
Dette er den tredje historien i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å øke barns interesse for miljøspørsmål. Sammen med gutten Tom og reven Lila kan 6-10 åringer lære om trekkfugler og hvor viktig det er å ta vare på habitatet deres for at de skal komme tilbake. Heftet kan lastes ned fra internett på 20 språk
her, eller papirutgaven kan bestilles på engelsk eller dansk her

 

Map of the Eligible Areas 2004-2006
Nytt kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2 i perioden 2004-2006.
Kartet kan bestilles her

 


Socrates-Grundtvig adult education

Ny og oppdatert brosjyre fra generaldirektoratet for utdanning og kultur om Sokrates-Grundtvig programmet for utdanning for voksne. Brosjyren gir en oversikt over programmet, hvem som kan søke og hvordan. Brosjyren kan bestilles her

 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

 

    Til toppLink to top of page